A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről

A Kormány

egyetértve a szórvány- és tömbmagyarság azon igényével, hogy a nemzeti identitásformálás alapjaként megfelelő színvonalú magyar nyelvű óvodák működjenek, illetve új magyar nyelvű óvodák jöjjenek létre a Kárpát-medencében

1. elfogadja az óvodák, bölcsődék, iskola-óvoda komplexumok, kapcsolódó köznevelési intézmények építését, fejlesztését, az óvodapedagógusok képzését, az egészségügyi, sport és rekreációs szolgáltatások fejlesztését, a védőnői szolgálat fejlesztését és a virtuális óvoda létrehozását is magában foglaló Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot (a továbbiakban: Program);

2. *  felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy gondoskodjon a Program végrehajtásáról;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2024. december 31.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Program egyházi vonatkozású elemeinek megvalósítása érdekében gondoskodjon 2016-ban 8995,0 millió forint költségvetési forrás biztosításáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – tekintve a Program többéves jellegét – készítse el a végrehajtáshoz szükséges ütemtervet;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. év vonatkozásában: azonnal

2017–2018. év vonatkozásában: 2017. január 31.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Program további részeinek megvalósítása érdekében gondoskodjon 2017-ben és 2018-ban 8156,0 millió forint költségvetési forrás biztosításáról az adott évi költségvetés Bethlen Gábor

Alap fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017-ben és 2018-ban az ütemterv szerint, a felmerülés ütemében

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja (Закарпатська область) együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos bevonásával vizsgálja meg a határon túli – különösen a Kárpátalján megvalósuló – beruházások vonatkozásában a Kormány által létrehozandó beruházáskezelő és -koordináló intézmény szükségességét.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja (Закарпатська область) együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2017. január 15.