A jogszabály mai napon ( 2024.06.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról

A Kormány

1. egyetért

a) a fertődi Esterházy-kastélyegyüttesnek,

b) a nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttesnek,

c) a keszthelyi Festetics-kastélyegyüttesnek és parknak,

d) a gödöllői Királyi kastélynak, valamint

e) a geszti Tisza-kastélynak

a felülvizsgált Nemzeti Kastélyprogram keretében kiemelt helyszínként történő fejlesztésével,

2. egyetért

a) a bajnai Sándor–Metternich-kastélynak,

b) a dégi Festetics-kastélynak,

c) a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélynak,

d) a füzérradványi Károlyi-kastélynak,

e) a komlódtótfalui Becsky–Kossuth-kúriának,

f) a körmendi Batthyány-Strattmann-kastélynak,

g) a nádasdladányi Nádasdy-kastélynak,

h) az oroszlány–majkpusztai Esterházy-kastélynak, kamalduli remeteségnek,

i) a sümegi püspöki palotának,

j) a szabadkígyósi Wenckheim-kastélynak,

k) a szécsényi Forgách-kastélynak,

l) a szécsény–benczúrfalvai Benczúr-kastélynak,

m) a tatai Esterházy-kastélynak,

n) a tiszadobi Andrássy-kastélynak, valamint

o) a várpalotai Zichy-kastélynak

a felülvizsgált Nemzeti Kastélyprogram keretében történő fejlesztésével,

3. egyetért

a) az esztergomi várnak,

b) a visegrádi Fellegvárnak, Alsó-várnak, Salamon-toronynak és királyi palotának,

c) a gyulai várnak és Szigeterődnek,

d) az egri várnak,

e) a soproni várfalnak és a soproni várfalhoz kapcsolódó múzeumnegyednek, valamint

f) a diósgyőri várnak

a felülvizsgált Nemzeti Várprogram keretében kiemelt helyszínként történő fejlesztésével,

4. egyetért

a) a cseszneki várnak,

b) a csókakői várnak,

c) a dobai Somló-várnak,

d) a füzéri várnak,

e) a kisvárdai várnak,

f) a mosonmagyaróvári Óvári várnak,

g) a nagyvázsonyi Kinizsi-várnak,

h) az ónodi várnak,

i) a sárospataki Rákóczi-várnak,

j) a sümegi várnak,

k) a szigetvári várnak,

l) a szögligeti Szádvárnak és

m) a várgesztesi várnak

a felülvizsgált Nemzeti Várprogram keretében történő fejlesztésével,

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – gondoskodjon a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 7. prioritása keretének terhére az 1–4. pont szerinti helyszínek turisztikai célú, európai uniós forrásból elszámolható fejlesztéseinek megvalósításához szükséges 40 416 800 000 forint forrás biztosításáról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. és a 3. pontban felsorolt kiemelt helyszínenként külön

a) a nemzeti fejlesztési miniszterrel, valamint a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve az európai uniós források felhasználásáról jelentésben tájékoztassa a Kormányt,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az egyes helyszínek fejlesztésének ütemében, legkésőbb 2016. december 31-ig

b) készítsen előerjesztést a Kormány részére a projektek sikeres megvalósítása érdekében szükséges hazai költségvetési források biztosításának ütemezéséről és az egyéb szükséges intézkedésekről,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az egyes helyszínek fejlesztésének ütemében, legkésőbb 2016. december 31-ig

7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímét

a) a 88. Nemzeti Kastélyprogram jogcímcsoporttal és

b) a 90. Nemzeti Várprogram jogcímcsoporttal egészíti ki,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve gondoskodjon – az 1. és a 3. pontban felsorolt kiemelt helyszínek kivételével – a Nemzeti Kastélyprogram megvalósításához 2017. évben szükséges 3 538 679 870 forint költségvetési forrásnak a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím 88. Nemzeti Kastélyprogram jogcímcsoport javára történő biztosításáról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve gondoskodjon – az 1. és 3. pontban szereplő kiemelt helyszínek kivételével –

a) a Nemzeti Kastélyprogram megvalósításához a 2018. évben szükséges 1 463 675 000 forint,

b) a Nemzeti Várprogram megvalósításához a 2018. évben szükséges 317 500 000 forint,

c) a Nemzeti Kastélyprogram megvalósításához a 2019. évben szükséges 850 900 000 forint, d) a Nemzeti Várprogram megvalósításához a 2019. évben szükséges 317 500 000 forint

költségvetési forrás biztosításáról a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott Miniszterelnökség fejezetben,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2018. és a 2019. évi központi költségvetés tervezése keretében

10. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram előrehaladásáról a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos útján évente készítsen előterjesztést a Kormány részére, meghatározva a következő évekre szükséges hazai költségvetési forrásigényt és feladatokat,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: először 2017. november 30-ig, majd ezt követően minden év november 30-ig, a Programok befejezéséig

11. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve gondoskodjon a műemlékek hiteles berendezéséhez szükséges műtárgyak megvásárlásához 2017. évben egyszeri jelleggel, 2018-tól tartós jelleggel, az előző évi összegbe mint bázisba beépülő módon, évi 200,0 millió forint rendelkezésre állásáról Magyarország központi költségvetésében meghatározott Miniszterelnökség fejezetben,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: először 2017. január 31-ig, majd minden évben, az éves központi költségvetés tervezésekor

12. visszavonja

a) a Nemzeti Kastélyprogramról szóló 1663/2014. (XI. 20.) Korm. határozatot és

b) a Nemzeti Várprogramról szóló 1483/2015. (VII. 21.) Korm. határozatot.