Hatály: közlönyállapot (2016.XII.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

az „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017–2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről

A Kormány

a) elfogadja az „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia végrehajtása érdekében készített, az 1. mellékletben foglalt cselekvési tervet,

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az a) pont szerint elfogadott cselekvési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról évente készítsen jelentést a Kormány számára.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. március 31.,

ezt követően 2019. március 31.

1. melléklet az 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozathoz

Az „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017–2018 évekre vonatkozó cselekvési terve

A Kormány az „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia elfogadásáról szóló 1039/2015. (II. 10.) Korm. határozatával jóváhagyta az egészségügyi ágazat stratégiáját. A stratégiában foglaltak kijelölik az ágazat számára a 2014–2020-as időszakra vonatkozó fő célkitűzéseket, melyek között szerepel az egészségügy működési hatékonyságának növelése, az így felszabaduló források prevencióra és ellátásfejlesztésre való átcsoportosítása, a meglévő források optimális felhasználásával a legtöbb egészségérték megőrzése. Kormányzati prioritás az egészségügyi alapellátás új alapokra helyezése, prevenciós tevékenységének erősítése, a járóbeteg-szakellátás megerősítése, egy fenntartható, jól működő intézményrendszer kialakítása.

Mindezen célok megvalósulásához a következő intézkedések szükségesek:

1. STRATÉGIAI PILLÉR: ÁGAZATI GAZDÁLKODÁS

1.1. Elő kell segíteni a prioritási területek hatékonyságnövelő strukturális átalakításai és fejlesztési területei számára belső forrásallokáción keresztül a megfelelő források biztosítását

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

1.2. Elő kell segíteni a közfinanszírozás forrásainak szélesítését a népegészségügyi termékadó rendszerének kibővítésével

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

2. STRATÉGIAI PILLÉR: ALAPELLÁTÁSI KOMPETENCIA MEGERŐSÍTÉSE

2.1. Biztosítani kell az alapellátás és a járóbeteg-szakellátás funkcionális integrációjának kialakítását a definitív ellátás népegészségügyi szemléletű biztosítása mentén

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

2.2. Elő kell segíteni a finanszírozási rendszer átalakítását a kapuőr érdekeltségi rendszer és a minőségi elvárások megerősítése érdekében

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

2.3. Elő kell segíteni közösségi szinten a szükségletek szerinti ellátási kompetenciák és kapacitások kialakítását a területi egyenlőtlenségek figyelembevételével

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

2.4. Biztosítani kell a szakmai támogatási rendszer területi (TIG) szintű működését kapacitások és források allokációjának biztosításával, minőségmenedzsmentjével

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

2.5. Biztosítani kell a technológiai fejlesztés, telehealth és telecare szemlélet megteremtését, a módszertan gyakorlati kivitelezésével

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

2.6. Biztosítani kell a vonzó életpályát a háziorvosi szakterület választásának ösztönzésével a szakorvosjelöltek és más területen dolgozó szakorvosok körében, az adminisztratív és anyagi korlátok oldásával

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

2.7. Biztosítani kell a háziorvosi ellátás humánerőforrás ellátottságának javítását

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

2.8. Biztosítani kell célzott intézkedésekkel az orvosi elfoglaltságot csökkentő, a hatékonyságot növelő és az egészségfejlesztést, közösségi ellátást biztosító munkakörök és munkahelyek megteremtését erőforrások biztosításával

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

3. STRATÉGIAI PILLÉR: INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁS PROFESSZIONÁLIS MŰKÖDTETÉSE

3.1. Biztosítani kell az egészségügyi szolgáltatók fenntartásával, felügyeletével kapcsolatos módszertani és szakmai fejlesztéseket

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

3.2. Biztosítani kell a betegpanaszok kezelését végző intézményi rendszer továbbfejlesztését

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

3.3. Fejleszteni és támogatni kell a személyi feltételek rendszerének kidolgozását a progresszivitási szintnek megfelelően, az ágazati munkakörök, végzettséghez igazodó kompetenciák meghatározásával

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

3.4. Elő kell segíteni és támogatni kell az átlátható foglalkoztatási struktúra kialakítását, az egészségügyi dolgozók érdekeltté tételét a szolgáltatói működésben, a maximális teljesítmény nyújtásában

