A jogszabály mai napon ( 2023.03.28. ) hatályos állapota.

 

1868/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Élsport és Utánpótlás-nevelési Képzési Központok Magyarországon történő létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány - tekintettel arra, hogy a sport hasznos és megtérülő társadalmi befektetés, valamint a magyar sport versenyképességének megtartása és erősítése és az azon keresztül megvalósuló egészségtudatos életmód támogatása, valamint az utánpótlás-nevelés kiemelt társadalmi érdek -

1. egyetért a Nemzeti Élsport és Utánpótlás-nevelési Képzési Központok Magyarországon történő létrehozásával (a továbbiakban: Program);

2. egyetért azzal, hogy a Program első ütemében a Budapesti Nemzeti Úszósport-akadémia, a Budapesti Nemzeti Kajak-kenu Sportakadémia, a Székesfehérvári Nemzeti Öttusasport-akadémia, valamint a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia kerüljön megvalósításra;

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg és tegyenek javaslatot a Kormány részére a Budapesti Nemzeti Kajak-kenu Sportakadémia és a Budapesti Nemzeti Úszósport-akadémia elhelyezésére alkalmas ingatlanokra;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozzák ki a 2. pontban meghatározott akadémiák

a) létrehozására irányuló beruházási programot, az azok megvalósításához szükséges költségvetési támogatások bemutatásával együtt;

b) szakmai programját, valamint az akadémiák üzemeltetésére vonatkozó koncepciót.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal