Hatály: közlönyállapot (2016.XI.29.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1693/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, turizmusfejlesztésre, közlekedésfejlesztésre, városfejlesztésre, az önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítására és megújuló energiaforrások felhasználására irányuló, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

A Kormány

1. hozzájárul az 1. mellékletben foglalt táblázat A–C és E oszlopában meghatározott projektjavaslatok (a továbbiakban: projektjavaslatok) 1. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa szerinti támogatásához,

2. hozzájárul a projektjavaslatok támogatási szerződésének megkötéséhez.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1693/2016. (XI. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E
1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Támogatás
(Ft)
Projekt rövid bemutatása
2. TOP–6.1.1–15-KE1-
2016–00001
Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 200 000 000 A projekt keretében Kecskemét déli iparterületén található 4 db út felújítása valósul meg összesen 5355 méter hosszban a következők szerint:
a) a Búzakalász utca burkolatának felújítása: a felújítandó út hossza hozzávetőlegesen 630 méter, a burkolat szélessége 7,5 méter,
b) a Mindszenti körút burkolatának felújítása: a felújítandó út hossza hozzávetőlegesen 2700 méter, a burkolat szélessége 7,5 méter,
c) a Szent László körút burkolatának felújítása: a felújítandó út hossza hozzávetőlegesen 825 méter, a burkolat szélessége 7,5 méter,
d) a Kiskőrösi út burkolatának felújítása: a felújítandó út hossza hozzávetőlegesen 1200 méter, a burkolat szélessége 6,5 méter.
A fejlesztés keretében az érintett útszakaszok megújulnak és a környezetükben található vállalkozások számára az iparterületek elérhetősége javul azáltal, hogy az utak kapacitása és minősége jelentősen megnő.
3. TOP–6.1.1–15-SP1-
2016–00001
A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alap-infrastruktúrájának kiépítése I. ütem Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 500 000 000 A projekt keretében – az Innovációs és Technológia Központ I. ütemének megvalósításához is kapcsolódóan – fejlesztik Sopron délkeleti iparterületét. Ennek keretében kiépítik – elsősorban a telekhatáron kívül – az alapinfrastruktúrát, közlekedőfelületeket alakítanak ki, valamint megépítik az iparterület elérhetőségét megteremtő, illetve erősítő önkormányzati közutakat, továbbá felújítják és fejlesztik azok csomópontjait. A projekt eredményeként befektetés-ösztönző, a kis- és középvállalkozások tevékenységét előmozdító, valamint foglalkoztatásbővítő hatásokat várnak.
4. TOP–6.1.4–15-DE1-
2016–00003
A Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 500 000 000 A projekt célja a Nagyerdei Kultúrpark társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turisztikai fejlesztése. Cél, hogy a park részeként az állatkert és a vidámpark organikus egészként működjön, és egy élményparkká alakuljon át. E projekt keretében ennek első üteme valósul meg. Új állatházakat és kifutókat alakítanak ki három állatfaj számára. Emellett elvégzik az állatkert parkrendezését, felújítják a sétautakat, a látogatóközpontot és kialakítanak egy vendéglátó egységet. A park könnyebb bejárhatósága érdekében felújítják és bővítik a meglévő körvasút egy szakaszát. Végül áthelyezik a Kultúrpark bejáratát olyan módon, hogy az a II. János Pál pápa tér felé – az Ady Endre utca és Oláh Gábor utca sarka – felé nyíljon, így az közelebb kerülne a terület turisztikai szempontból kiemelt csomópontjához.
5. TOP–6.1.4–15-GY1-
2016–00001
Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 449 500 000 A projekt célkitűzése Győr történelmi belvárosának kül- és beltéri kulturális és örökségi értékeinek, helyszíneinek hasznosításának elősegítése olyan módon, hogy magas színvonalú kulturális rendezvények, fesztiválok infrastrukturális hátterét fejlesztik. Ennek érdekében létre kívánják hozni az „Egy város, ezer élmény – a barokk pompába öltöztetett Győr” elnevezésű, a kulturális és örökségvédelem részét képező turisztikai terméket, amely egyediségével és magas színvonalával Győr kulturális és örökségi kínálatának központi elemét alkotó, kiemelkedő vonzerővé válik. A fesztivál koncepciója, hogy bemutassa
a történelmi kort, a középkort, valamint Szent László király alakját. A meghívott produkciók többségét korhű díszletvilág veszi körül.