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

3.5. Biztosítani kell az egészségügyi dolgozók együttműködésének, fizikai és mentális állapotának javítását

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

4. STRATÉGIAI PILLÉR: BETEGSÉGMENEDZSMENT RENDSZER, KAPACITÁS TERVEZÉS KIALAKÍTÁSA

4.1. Célzott intézkedésekkel támogatni kell a humánerőforrás területi egyenlőtlenségeinek csökkentését az országon belüli mobilitás elősegítésével

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

4.2. Biztosítani kell a megfelelő létszámú és képzettségű emberi erőforrást, az egészségügyi dolgozók megtartását az egészségügyi ellátórendszerben

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

4.3. Elő kell segíteni az emberi erőforrás tervezését, központi ágazati humánerőforrás irányítását

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

4.4. Fejleszteni és támogatni kell a térségi menedzsment kapacitások és kompetenciák pontosítását a térségi szintű egészségszervezés, várólista menedzsment és beutalási rend jogszabályi kereteinek kialakításával

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

4.5. Elő kell segíteni a szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőtlenségeinek csökkentését az egységes betegút-szervezési módszertan és technikák alkalmazása révén

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

4.6. Biztosítani kell az egészségügyi ellátórendszer épített és az orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítását az eredményesség, valamint a technikai és allokációs hatékonyság növelése érdekében

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

4.7. Elő kell segíteni a rehabilitációs szolgáltatások és krónikus ellátások esetében a szociális területtel közös feladatok közös ellátásából fakadó előnyök kiaknázását és ezáltal az erőforrásokkal való gazdálkodás hatékonyságának javítását

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

4.8. Elő kell mozdítani a ritkabetegségek korai felismerését, kiszűrését a betegek és családjuk minél teljesebb életének elősegítése érdekében

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

5. STRATÉGIAI PILLÉR: SPECIFIKUS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI CÉLKITŰZÉSEK

5.1. Célzott beavatkozásokkal javítani kell a keringési betegségek, a cukorbetegség, a krónikus légzőszervi és mozgásszervi betegségek megelőzését és gondozását

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

5.2. Célzott beavatkozásokkal javítani kell a daganatos betegségek kockázatának csökkentését, korai felismerését és kezelését

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

5.3. Elő kell segíteni a lelki egészség fejlesztését, fenntartását, helyreállítását, valamint a mentális zavarok megelőzését

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

5.4. Szükséges biztosítani a lakosság egészségkultúrájának fejlesztését

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

5.5. Támogatni kell a népegészségügyi szolgáltatások összehangolását

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

5.6. Célzott intézkedésekkel elő kell segíteni a népegészségügyi szolgáltatásokhoz való általános hozzáférés javítását

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

5.7. Elő kell segíteni az egészséges választást támogató környezet kialakítását

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

5.8. Biztosítani kell a járványügyi és a környezet-egészségügyi biztonság fejlesztését

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

5.9. Elő kell segíteni további népegészségügyi prioritást jelentő beavatkozások megtételét

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

6. STRATÉGIAI PILLÉR: E–EGÉSZSÉGÜGY

6.1. Támogatni kell az egészségügyi intézmények informatizáltsági szintjének magasabb (funkcionális) szintre emelését

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

6.2. Támogatni kell az egészségügyi ellátórendszeri folyamatok hatékonyságának növelését, az intézményi működési kiadásoknak az infokommunikációs eszközökkel támogatott integráció növelése általi csökkentésével

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

6.3. Elő kell segíteni a stratégiai tervező képesség növelését, az operatív gazdasági és minőségirányítás hatékonyságának növelését a rendszer eredményességének javításával

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

6.4. Elő kell segíteni a betegút-szervezés támogatását a közösségi egészségfejlesztési központok működési hatékonyságának erősítésével

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

6.5. Biztosítani kell az egészségmagatartás és felelős társadalmi hozzáállás támogatását, az egyéni felelősségvállalás erősítését az egészségfejlesztésben, az egyéni felelős döntéshozatali szint emelését

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

6.6. Informatikai fejlesztések révén támogatni kell az egészségügyi rendszer áteresztő képességének, a megelőzés, ellátás, gyógyítás hatékonyságának javítását

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

6.7. Támogatni kell a nemzetközi elektronikus egészségügyi rendszerekhez, azok szabványaihoz való illeszkedést

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos