A jogszabály mai napon ( 2024.05.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1722/2016. (XII. 9.) Korm. határozat

az Országos Felsőoktatási Kollégiumfejlesztési Stratégiáról

A Kormány

1. elfogadta a részére bemutatott Országos Felsőoktatási Kollégiumfejlesztési Stratégiát (a továbbiakban: Stratégia), amelynek célja a felsőoktatási kollégiumok, illetve kollégiumi férőhelyek minőségi fejlesztése és korszerűsítése, felújítása, valódi felsőoktatási kampuszok kialakítása;

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Stratégia kormányzati honlapon való közzétételéről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy vizsgálják meg a feladatkörükbe tartozó jogszabályokat a Stratégiával való összhang megteremtése, valamint a Stratégia céljai érvényesítése érdekében, továbbá a vizsgálat alapján kezdeményezzék a szükséges jogszabály-módosításokat;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

feladatkörükben érintett miniszterek

Határidő: 2016. december 31.

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a Stratégia megvalósításában érintett minisztereket, hogy a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezése és végrehajtása során vegyék figyelembe és biztosítsák azokat az eszközöket, amelyek lehetőséget nyújtanak a Stratégia céljainak érvényesítésére, ütemezett megvalósítására, különös figyelemmel a Stratégia eredményeként megvalósuló fejlesztések fenntarthatóságára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

feladatkörükben érintett miniszterek

Határidő: folyamatos

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak a Stratégia ütemezett végrehajtásához szükséges, központi költségvetést terhelő források időarányos rendelkezésre állásáról a 2017. évi központi költségvetésben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. évben a felmerülés ütemében

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2018. évi és az azt követő évek központi költségvetése tervezése során vegyék figyelembe a Stratégia végrehajtásához szükséges központi költségvetést terhelő forrásigényt;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2018. évtől a központi költségvetés tervezésének keretében

7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az Európai Stratégiai Beruházási Alapból (a továbbiakban: EFSI) finanszírozható projektek felkutatására létrehozott munkacsoport bevonásával – vizsgálják meg a Stratégia EFSI forrásaiból történő megvalósításának lehetőségét;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. december 31.

8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Stratégia végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről, ennek keretében a 3–7. pont szerinti feladatok végrehajtásáról és a Stratégia felülvizsgálatáról készítsen jelentést a Kormány részére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. december 31.