6. TOP–6.1.4–15-MI1-
2016–00005
Történelmi Avas turisztikai fejlesztése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 500 000 000 A projekt célja a történelmi Avas komplex turisztikai fejlesztése. A projekt révén elérni kívánt vonzerőfejlesztés során mind topográfiailag, mind történetileg lefedésre kerül az úgynevezett történelmi Avas területe, és az évszázados hagyományok oly módon elevenednek fel, hogy az egyes korszakok és építmények különbözősége felerősödik, ugyanakkor megtalálhatóak ezek kapcsolódó értékei is. A projekt elemei közé tartoznak a kilátó és környezetének csúcstechnológiát képviselő élményközponttá való fejlesztése, várostörténeti kiállítás és élménytér kialakításával. A projekt keretében a pincesorhoz kapcsolódóan irodalmi, kulturális élménytér hoznak létre, a református templomban vallástörténeti kiállítást hoznak létre, az úgynevezett „bortanya” pedig fogadó és rendezvénytér helyszínéül fog szolgálni.
7. TOP–6.1.4–15-KE1-
2016–00001
Turisztikai attrakció megvalósítása
a Rudolf-laktanyában
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 450 000 000 A projekt a kecskeméti Rudolf-laktanya délnyugati részén lévő, az Izsáki úthoz közelebbi úgynevezett „Kis Lovarda” műemlékvédelem alatt álló, használaton kívüli épületében valósul meg. A projekt szakmai célja két emeleten rendezvényhelyszín, interaktív látogatóközpont, vendéglátóipari egységek, szociális helységek kialakítása, emellett alapvető cél az örökségvédelmi értékek megőrzése és helyreállítása, amelyet építéstörténeti kutatási munka előz meg.
8. TOP–6.1.5–15-NY1-
2016–00002
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 914 000 000 A projekt célja Nyíregyháza délnyugati és délkeleti részén található gazdasági-kereskedelmi területei megközelíthetőségének javítása. A projekt keretében fejlesztik a város jelentősebb forgalmú útvonalait, csomópontjait, így
a Tiszavasvári út–Szélsőbokor út csomópontját, és felújítják a Szélsőbokori út, a Legyező utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca és a Tünde utca burkolatát, emellett megteremtik a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetésének feltételeit, akadálymentesítik a gyalogos létesítményeket.
A tervezett fejlesztésekhez kapcsolódóan sor kerül az érintett utcák, utak területén a közművek kiváltására, védelembe helyezésére, közvilágítás átépítésére és a csapadékvíz elvezető csatornák kiépítésére.
9. TOP–6.1.5–15-SF1-
2016–00005
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 282 917 736 A projekt célja biztosítani Székesfehérvár gazdasági területeinek a jó színvonalú közúti elérhetőségét. Az útszakasz fejlesztésének járulékos célja Székesfehérvár belvárosának, központi területének tehermentesítése az átmenő célú forgalom alól a 62. számú, a 63. számú főút – különösen azok városi szakaszai – és a 7. számú főút belterületi elkerülő útvonala között.
A projekt keretében megvalósítják a 62. számú főút és a 63. számú főút folytatásaként városba vezető a Seregélyesi út és Sárkeresztúri út átkötését a Juharfa utca és a Köles utca közötti nyomvonalon, amelyen két vasúti felüljárót is szükséges létesíteni, valamint megvalósítják az Új Váralja sor–Déli Vasút utca folytatásaként egy másik átkötő utat is. Emellett korszerűsítik a Takarodó utat és bekötik a 62. számú főút és a 63. számú főút közötti átkötő útba. Az út mentén kerékpárforgalmi létesítményeket építenek 4,27 km hosszan. A csapadékvíz elvezetés érdekében megépülő rendszer hossza 4972 m lesz, és tartalmaz víztározó, záportározó medencéket, forgalomtechnikai kialakítás, a belterületi szakaszokon járda építése 1348 m hosszan és közvilágítás bővítése.
10. TOP–6.4.1–15-KE1-
2016–00002
Bem u.–Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 205 373 788 A projekt célja Kecskeméten a Bem utca–Kuruc körút–Szolnoki út nagy forgalmú csomópontjának fonódásmentes („turbó”) körforgalommá történő átépítése és kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása, amely révén az áthaladó járművek előosztályozásával a kétsávos körforgalmakra jellemző fokozott balesetveszély kiiktatható úgy, hogy egyúttal a csomópont forgalom áteresztő kapacitása is jelentős marad. A körforgalom mellett elválasztott gyalogút is létesül, ezen kívül sor kerül a körforgalom kialakításával érintett közművek kiváltására és 499 méter hosszan új csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítésére.
11. TOP–6.4.1–15-SF1-
2016–00001
Dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 098 000 000 A projekt célja Székesfehérvár belvárosa parkolási kapacitásának fejlesztése, amely érdekében parkolóházat és útcsatlakozásokat alakítanak ki a Dr. Koch László utca–Színház utca közötti területen. A projekt keretében forgalomcsillapító intézkedéseket alkalmaznak, és a fejlesztéssel érintett területet kerékpárosbaráttá alakítják: kerékpárforgalmi létesítményeket jelölnek ki és építenek: összekötik a Várkörút és Palotai úti kerékpáros hálózati szakaszait a Mátyás király körút–Schwabish Gmünd utca útvonalon, valamint bekötik a Dr. Koch László utcát és Színház utcát a hálózatba. Emellett átkötést létesítenek az Ybl lakótelepre a bútoráruház mellett, valamint a Szabadságharcos utca Mészöly Géza utcáig terjedő szakaszát biztonságosan kerékpározhatóvá teszik. Végül rendezik a kapcsolódó közterületeket, felújítják a kapcsolódó járdákat megszüntetik a felszíni parkolókat.
12. TOP–6.4.1–15-VP1-
2016–00001
Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések magvalósulása Veszprém város területén Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 004 417 600 A tervezett fejlesztés keretében négy projektelemet kívánnak megvalósítani:
1. Veszprém településközpontja és lakott területen kívül elérhető Szabadságpuszta lakott településrész (korábban Szabadság lakótelep) közötti kerékpárforgalmi útvonal kiépítése 2430 méter hosszan.
2. A Cholnoky városrész közlekedési úthálózatát kerékpárosbaráttá alakítása az összesen 2970 m hosszan kiépülő kerékpáros létesítményekkel.
3. A projekt keretében több szakaszon megvalósul a Jutasi út melletti kerékpáros fejlesztés összesen 2800 m hosszan, amely egyben biztosítja a belváros és Jutasi lakótelep kerékpáros kapcsolatát a vasútállomással a következő utcák között: Bagolyvár utca–Munkácsy utca, Munkácsy utca– Aulich utca, Aulich utca–vasútállomás.
4. A közlekedésbiztonság előmozdítása érdekében a belváros Bajcsy-Zsilinszky Endre utca–Mártírok útja–Kórház utca csomópontjában körforgalmat, valamint a Budapesti út–Brusznyai Árpád út–Mártírok útja kereszteződésben fonódásmentes („turbó”) körforgalmi csomópontot alakítanak ki. A projekt keretében a városi kerékpárforgalmi hálózati terv is elkészül.
13. TOP–6.5.2–15-EG1-
2016–00001
Napelempark fejlesztése Egerben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 322 000 000 A projekt arra irányul, hogy a naperőmű által megtermelt áramot egy intelligens mérőrendszer segítségével a városi intézmények saját (közcélú) primerenergia-felhasználását csökkentsék és ezzel az energiafogyasztásból származó üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentsék. A projekt megvalósítsa során nem kerül több áram kitermelésre, mint amennyit az épületek fogyasztanak. A fejlesztés keretében a költségoptimalizált követelményszintet meghaladó szintet és egységnyi költségből a legnagyobb fosszilisenergia-megtakarítás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését kívánják elérni.
14. TOP–6.5.2–15-SF1-
2016–00001
Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 102 022 500 A projekt célja a város szennyvíztisztító telepének fosszilisenergia-fogyasztását csökkentése érdekében a biogáz gázmotorok révén történő hasznosítása, amely villanyáramot és hőenergiát termel. A projekt közvetlen hatására a telep hálózatról vételezett villamosenergia-fogyasztása megközelítőleg 84%-kal fog csökkenni, a széndioxid-kibocsátás közel évi háromezer tonnával lesz csökkenthető, létrejön teljes munkaidős munkahely, megtakarítható 81 millió forint összegű villamosenergia-költség. A projekt közvetett hatására a szennyvíztisztító telep társadalmi megítélése javulni fog, hozzájárul az ország klímavédelmi, energiahatékonysági és primer energiaforrások használatának csökkentésére vonatkozó céljainak megvalósulásához.