A jogszabály mai napon ( 2023.03.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról

A Kormány

1. egyetért

a) a fertődi Esterházy-kastélyegyüttesnek,

b) a nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttesnek,

c) a keszthelyi Festetics-kastélyegyüttesnek és parknak,

d) a gödöllői Királyi kastélynak, valamint

e) a geszti Tisza-kastélynak

a felülvizsgált Nemzeti Kastélyprogram keretében kiemelt helyszínként történő fejlesztésével,

2. egyetért

a) a bajnai Sándor-Metternich-kastélynak,

b) a dégi Festetics-kastélynak,

c) a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélynak,

d) a füzérradványi Károlyi-kastélynak,

e) a komlódtótfalui Becsky-Kossuth-kúriának,

f) a körmendi Batthyány-Strattmann-kastélynak,

g) a nádasdladányi Nádasdy-kastélynak,

h) az oroszlány-majkpusztai Esterházy-kastélynak, kamalduli remeteségnek,

i) a sümegi püspöki palotának,

j) a szabadkígyósi Wenckheim-kastélynak,

k) a szécsényi Forgách-kastélynak,

l) a szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kastélynak,

m) a tatai Esterházy-kastélynak,

n) a tiszadobi Andrássy-kastélynak, valamint

o) a várpalotai Zichy-kastélynak

a felülvizsgált Nemzeti Kastélyprogram keretében történő fejlesztésével,

3. egyetért

a) az esztergomi várnak,

b) a visegrádi Fellegvárnak, Alsó-várnak, Salamon-toronynak és királyi palotának,

c) a gyulai várnak és Szigeterődnek,

d) az egri várnak,

e) a soproni várfalnak és a soproni várfalhoz kapcsolódó múzeumnegyednek, valamint

f) a diósgyőri várnak

a felülvizsgált Nemzeti Várprogram keretében kiemelt helyszínként történő fejlesztésével,

4. egyetért

a) a cseszneki várnak,

b) a csókakői várnak,

c) a dobai Somló-várnak,

d) a füzéri várnak,

e) a kisvárdai várnak,

f) a mosonmagyaróvári Óvári várnak,

g) a nagyvázsonyi Kinizsi-várnak,

h) az ónodi várnak,

i) a sárospataki Rákóczi-várnak,

j) a sümegi várnak,

k) a szigetvári várnak,

l) a szögligeti Szádvárnak és

m) a várgesztesi várnak

a felülvizsgált Nemzeti Várprogram keretében történő fejlesztésével,

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával - gondoskodjon a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 7. prioritása keretének terhére az 1-4. pont szerinti helyszínek turisztikai célú, európai uniós forrásból elszámolható fejlesztéseinek megvalósításához szükséges 40 416 800 000 forint forrás biztosításáról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. és a 3. pontban felsorolt kiemelt helyszínenként külön

a) a nemzeti fejlesztési miniszterrel, valamint a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve az európai uniós források felhasználásáról jelentésben tájékoztassa a Kormányt,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az egyes helyszínek fejlesztésének ütemében, legkésőbb 2016. december 31-ig

b) készítsen előerjesztést a Kormány részére a projektek sikeres megvalósítása érdekében szükséges hazai költségvetési források biztosításának ütemezéséről és az egyéb szükséges intézkedésekről,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az egyes helyszínek fejlesztésének ütemében, legkésőbb 2016. december 31-ig

7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímét

a) a 88. Nemzeti Kastélyprogram jogcímcsoporttal és

b) a 90. Nemzeti Várprogram jogcímcsoporttal egészíti ki,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve gondoskodjon - az 1. és a 3. pontban felsorolt kiemelt helyszínek kivételével - a Nemzeti Kastélyprogram megvalósításához 2017. évben szükséges 3 538 679 870 forint költségvetési forrásnak a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím 88. Nemzeti Kastélyprogram jogcímcsoport javára történő biztosításáról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve gondoskodjon - az 1. és 3. pontban szereplő kiemelt helyszínek kivételével -

a) a Nemzeti Kastélyprogram megvalósításához a 2018. évben szükséges 1 463 675 000 forint,

b) a Nemzeti Várprogram megvalósításához a 2018. évben szükséges 317 500 000 forint,

c) a Nemzeti Kastélyprogram megvalósításához a 2019. évben szükséges 850 900 000 forint, d) a Nemzeti Várprogram megvalósításához a 2019. évben szükséges 317 500 000 forint

költségvetési forrás biztosításáról a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott Miniszterelnökség fejezetben,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2018. és a 2019. évi központi költségvetés tervezése keretében

10. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram előrehaladásáról a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos útján évente készítsen előterjesztést a Kormány részére, meghatározva a következő évekre szükséges hazai költségvetési forrásigényt és feladatokat,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: először 2017. november 30-ig, majd ezt követően minden év november 30-ig, a Programok befejezéséig

11. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve gondoskodjon a műemlékek hiteles berendezéséhez szükséges műtárgyak megvásárlásához 2017. évben egyszeri jelleggel, 2018-tól tartós jelleggel, az előző évi összegbe mint bázisba beépülő módon, évi 200,0 millió forint rendelkezésre állásáról Magyarország központi költségvetésében meghatározott Miniszterelnökség fejezetben,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: először 2017. január 31-ig, majd minden évben, az éves központi költségvetés tervezésekor

12. visszavonja

a) a Nemzeti Kastélyprogramról szóló 1663/2014. (XI. 20.) Korm. határozatot és

b) a Nemzeti Várprogramról szóló 1483/2015. (VII. 21.) Korm. határozatot.