A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2017. (III. 10.) BM rendelet

az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága által, a magyar- szlovák államhatáron 2011-2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkákról szóló Zárójelentés, valamint a „Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX. határszakaszról - 2016” című határokmány jóváhagyásáról

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága által, a magyar-szlovák államhatáron 2011-2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkákról szóló Zárójelentést (a továbbiakban: Zárójelentés), valamint a „Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX. határszakaszról - 2016” című határokmányt (a továbbiakban: Kiegészítő határleírás) e rendelettel jóváhagyom.

(2) A Zárójelentést az 1. melléklet, a Kiegészítő határleírást a 2. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2017. (III. 10.) BM rendelethez

Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének

Magyar-Szlovák Közös Bizottsága

ZÁRÓJELENTÉS
a magyar-szlovák államhatáron 2011-2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkákról
2016

I. BEVEZETÉS

Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottságát (a továbbiakban: Közös Határbizottság) a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között az államhatár rendjének szabályozásáról szóló 1956. évi október hó 13. napján Prágában aláírt Szerződés és Zárójegyzőkönyv (a továbbiakban: Szerződés), valamint a Szlovák Köztársaságnak - a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság szétválása után - a Szerződésben való jogutódlása alapján, a Szerződő Felek Kormányai a Szerződésből adódó feladataik teljesítése céljából hozták létre.

A Közös Határbizottság a Radavában, 2011. március 21-25. között megtartott huszonötödik ülésszakán a Szerződéssel és a Közös Határbizottság Szabályzatával összhangban döntött a magyar-szlovák államhatáron 2011-2016. években végrehajtandó 9. határfelmérési és megjelölési munkák megkezdéséről, valamint az egyes évekre vonatkozóan meghatározta a munkák ütemtervét. Ezt követően megszervezte a terepmunkák végrehajtását, felülvizsgálta és jóváhagyta az elvégzett munkákat, valamint elkészítette az államhatár megjelölésében bekövetkezett változásokat tartalmazó okmányokat.

A 9. határfelmérési és megjelölési munkák végrehajtása a Műszaki utasítás a határmunkák elvégzésére a magyar-szlovák államhatáron 2001. (a továbbiakban: Műszaki utasítás) alapján történt meg.

A Közös Határbizottság szlovák küldöttségét 2010. október 21. óta a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumából Peter Šlahor okleveles mérnök vezeti.

A Közös Határbizottság magyar küldöttségét 2010. október 18. és 2016. március 29. között Vájlok László alezredes vezette, 2016. március 29-től dr. Hajnal Gábor őrnagy, az Országos Rendőr-főkapitányságtól vezeti.

A magyar-szlovák államhatáron a 2011-2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkák és jelen Zárójelentés kidolgozása idején az egyes küldöttségek személyi összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza. A Közös Határbizottság a 2011-2016. években az ülésszakokon és közös ellenőrző szemléken az alábbi főbb kérdésekkel foglalkozott, illetve a következők szerint intézkedett:

- a huszonötödik ülésszakon (Szlovák Köztársaság, Radava, 2011. március 21-25.) döntött a 9. határfelmérési és megjelölési munkákról és meghatározta azok tervét a 2011-2014. évekre, a magyar-osztrák-szlovák „Triplex” közös határpontról és határjelről szóló új jegyzőkönyv aláírásával lezárta a hármashatárjelről szóló dokumentációs eljárást;

- a tizenhatodik közös ellenőrző szemlén (2011. június 1-3.) megszemlélte a Hernád határfolyót a szlovákiai Kechnec község külterületén és elvi döntést hozott a határjelek számának csökkentéséről;

- a tizenhetedik közös ellenőrző szemlén (2012. június 4-5.) megszemlélte a magyar-szlovák-osztrák „Triplex” hármashatárjelet, valamint az V. határszakaszon megépült és tervezett új közúti hidak térségét;

- a huszonhatodik ülésszakon (Magyarország, Salgóbánya, 2012. június 4-8.) értékelte a 2011. évben elvégzett határfelmérési és megjelölési munkákat, szabályokat dolgozott ki a határjelek számának az államhatár közvetett megjelölésű szakaszain történő csökkentésével kapcsolatosan, módosította a Műszaki utasítást az új technológiájú mérési módszerek és a part menti homokpadoknak az államhatár vonala meghatározására gyakorolt hatásának minimalizálása érdekében és lezárta a Hernád határfolyó mederváltozásával kapcsolatos vitát;

- a tizennyolcadik közös ellenőrző szemlén (2013. június 17-18.) döntött a X. és XIII. határszakasz határjelei számának csökkentéséről és megtekintette a Miskolc-Kassa gyorsforgalmi út építését a XV. határszakaszon;

- a huszonhetedik ülésszakon (Szlovák Köztársaság, Betlér, 2013. június 17-21.) értékelte a 2012. évben elvégzett határfelmérési és megjelölési munkákat, kiegészítette a Műszaki utasítást a közúti és a vasúti hidakon az államhatár vonalát jelző táblákra vonatkozó rendelkezésekkel, jóváhagyta a X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX. határszakaszok határjelei számának csökkentésére vonatkozó tervet;

- a tizenkilencedik közös ellenőrző szemlén (2014. június 11.) megtekintette a VI.-VIII. határszakaszokon, Kalonda és Sátorosbánya (Šiatorská Bukovinka) közötti, az államhatár vonala mentén tervezett nógrádi turisztikai tanösvényt;

- a huszonnyolcadik ülésszakon (Magyarország, Salgóbánya, 2014. június 9-13.) értékelte a 2013. évben elvégzett határfelmérési és megjelölési munkákat, döntött a Tisza határfolyó (XX. határszakasz) felméréséről;

- a huszadik közös ellenőrző szemlén (2015. június 22.) megtekintette a X., XII. és XV. határszakaszokon a Bánréve-Sajószentkirály (Kráľ), Aggtelek-Gömörhosszúszó (Dlhá Ves) és Tornyosnémeti-Migléc (Milhosť) települések közötti, az államhatáron átvezető utakat;

- a huszonkilencedik ülésszakon (Szlovák Köztársaság, Betlér, 2015. június 22-26.) értékelte a 2014. évben elvégzett határfelmérési és megjelölési munkákat, jóváhagyta a Tisza határfolyó (XX. határszakasz) felmérésének eredményeit, ezzel együtt az államhatár új vonalát;

- a huszonegyedik közös ellenőrző szemlén (2016. június 13.) megtekintette az államhatár változásával érintett területeket a IV. és VIII. határszakaszon;

- a harmincadik ülésszakon (Magyarország, Miskolc, 2016. június 13-16.) lezárta a 9. határfelmérési és megjelölési munkákat, elfogadta jelen zárójelentést és a „Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX. határszakaszról - 2016” című határokmányt (a továbbiakban: Kiegészítő határleírás 2016).

A Közös Határbizottság ülésszakairól és közös ellenőrző szemléiről magyar és szlovák nyelven jegyzőkönyvek készültek.

II. A HATÁRMUNKÁK SZERVEZÉSE

A Közös Határbizottság a határmunkák elvégzésére két közös mérőcsoportot hozott létre. Az 1. számú közös mérőcsoport szlovák földmérő vezetőből, segédszemélyzetből és magyar földmérő vezetőből, míg a 2. számú közös mérőcsoport magyar földmérő vezetőből, segédszemélyzetből és szlovák földmérő vezetőből állt.

A közös mérőcsoportok munkáját a Közös Határbizottság tanácsadó-szakértő testületeként a közös műszaki szakértői csoport munkatalálkozókon ellenőrizte és véleményezte.

A közös mérőcsoportok a 2011-2015. években végezték el a terepi munkákat, munkájuk eredményeinek feldolgozása 2016. évben fejeződött be.

A közös mérőcsoportok az alábbi munkákat végezték el:

a 2011. évben:

- az 1. számú közös mérőcsoport a II., III., IV. és V. határszakaszon elvégezte az államhatár megjelölésének helyszínelését,

- a 2. számú közös mérőcsoport elvégezte az I., II., III. és V. határszakaszon az illetékességébe tartozó határjelek felújítását valamint a II., III., V. és XIX. határszakaszon lecserélte az államhatár vonalát jelző táblákat a közúti és vasúti határhidakon;

a 2012. évben:

- az 1. számú közös mérőcsoport elvégezte a II., III., IV. és V. határszakaszon az illetékességébe tartozó határjelek felújítását, és a Letkés-Ipolyszalka (Salka) közúti hídon határtáblával megjelölte az államhatár vonalát a III. határszakaszon;

- a 2. számú közös mérőcsoport a XI. és a XII. határszakaszokon elvégezte a határjelek felújítását és ezzel egyidejűleg végrehajtotta a határjelek számának csökkentését XI.8-XI.18 számú határjelek között;

a 2013. évben:

- az 1. számú közös mérőcsoport elvégezte a VI., VII., VIII. és X. határszakaszon a határjelek felújítását,

- a 2. számú közös mérőcsoport elvégezte a XIII., XIV., XV., XVI. és XVII. határszakaszon a határjelek felújítását és ezzel egyidejűleg végrehajtotta a határjelek számának csökkentését a XIII.3-XIII.7 számú határjelek között;

a 2014. évben:

- az 1. számú közös mérőcsoport elvégezte a IX. határszakaszon a határjelek felújítását, valamint megkezdte a határjelek számának csökkentését és a határjelek felújítását a XVIII., XIX. és XX. határszakaszon,

- a 2. számú közös mérőcsoport elvégezte a határjelek számának csökkentését és a határjelek felújítását a XVIII., XIX. és XX. határszakaszon, valamint végrehajtotta a határjelek számának csökkentését a XI.4-XI.5 számú határjelek között,

- az 1. és 2. számú közös mérőcsoport közösen elvégezte a Tisza határfolyó újfelmérését;

a 2015. évben:

- az 1. számú közös mérőcsoport a XVIII. és XIX. határszakaszon befejezte a határjelek felújítását és a határjelek számának csökkentését;

a 2016. évben:

- az 1. számú közös mérőcsoport a XVI. határszakaszon befejezte a határjelek felújítását és a határjelek számának csökkentését.

A Közös Határbizottság megállapodása alapján - figyelembe véve az azonos teherviselés és a gazdasági hatékonyság elvét - a közös határutak, határárkok, valamint a kisebb határvizek mentén mindkét államterületen az egyik közös mérőcsoport végezte el a határmunkákat. Az alább felsorolt nagyobb határvizek mentén a közös mérőcsoportok saját államterületükön végezték el a felújítási munkákat:

− Duna (II. határszakasz),

− Ipoly (III. és V. határszakasz),

− Hernád (XVI. határszakasz),

− Ronyva (XVIII.-XIX.1, XIX.3-XIX.8, XIX.14/1-XIX.14/6 számú határjelek között),

− Bodrog (XIX.14/6-XIX.18 számú határjelek között),

− Felsőberecki-csatorna-Nagy-Karcsa-Kis-Karcsa (XIX.22-XIX.69 számú határjelek között),

− Holt-Tisza-Tisza (XIX.96-Tisza hármashatárjel között).

III. A HATÁRMUNKÁK VÉGREHAJTÁSA

A 9. határfelmérési és megjelölési munkák során elvégzett határmunkákról készített jegyzőkönyvek szerint a 2011-2016. években az alábbi fontosabb terepmunkák valósultak meg:

− 113 enyhén sérült határjel kijavítása,

− 79 erősen sérült határjel újjal történő pótlása,

− 29 hiányzó határjel pótlása,

− 2287 kidőlt, ferde, kiálló vagy megsüllyedt határjel megfelelő helyzetbe állítása,

− 43 határjel pontos helyre történő visszaállítása,

− 13 veszélyeztetett határjel biztonságos helyre történő áthelyezése,

− 78 határjel helyzetének geodéziai felülvizsgálata vagy újbóli meghatározása,

− 8 határjel áthelyezése az államhatár megjelölésének közvetettről közvetlenre történő változása miatt,

− 30 határjel típusának megváltoztatása,

− 26 hiányzó, vagy sérült földalatti jel újjal történő pótlása,

− 6213 határjel fehér és piros festékkel történő lefestése, valamint a feliratok fekete színnel történő felfestése,

− 10 új határjelnek új helyre történő elhelyezése,

− 122 határjel átszámozása,

− 625 határjel megszüntetése,

− 9 geodéziai pont átminősítése határjellé,

− 642 jelző-védő rúd karbantartása.

IV. A HATÁROKMÁNYOK ÉS A KOORDINÁTAJEGYZÉK AKTUALIZÁLÁSA

A 9. határfelmérési és megjelölési munkák során elvégzett munkákról a közös mérőcsoportok határszakaszonként elkészítették a határmunkák jegyzőkönyvét, valamint az államhatár megjelölésében bekövetkezett változásokról a kitűzési vázlatokat. A határmunkák jegyzőkönyvei a Közös Határbizottság ülésszakairól készült jegyzőkönyvek mellékleteit képezik.

A kitűzési és mérési vázlatok a Közös Határbizottság jóváhagyását követően - a határmunkák jegyzőkönyveitől elválasztva - külön kerültek archiválásra Budapesten a Földmérési és Távérzékelési Intézetben, illetve Pozsonyban a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában.

A közös mérőcsoportok a határmunkákról összesen 28 jegyzőkönyvet, az államhatár megjelölésében bekövetkezett változásokról 1 mérési és 12 kitűzési vázlatot készítettek. A végrehajtott munkákról készített összesítő kimutatás jelen Zárójelentés 2. számú mellékletét képezi.

A Közös Határbizottság a határvonal részletes leírását a Kiegészítő határleírás 2016 határokmánnyal aktualizálta, a változásokat a határtérképeken piros színnel jelölte meg.

A Tisza határfolyó 2014. évi újfelmérése és a meghatározott új határvonal dokumentálása miatt kidolgozta a XX. határszakasz XX.1., XX.2. és XX.3. számú határtérképeinek új térképszelvényeit.

A 9. határfelmérési és megjelölési munkák során az államhatár megjelölésében bekövetkezett változások miatt a I.-XX. határszakasz koordinátajegyzékének aktualizálásra is sor került. A digitális koordinátajegyzék aktualizálása után összeállították az államhatárra vonatkozó, jelen Zárójelentés 3. számú mellékletét képező „Az államhatár statisztikai adatai - 2016.” című táblázatot.

V. A KÖZÖS HATÁRBIZOT TSÁG MEGÁLLAPÍTÁSAI

A Közös Határbizottság megállapította, hogy a 9. határfelmérési és megjelölési munkákat a Szerződés és a Műszaki utasítás rendelkezéseinek, valamint a Közös Határbizottság döntéseinek megfelelően végezték el az alábbiak rögzítése mellett:

a) A magyar állam hivatalos elnevezése az Alkotmányt felváltó Alaptörvény szerint Magyar Köztársaságról Magyarországra változott 2012. január elsejétől. A magyar fél ezért kezdeményezte az előkészítés alatt álló új szerződés mellékletét képező, az államhatár változásait dokumentáló határokmányok helyesbítését, valamint a határjeleken az „MO” felségjelzést „M” felségjelzésre cserélését. A 9. határfelmérési munkák végére valamennyi határjelen a módosítást végrehajtották és az okmányok helyesbítése is megtörtént.

b) Tekintettel arra, hogy az államhatárról szóló új szerződés aláírása 2016. január 25-én Amszterdamban megtörtént és jelenleg a hatályba lépéshez szükséges belső állami jogi eljárások folynak, a Közös Határbizottság szükségesnek látja a magyar-szlovák államhatár újfelméréséhez, az új határokmányok készítéséhez új műszaki utasítás kidolgozását.

c) A Tisza határfolyó 2014. évi újfelmérése megállapította, hogy a határfolyó középvonalának változásai természetes úton következtek be. A változások mértéke nem vonja maga után telkek, építmények, műszaki vagy egyéb berendezések állami hovatartozásának változását [a Szerződés 3. cikk (4) bekezdése], így a Szerződés 3. cikk (1) bekezdése alapján az államhatár vonala alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz. Az államhatár vonala a Tisza határfolyó 2014. évben újonnan meghatározott középvonala, ezért nincs szükség az államhatár vonalának változásáról szóló külön szerződés megkötésére.

A Közös Határbizottság a 2011-2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkák eredményei alapján megállapította, hogy a magyar-szlovák államhatár megjelölése összhangban áll a Szerződéssel, valamint az ahhoz kapcsolódó műszaki határokmányokkal és egyéb műszaki okmányokkal. A határmunkák végrehajtása és a kapcsolódó dokumentáció kidolgozása a Műszaki utasítás előírásainak megfelelően történt.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezen Zárójelentést a két fél illetékes hatóságainak jóvá kell hagyni. Jóváhagyás után ezen okmányt az eredeti határokmányokhoz kell csatolni.

Ezen Zárójelentés két-két eredeti példányban, mindkettő magyar és szlovák nyelven készült. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Mellékletek száma: 3

Miskolc, 2016. június 16.

Dr. Hajnal Gábor őrnagy
az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének
Magyar-Szlovák Közös Bizottsága magyar küldöttségének
elnöke
Peter Šlahor okleveles mérnök
az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének
Magyar-Szlovák Közös Bizottsága szlovák küldöttségének elnöke
(Aláírások)

1. számú melléklet a 2016. június 16-án kelt Zárójelentéshez: A Közös Határbizottság tagjai és szakértői a magyar-szlovák államhatáron 2011-2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkák időtartama alatt

2. számú melléklet a 2016. június 16-án kelt Zárójelentéshez: Összesítő kimutatás a 2011-2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkálatokról

3. számú melléklet a 2016. június 16-án kelt Zárójelentéshez: Az államhatár statisztikai adatai 2016

2. melléklet a 2/2017. (III. 10.) BM rendelethez

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője
a X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX. határszakaszról
2016

Az Államhatár Felmérésének és

Megjelölésének Magyar-Szlovák

Közös Bizottsága

MAGYARORSZÁG

és a

SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG

közötti

HATÁRVONAL

RÉSZLETES LEÍRÁSÁNAK

KIEGÉSZÍTŐJE

a

X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX.

HATÁRSZAKASZRÓL

2016

Készítette

az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének

Magyar-Szlovák Közös Bizottsága

Bevezető

A „Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX. határszakaszról - 2016.” című határokmány (a továbbiakban: Kiegészítő határleírás 2016) a 2011-2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkák során bekövetkezett változásokról készült. A Kiegészítő határleírás 2016 a határvonal eredeti részletes leírásának mellékletét képezi.

A határleírás egyes oszlopai az alábbiakat tartalmazzák:

1. oszlop: A határjel száma

2. oszlop: A határjel típusának kódja (0, 1, 2, ...)

3. oszlop: A sokszögpont (SP) vagy háromszögelési pont (HP) száma

4. oszlop: A határvonal szöveges leírása az előző határjeltől

5-6. oszlop: A sokszögpontok méretei sokszögoldalakra vonatkozó derékszögű méretekkel

7. oszlop: A határjel távolsága az előtte lévő határjeltől

8. oszlop: A határjelen lévő törésszög

9. oszlop: A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszer kezdőpontjára vonatkozó koordináták

10. oszlop: A határjel magassága az Adriai-tenger szintje felett

11. oszlop: A határvonal helyszínrajza (kiemelt fontosságú helyeken)

12. oszlop: A vonatkozó határtérkép száma

13. oszlop: Megjegyzések

A távolság és koordinátaértékek méter egységben, a szögértékek 360 fokos rendszerben értendők.

A kiegészítő határleírás szerkezete megegyezik az eredeti határleírás szerkezetével, de csak a változott adatokat tartalmazza, a változatlan adatok az eredeti okmányban találhatók meg.

A 2. oszlopban szereplő kódok magyarázata a 2001. május 25-én kiadott „Műszaki utasítás a határmunkák elvégzésére a magyar-szlovák államhatáron” című utasítás 13. számú mellékletében található.

X. határszakasz

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenülTörésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
X.5
5
02
X.5
6
12 42.74 73°24´28˝
X.5
7
22 6.00 185°46´51˝

X.6
11 173.80 213°17´25˝
X.6
1
22 128.89 192°06´26˝
X.6
2
12 343.83 246°49´46˝
X.6
3
22 162.71 112°34´15˝
X.6
4
12 292.58 84°22´16˝
X.6
5
22 12.35 287°27´18˝
X.6
5a
03 22.83 178°43´08˝
X.6
6
02
X.6
6a
03
X.6
7
02
X.6
7a
03
X.6
7b
03
X.6
8
03

X.7
01
X. - 1
X. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
-95 592.96 -90 100.19
-95 588.20 -90 103.85
-95 461.79 -90 223.13 III.2a
-95 431.98 -90 348.53
-95 424.39 -90 692.28
-95 572.53 -90 759.59
-95 563.01 -91 052.02 A részletes ábrázolást
-95 550.77 -91 050.41 lásd a 197. számú
-95 554.72 -91 072.90 kitűzési vázlaton.
-95 558.62 -91 092.52
-95 568.47 -91 107.96 III.3
-95 605.72 -91 150.10
-95 626.56 -91 169.99
-95 648.38 -91 190.31
-95 668.50 -91 208.80
X. - 2

XI. határszakasz

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XI.4
2
22
XI.4
2a
13
XI.4
3
22 201°33´11˝
XI.4
4
12 101.11 150°43´02˝
XI.4
5
22 109.12 181°10´00˝
XI.4
6
12 156.79 184°22´04˝
XI.4
7
22 99.33 184°17´47˝
XI.4
8
12 111.64 176°04´37˝
XI.4
9
22 89.60 201°27´27˝
XI.4
10
12 93.07 169°19´26˝
XI.4
11
22 79.28 173°32´00˝
XI.4
12
12 69.64 154°10´51˝
XI.4
13
22 66.38 224°48´48˝
XI.4
14
12 51.12 199°27´58˝
XI.4
15
12 88.35 127°46´46˝
XI.4
16
02 4.31 183°59´42˝
XI.4
16a
03 23.95 176°12´55˝
XI.4
17
02 26.42 156°42´15˝
XI.4
17a
03
XI. - 1
XI. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
-100 929.29 -99 432.44
-100 884.40 -99 521.05
-100 841.55 -99 624.14
-100 801.58 -99 704.33 XI. A részletes ábrázolást
-100 793.41 -99 797.04 2. lásd a 198. számú
-100 771.94 -99 873.36 kitűzési vázlaton.
-100 745.65 -99 937.85
-100 696.32 -99 982.27
-100 693.48 -100 033.31
-100 718.25 -100 118.12
-100 715.72 -100 121.61
-100 703.05 -100 141.93
XI. - 2

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XI.8 11
XI.8
1
22 48.14 182°26´14˝
XI.8
2
12 75.78 160°17´47˝
XI.8
3
22 87.93 182°05´26˝
XI.8
4
12 150.58 182°03´10˝
XI.8
5
22 131.46 208°45´32˝
XI.8
6
22 88.05 269°53´46˝
XI.8
6a
03 3.21 89°25´17˝
XI.8
7
2
XI.8
7a
03
XI.8
8
02
XI.9 01
XI.9
1
22
XI.9
2
12 26.87 158°38´56˝
XI.9
2a
23 60.31 189°50´45˝
XI.9
3
12 24.41 143°10´10˝
XI.9
3a
23
XI.9
4
12 34.72 183°10´50˝
XI.9
5
22 106.99 189°38´01˝
XI.9
5a
13 62.03 177°16´53˝
XI. - 3
XI. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
XI.
3.
-101 293.35 -101 606.67
-101 295.83 -101 604.63 A részletes ábrázolást
lásd a 199. számú
kitűzési vázlaton.
-101 411.74 -101 808.74
XI.
4.
-101 397.90 -102 104.66
XI. - 4

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XI.9
6
22 50.28 181°19´15˝
XI.9
7
12 99.78 169°03´55˝
XI.9
8
22 103.90 180°20´04˝
XI.9
9
12 127.74 206°30´14˝

XI.10
21 85.17 207°00´49˝
XI.10
1
12 168°47´41˝
XI.10
1a
23 72.88 194°01´04˝
XI.10
2
12 26.87 166°53´03˝
XI.10
3
22 183°20´32˝
XI.10
4
12 90.24 154°17´20˝
XI.10
4a
23
XI.10
4b
13
XI.10
4c
23
XI.10
5
12 142°25´47˝
XI.10
6
22 120.17 181°51´19˝
XI.10
7
12 119.46 179°05´14˝
XI.10
7a
23
XI.10
8
12 50.49 171°10´50˝
XI.10
8a
23 62.71 207°15´12˝
XI.10
9
12 43.64 146°09´03˝
XI. - 5
XI. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
-101 501.96 -102 635.19
XI. A részletes ábrázolást
4. lásd a 199. számú
kitűzési vázlaton.
-101 523.97 -103 262.39
XI. - 6

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XI.10
10
22 79.18 198°23´51˝

XI.11
11
XI.11
1
22 190°07´08˝
XI.11
1a
13 87.22 148°09´30˝
XI.11
2
22 28.55 196°19´17˝
XI.11
3
12 94.20 225°44´24˝
XI.11
3a
23 88.35 197°25´39˝
XI.11
4
12 20.24 189°04´47˝
XI.11
5
22 53.87 175°14´57˝
XI.11
5a
13
XI.11
6
22 217°16´01˝
XI.11
7
12 95.67 168°52´19˝
XI.11
8
22 103.21 190°45´49˝
XI.11
9
12 86.97 174°02´27˝
XI.11
9a
23 85.19 197°12´36˝
XI.11
10
12 31.74 178°12´38˝
XI.11
10a
23
XI.11
11
12
XI.11
12
22
XI.12 11
XI. - 7
XI. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
-101 370.35 -103 480.38
-101 253.22 -103 514.01
-101 216.63 -103 594.43
XI. A részletes ábrázolást
5. lásd a 199. számú
kitűzési vázlaton.
-101 297.46 -104 112.75
XI. - 8

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XI.12
1
22
XI.12
1a
13
XI.12
2
22 209°43´55˝
XI.12
2a
13 99.00 189°49´09˝
XI.12
3
22 69.32 181°00´49˝
XI.12
4
12 83.63 180°09´24˝
XI.13 21 151.05 187°35´02˝
XI.13
1
12 126.44 196°16´54˝
XI.13
1a
23 74.96 180°34´35˝
XI.13
2
12 37.91 182°17´39˝
XI.13
2a
23 82.18 181°15´16˝
XI.13
3
12 82.30 169°55´40˝
XI.13
3a
23 73.28 172°07´18˝
XI.13
4
12 110.28 171°41´36˝
XI.13
5
22 112.34 193°52´12˝
XI.14 11 35.10 152°06´13˝
XI.14
1
22
XI.14
2
12 165°18´34˝
XI.14
3
22 75.33 185°54´21˝
XI.14
4
12 83.27 168°41´42˝
XI. - 9
XI. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
-101 363.78 -104 535.97 XI.
-101 404.43 -104 592.12 5.
-101 454.66 -104 658.98
-101 634.59 -104 869.44
-101 700.11 -104 905.85 A részletes ábrázolást
-101 733.43 -104 923.93 lásd a 199. számú
-101 807.17 -104 960.20 kitűzési vázlaton.
-101 881.80 -104 994.90
-101 941.82 -105 036.94
-102 022.62 -105 111.99 XI.
-102 093.02 -105 199.53 6.
XI. - 10

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XI.14
5
22 96.18 189°35´56˝
XI.14
6
12 69.61 185°56´46˝

XI.15
21
XI.15
1
12
XI.15
2
22 195°08´40˝
XI.15
3
12 111.28 138°23´17˝
XI.15
4
22 112.20 180°58´19˝
XI.15
5
12 102.51 167°47´14˝
XI.15
5a
23
XI.15
6
12 159°00´25˝
XI.15
6a
23 52.57 182°04´28˝
XI.15
7
12 83.32 166°04´53˝
XI.15
7a
23 117.74 209°37´30˝
XI.15
8
12 117.23 188°39´54˝
XI.16 21
XI.16/1 12
XI.16/2 22 105.21 185°58´06˝
XI.16/2a 13 65.96 157°27´27˝
XI.16/3 22 27.66 207°31´41˝
XI.16/4 12 74.23 171°18´07˝
XI. - 11
XI. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
-102 472.61 -105 643.63
XI. A részletes ábrázolást
6. lásd a 199. számú
kitűzési vázlaton.
-102 701.18 -105 881.90
-102 726.09 -105 961.41
-102 733.23 -106 078.93
-102 953.47 -106 343.06
XI.
7.
XI. - 12

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XI.16/5 22 117.13 185°49´13˝
XI.16/5a 13 45.08 144°39´37˝
XI.16/6 22 38.92 200°28´01˝
XI.16/7 12 94.63 189°57´60˝
XI.17 21 139.90 152°29´32˝
XI.17/1 12 111.28 174°34´53˝
XI.17/1a 23 54.49 193°07´52˝
XI.17/2 12 70.51 172°12´03˝
XI.17/2a 23 58.99 176°56´52˝
XI.17/3 12 31.84 178°39´28˝
XI.17/4 22 156.71 192°04´54˝
XI.18 11 55.42 117°59´42˝
XII. 00
XI. - 13
XI. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
-103 129.79 -106 536.33
-103 308.00 -106 867.06 A részletes ábrázolást
-103 316.39 -106 920.90 XI. lásd a 199. számú
-103 342.79 -106 986.28 7. kitűzési vázlaton.
-103 357.25 -107 043.47
-103 363.40 -107 074.71
-103 390.06 -107 229.14
XI. - 14

XIII. határszakasz

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XIII.3 11
XIII.3
1
22
XIII.3
2
12 137°22´26˝
XIII.3
3
22 385.97 172°58´07˝
XIII.3
4
12 364.30 177°40´22˝
XIII.4 11 456.48 138°45´52˝
XIII.4
1
22
XIII.4
2
22 251°16´19˝
XIII.4
3
12 325.82 176°36´04˝
XIII.4
4
22 482.21 182°40´01˝
XIII.5 11 441.63 176°22´58˝
XIII.5
1
22 271.01 221°15´44˝
XIII.5
2
12 222.86 103°03´42˝
XIII.5
3
22 125.74 226°15´51˝
XIII.6x 11 12.39 46°05´52˝
XIII.6
1
22 330.01 208°19´03˝
XIII.6
2
12 209.16 180°08´03˝
XIII.7 21 199.39 275°02´44˝
XIII.7
1
02
XIII. - 1
XIII. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
-132 462.93 -122 671.66 XIII.
-132 724.06 -122 925.68 1.
A részletes ábrázolást
-132 995.79 -122 953.16 lásd a 196. számú
-132 940.10 -122 474.18 kitűzési vázlaton.
-132 841.91 -121 768.67
-132 679.07 -121 616.52
-132 741.93 -121 507.62 XIII.
2.
-133 030.83 -121 648.79
-133 239.98 -121 646.29
XIII. - 2

XVI. határszakasz

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XVI.12 21
XVI.13 11 221°30´02˝
XVI.14 21 715.99 321°37´48˝
XVII. 00 134.05 229°25´08˝
XVI. - 1
XVI. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
XVI.3 A részletes ábrázolást
-168 124.50 -122 105.92 XVI.4 lásd a 204. számú
kitűzési vázlaton.
XVI. - 2

XVIII. határszakasz

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XVIII. 00
XVIII.1 21 267°10´58˝
XVIII.1/1 12 455.30 67°12´19˝
XVIII.2 21 28.51 287°21´16˝
XVIII.2/1 12 370.31 134°25´03˝
XVIII.2/2 22 25.17 238°35´32˝
XVIII.2/3 12 527.42 59°54´51˝
XVIII.3 21 24.25 299°22´57˝
XVIII.3/1 12 381.57 173°25´06˝
XVIII.3/2 22 141.52 186°29´19˝
XVIII.3/3 12 343.45 176°53´53˝
XVIII.4 21 487.41 215°28´21˝
XVIII.4/1 12 516.43 125°16´15˝
XVIII.4/2 22 637.27 170°14´59˝
XVIII.5 11 883.96 240°23´10˝
XVIII.5/1 22 178.21 239°10´54˝
XVIII.5/2 12 59.34 105°18´17˝
XVIII.5/3 22 27.94 158°18´11˝
XVIII.5/4 12 635.86 55°25´38˝
XVIII. - 1
XVIII. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
-190 103.79 -115 136.97
XVIII.1
-190 236.18 -114 799.16
-190 258.54 -114 787.61
-190 296.15 -114 261.53
A részletes ábrázolást
-190 348.09 -113 894.91 lásd a 200. számú
-190 376.00 -113 756.17 XVIII.2 kitűzési vázlaton.
-190 405.25 -113 413.97
-190 234.64 -112 473.15
-190 525.00 -111 909.24 XVIII.3
-190 986.16 -111 039.67
-190 927.32 -111 032.00 XVIII.4
-190 923.49 -111 004.32
-191 075.37 -110 386.87
XVIII. - 2

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XVIII.5/5 22 24.26 286°39´36˝
XVIII.6 11 484.02 31°49´05˝
XVIII.6/1 22 19.96 253°39´53˝
XVIII.6/2 12 307.95 128°17´25˝
XVIII.6/3 22 28.41 305°06´53˝
XVIII.6/4 12 734,70 105°17´35˝
XVIII.6/5 22 41.82 265°08´53˝
XVIII.6/6 12 497.27 58°22´16˝
XVIII.7 21 55.27 281°14´25˝
XVIII.7/1 12 459.92 79°36´42˝
XVIII.7/2 22 130,40 319°54´34˝
XIX. 10 623.61 66°07´47˝
XVIII. - 3
XVIII. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
-191 091.48 -110 405.01
-191 346.08 -110 013.30 XVIII.4
-191 641.73 -110 099.47
-191 652.39 -110 125.80
-192 050.86 -109 508.54
-192 090.73 -109 521.15 A részletes ábrázolást
-192 280.25 -109 061.41 lásd a 200. számú
XVIII.5 kitűzési vázlaton.
-192 625.15 -108 768.64
-192 703.30 -108 873.03
XVIII. - 4

XIX. határszakasz

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XIX. 10
XIX./1 22 97.88 278°30´28˝
XIX./2 04 769.00 177°50´33˝
XIX./3 04 19.16 182°29´44˝
XIX./4 12 395.08 92°05´59˝
XIX./5 22 37.14 268°50´57˝
XIX.1 11 542.45 79°47´29˝
XIX.1/1 02 179°18´10˝
XIX.1/2 02 239.72 181°05´13˝
XIX.2 21 283°22´39˝
XIX.2/1 12 416.75 177°58´49˝
XIX.2/2 22 333.77 218°08´00˝
XIX.3 11 344.80 15°19´42˝
XIX.3/1 22
XIX. - 1
XIX. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
XIX.1.
-192 825.98 -108 295.09
-193 071.68 -107 566.40
-193 078.48 -107 548.49
-193 202.50 -107 173.38
-193 238.17 -107 183.74 A részletes ábrázolást
XIX.2. lásd a 201. számú
kitűzési vázlaton.
-193 753.12 -106 396.86
-193 844.04 -106 075.71
XIX.3.
XIX. - 2

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XIX.10 21
XIX.10
1
12 44°09´41˝
XIX.10
2
22 182.56 215°04´55˝
XIX.10
3
12 148°38´43˝
XIX.11 21 234.63 189°18´36˝
XIX.11
1
12 388.42 183°12´11˝
XIX.12 21 245.66 272°33´02˝
XIX.13 11 277.27 124°48´26˝
XIX.13
1
22 176.72 183°02´00˝
XIX.13
2
12 272.60 172°55´18˝
XIX.14 21 303.76 191°32´18˝
XIX.14
1
12
XIX.14
1a
03
XIX.14
1b
03
XIX.14
2
12
XIX.14
3
22
XIX.14
4
12 152°59´38˝
XIX.15 21 343.03 298°22´09˝
XIX.16 11 103.48 90°20´09˝
XIX. - 3
XIX. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
XIX.
4a.
-194 971.25 -103 806.27
-195 389.99 -103 471.59 A részletes ábrázolást
lásd a 202. számú
kitűzési vázlaton.
XIX.
5b.
-196 726.76 -102 695.72
-196 635.98 -102 646.04
XIX. - 4

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XIX.17 21 642.89 247°23´13˝
XIX.17
1
12 459.39 83°27´49˝
XIX.18 01
XIX.21 11
XIX.22 11 115°06´58˝
XIX.23 21 979.83 275°14´34˝
XIX.24 11 27.35 54°23´41˝
XIX.25 21 1289.34 233°47´02˝
XIX.26 11 43.77 131°20´53˝
XIX.27 21 1266.81 257°56´16˝
XIX.28 11 42.95 129°57´53˝
XIX.29 21 981.84 225°54´06˝
XIX.30 11 23.79 88°59´20˝
XIX.31 21 1356.61 294°25´17˝
XIX.32 11 28.46 49°01´03˝
XIX.33 21 1275.24 293°56´55˝
XIX.34 11 25.46 107°50´47˝
XIX. - 5
XIX. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
-196 941.30 -102 080.28 XIX. A részletes ábrázolást
-196 651.99 -101 723.43 6a. lásd a 202. számú
kitűzési vázlaton.
XIX.
-198 203.19 -99 574.73 7.
-198 183.88 -99 555.36
-199 456.25 -99 346.87
-199 476.06 -99 307.84 XIX. A részletes ábrázolást
-200 702.86 -98 991.99 8. lásd a 205. számú
-200 701.08 -98 949.08 kitűzési vázlaton.
-201 426.82 -98 287.78
-201 427.55 -98 264.00 XIX.
-202 782.58 -98 329.55 9.
-202 772.08 -98 303.10
-203 975.43 -98 725.23 XIX.
-203 973.38 -98 699.85 10.
XIX. - 6

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XIX.35 21 966.46 339°25´18˝
XIX.36 11 37.68 45°30´51˝
XIX.37 21 790.62 235°13´39˝
XIX.38 11 32.16 63°51´00˝
XIX.39 21 919.59 262°36´15˝
XIX.40 11 56.41 52°45´36˝
XIX.41 21 510.34 175°43´44˝
XIX.42 11 60.41 57°13´48˝
XIX.43 21 109.13 282°55´44˝
XIX.44 11 2064.24 91°56´20˝
XIX.45 21 153.80 275°51´40˝
XIX.45/1 12 696.37 128°03´16˝
XIX.46 21 172.54 311°57´02˝
XIX.46/1 12 576.00 117°50´06˝
XIX.46/2 22 160.54 236°54´00˝
XIX.46/3 12 112.69 128°48´54˝
XIX.47 21 62.99 217°49´29˝
XIX.47/1 12 298.20 154°41´40˝
XIX.48 21 212.93 270°04´19˝
XIX.49 11 658.69 207°14´42˝
XIX. - 7
XIX. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
-204 866.50 -98 330.56
-204 828.84 -98 331.80
-205 363.99 -97 749.83 XIX.
-205 356.96 -97 718.45 11
-206 251.06 -97 933.48
-206 271.20 -97 880.79
-206 540.44 -98 314.33
-206 568.40 -98 367.88 XIX. A részletes ábrázolást
-206 459.72 -98 357.99 12. lásd a 205. számú
-206 737.34 -100 403.48 kitűzési vázlaton.
-206 585.72 -100 429.31 XIX.
-206 772.16 -101 100.26 13.
-207 243.05 -101 183.56
-207 331.35 -101 317.63
-207 444.04 -101 317.10 XIX.
-207 483.75 -101 365.99 14.
-207 774.20 -101 433.53
XIX. - 8

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XIX.49/1 22 456.01 154°46´49˝
XIX.50 11 339.76 48°47´34˝
XIX.51 21 596.38 292°56´40˝
XIX.51/1 12 465.36 167°02´47˝
XIX.52 21 457.04 51°36´04˝
XIX.53 11 319.47 246°43´27˝
XIX.54 21 702.38 297°15´41˝
XIX.55 11 768.18 63°58´45˝
XIX.55/1 22 262.47 165°46´17˝
XIX.56 11 225.16 109°00´10˝
XIX.57 21 786.91 241°35´33˝
XIX.57/1 12 448.19 234°22´31˝
XIX.58 21 435.89 304°09´20˝
XIX.59 11 658.41 67°14´12˝
XIX.59/1 22 518.98 173°29´20˝
XIX.60 11 383.54 90°47´31˝
XIX.61 21 823.36 344°30´23˝
XIX.62 11 651.30 72°33´35˝
XIX.63 21 945.70 274°24´38˝
XIX.64 11 763.76 129°42´20˝
XIX. - 9
XIX. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
-208 437.17 -100 601.52
XIX.
14
-209 146.48 -100 640.12
-209 568.78 -100 465.33
A részletes ábrázolást
lásd a 205. számú
kitűzési vázlaton.
XIX.
15.
-210 312.07 -101 856.90
-210 963.74 -101 286.80
XIX.
16.
XIX. - 10

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XIX.65 21 636.68 138°12´02˝
XIX.66 11 547.10 93°50´27˝
XIX.67 21 853.67 326°34´57˝
XIX.68 11 349.31 105°57´04˝
XIX.69 21 772.40 227°04´37˝
XIX.69/1 02
XIX.69/1a 03
XIX.73/3 02
XIX.73/3a 03
XIX.73/4 12 79°59´42˝
XIX.74 21 256.12 283°06´37˝
XIX.74/1 12 208.80 125°48´17˝
XIX.74/2 22 66.32 185°18´33˝
XIX.74/3 12 165.61 111°24´33˝
XIX.75 01
XIX. - 11
XIX. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
XIX.
16.
XIX.
17 A részletes ábrázolást
lásd a 205. számú
XIX. kitűzési vázlaton.
18
XIX. A részletes ábrázolást
-216 664.54 -103 238.81 19 lásd a 203. számú
-216 728.92 -103 222.89 kitűzési vázlaton.
XIX. - 12

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XIX.78 01
XIX.78/1 22 267°57´44˝
XIX.78/2 12 136.82 140°12´05˝
XIX.78/3 22 193.36 270°57´31˝
XIX.78/4 13 4.13 80°58´45˝
XIX.79 11 12.73 119°12´03˝
XIX.80 21 702.16 275°25´43˝
XIX.80/1 12 79°43´60˝
XIX.81 21 559.60 205°30´14˝
XIX.81/1 12 479.69 146°06´40˝
XIX.82 21 580.65 240°22´56˝
XIX.82/1 12 257.14 48°08´55˝
XIX.82/2 22 279.20 211°50´04˝
XIX.82/3 13 185.20 93°37´50˝
XIX.82/4 22 13.91 287°44´00˝
XIX.82/5 02 21.10 178°45´12˝
XIX.83 21 31.32 256°07´30˝
XIX.84 11 522.49 224°10´20˝
XIX.84/1 22 612.73 172°22´09˝
XIX.85 11 290.46 45°28´26˝
XIX. - 3
XIX. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
-218 090.98 -103 397.67
-218 135.11 -103 268.16
-218 300.18 -103 167.46
-218 297.97 -103 163.97 XIX.
20
A részletes ábrázolást
lásd a 203. számú
-219 749.80 -104 085.77 kitűzési vázlaton.
-220 222.41 -104 728.19
-220 221.33 -104 913.39 XIX.
-220 207.44 -104 914.19 21.
-220 215.01 -104 933.88
-221 138.52 -104 439.64
XIX. - 14

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XIX.97 21
XIX.98 11
XIX.98/1 22 273°25´50˝
XIX.99 11 359.54 68°09´17˝
XIX.100 21 14.67 289°44´57˝
XX. 10
XIX. - 15
XIX. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
A részletes ábrázolást
XIX. lásd a 203. számú
-227 608.61 -103 665.59 25 kitűzési vázlaton.
-227 611.88 -103 679.89
XIX. - 16

XX. határszakasz

Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága a Betlérben, 2015. június 22-26. között megtartott huszonkilencedik ülésszakon felülvizsgálta a Tisza határfolyó (XX. határszakasz) 2014. évi újfelmérésének eredményeit és egyúttal jóváhagyta az államhatár új vonalát.

A határfolyó középvonalának változásai természetes úton következtek be és a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között az államhatár rendjének szabályozásáról szóló 1956. évi október hó 13. napján Prágában aláírt Szerződés 3. cikk 4. bekezdése értelmében földterületek állami hovatartozásának változása nem következett be. Ezért a Szerződés 3. cikk 1. bekezdése alapján az államhatár vonala alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz.

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal

részletes leírásának kiegészítője 2016.
A határkő


A sok-
szög
pontA határ részletes leírása
kőtől - kőig
Helyzet-
meghatározás
a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel

Távolság a köz-
vet-
lenül
Törésszög
(három- Irány: nyugat-kelet előtte


száma

típu-
sának
kódja
szögelési
pont)
száma

(az előző kőtől)
X
(az alá-
húzott szá-
mok a sok
szögoldalak
hosszai)

Y
+ jobbra
- balra
lévő
kőtől
vagy
sokszög
ponttól
S

(Szlovákia felé)
° ´ ˝
1 2 3 4 5 6 7 8
XX. 10
XX.1 21 735.68 303°17´19˝
XX.2 11 202.66 43°47´36˝
XX.3 21 551.97 213°08´50˝
XX.4 11 A Tisza határfolyó 2014. évi felmérése 180.86 74°17´10˝
XX.5 21 alapján meghatározott új határvonal 989.28 320°20´04˝
XX.6 11 343.51 129°30´48˝
XX.7 21 692.85 272°29´41˝
XX.8 11 240.96 83°46´23˝
XX.9 21 782.37 261°16´52˝
XX.10 11 171.79 45°48´22˝
TISA-S 10 832.54
XX. - 1
XX. határszakasz
A Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerre vonatkoztatott összrendezők Magasság az Adriai tenger szintje felett

A határvonal helyszínrajza

A térképlap száma


Megjegyzések
Y= X= 1:25000 1:2880
9 10 11 12 13
-227 765.96 -103 581.24
-228 323.69 -104 061.00
-228 349.84 -103 860.03 XX.1
-228 677.23 -104 304.42
-228 846.67 -104 367.68
-228 262.58 -105 166.12 A részletes ábrázolást
-228 595.67 -105 082.16 XX.2 lásd a 206. számú
-229 153.78 -105 492.72 kitűzési vázlaton.
-229 287.98 -105 292.59
-229 886.68 -105 796.23
-230 015.92 -105 683.05 XX.3
XX. - 2

Magyarország és a Szlovák Köztársaság

közötti határvonal részletes leírásának kiegészítőjét

hitelesítjük.

Miskolc, 2016. évi június hó 16. napja

Dr. Hajnal Gábor rendőr őrnagy
az Államhatár Felmérésének és
Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága
magyar küldöttségének elnöke
Peter Šlahor okleveles mérnök
az Államhatár Felmérésének és
Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága
szlovák küldöttségének elnöke

  Vissza az oldal tetejére