Hatály: közlönyállapot (2016.XII.20.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról

A Kormány

1. egyetért az 1. melléklet szerinti sportinfrastruktúra-fejlesztési és egyéb fejlesztési beruházások megvalósításával, ezért az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó támogatást nyújt az 1. mellékletben meghatározott célokra, az 1. mellékletben nevesített kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a fejlesztésekhez szükséges költségvetési forrásokat a 2016. évben biztosítsák;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket

a) az 1. mellékletben megjelölt kedvezményezett szervezetekkel a támogatási jogviszony létrehozása érdekében, valamint

b) a költségvetési támogatások egy összegben történő kifizetése érdekében az 1. mellékletben megjelölt kedvezményezettek részére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. december 30.

1. melléklet az 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozathoz


A fejlesztés megnevezése

A támogatás célja
A támogatás
összege
(millió Ft)

Kedvezményezett
Dunakeszi Szabadtéri műugró torony és medence fejlesztés a szabadtéri műugró torony és medence fejlesztésének támogatása 635 Városi Sportegyesület Dunakeszi
Diósgyőri stadion rekonstrukciója a stadion építése során felmerült opciós tételek megfizetésének a támogatása 3 100 Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.
A siófoki Kiss Szilárd csarnok befejezése TAO-fejlesztés keretében megkezdett, félkész felépítmény befejezésének a támogatása 1 900 Nemzeti Sportközpontok
X. kerületi multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztés a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztésének a támogatása 2 000 Budapest Főváros X. Kerület
Kőbányai Önkormányzat
Rákosmenti multifunkcionális csarnok a Rákosmenti multifunkcionális csarnok megvalósításának támogatása 2 500 Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata
Szegedi Ifjúsági Centrum Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek megépítésének támogatása 9 700 Szeged-Csanádi Egyházmegye
Baracskai Általános Iskola tornaszoba-fejlesztése a Baracskai Általános iskola tornaszoba fejlesztésének támogatása 270 Baracska Község Önkormányzata
Szentendrei Ferences Gimnázium tornacsarnok építése 1 500 Magyarok Nagyasszonya
Ferences Rendtartomány
Budafoki Munkás Testedző Egyesület BMTE fejlesztési projekt következő üteme 100 Budafoki Munkás Testedző Egyesület

  Vissza az oldal tetejére