Hatály: közlönyállapot (2016.VI.24.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítás

a Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat kiadásáról * 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. § i) pontjában foglaltakra figyelemmel a tűzoltás-taktikai és műszaki mentési tevékenységek részletes szabályozására kiadom az alábbi utasítást:

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a hivatásos katasztrófavédelmi szervre, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságokra, valamint azon önkéntes tűzoltó egyesületekre, amelyek a működési terület szerinti hivatásos tűzoltósággal együttműködési megállapodást kötöttek.

2. § A Tűzoltás-taktikai Szabályzatot az utasítás 1. mellékleteként közzéteszem. * 

3. § A Műszaki Mentési Szabályzatot az utasítás 2. mellékleteként közzéteszem. * 

4. § A Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat előírásait a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) előírásai kiegészítéseként, azokkal együtt kell alkalmazni.

5. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról szóló 5/2014. (II. 27.) BM OKF utasítás, valamint a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról szóló 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás.