Hatály: közlönyállapot (2016.XII.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1880/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory” Kreatív Innovációs és Tudáspark egyetemi campus állami beruházás megvalósítása érdekében szükséges források rendelkezésre állásáról

A Kormány

1. egyetért

a) a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory” Kreatív Innovációs és Tudáspark egyetemi campus állami beruházás (a továbbiakban: Beruházás) javasolt funkcióbővítésével, valamint a Beruházás idejére a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: MOME) ideiglenes kiköltözésével,

b) a Beruházás a) alpont szerinti megvalósításához és a MOME költözésének lebonyolításához - a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása állami beruházás egyes kérdéseiről szóló 1438/2014. (VII. 31.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározottakon felül - szükséges 6800,0 millió forint többletforrás biztosításával;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az 1. pont b) alpontja szerinti többletforrás részeként - gondoskodjon a MOME költözése lebonyolításához szükséges 89,8 millió forint biztosításáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. a Beruházás 1. pont szerinti megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak

a) a 2017. évben - a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben a Beruházás megvalósítására biztosított előirányzaton felül - további 7084,2 millió forint biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások alcím, 15. MOME Campus- Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása jogcímcsoport javára,

b) a 2018. évben összesen 3724,6 millió forint rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

a b) alpont tekintetében a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

4. a Beruházás vonatkozásában

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva előzetes jóváhagyását adja az emberi erőforrások minisztere számára az ötmilliárd forintot meghaladó értékű, többéves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötéséhez, összesen legfeljebb 11 500,0 millió forint összegben,

b) az Áht. 36. § (4b) bekezdés a) pontja alapján felhatalmazást ad éven túli kötelezettségvállalásra az a) alpont szerinti szerződések esetében a 2017. és 2018. évi részösszeg tekintetében.


  Vissza az oldal tetejére