Hatály: közlönyállapot (2016.XII.19.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

4/2016. (XII. 19.) BVOP utasítás

a fogvatartottak 2017. évi munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról * 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján - figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 133. § (3) bekezdésére, 181. §-ára, 258. §-ára és 270. § (3) bekezdésére, a szabadságvesztés, illetve az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 118. §-ára - a következő utasítást adom ki:

1. A munkáltatásban részt vevő, teljes munkaidőben foglalkoztatott fogvatartottak alapmunkadíja 37 000 forint/fő/hó, a napidíj 1703 forintnál, az óradíj 213 forintnál nem lehet kevesebb.

2. A munkaterápiás foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak pénzbeli térítési díjának legkisebb összege napi hatórás foglalkoztatás esetén 12 333 forint/fő/hó, legkisebb heti összege 2839 forint/fő. Napi hat óránál vagy heti 30 óránál rövidebb idejű foglalkoztatás esetén a pénzbeli térítési díjat arányosan csökkenteni kell.

3. A szakmunkás, kiemelt szakmunkás munkadíj kategóriák felső határainak megállapítása munkáltatói (intézetparancsnoki, ügyvezető igazgatói) hatáskörbe tartozik.

4. A képzésben, oktatásban részt vevő fogvatartottak ösztöndíjának összege 304 forint/fő/nap.

5. A tartási költséghez való hozzájárulás napi összege: 480 forint/fő/nap.

6. Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.

7. Hatályát veszti a fogvatartottak munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról szóló 4/2015. (XII. 17.) BVOP utasítás.