A jogszabály mai napon ( 2024.04.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet

a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nyilvános könyvtár (a továbbiakban: könyvtár) magas színvonalú szakmai munkáját - a könyvtárhasználati jog érvényesülésére, valamint a könyvtárhasználói elégedettség eredményeire figyelemmel - Minősített Könyvtár címmel ismeri el.

(2) A modellértékű szolgáltatásokat alkalmazó, Minősített Könyvtár címmel rendelkező könyvtár munkáját a miniszter Könyvtári Minőségi Díj adományozásával ismeri el.

2. § (1) A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére a miniszter évente pályázatot hirdet. A pályázati felhívást a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján kell közzétenni. A pályázat benyújtási határideje a felhívás közzétételétől számított 45. nap.

(2) A pályázat részeként a pályázó könyvtárak az Országos Széchényi Könyvtár szervezeti egységeként működő Könyvtári Intézet (a továbbiakban: Könyvtári Intézet) által megállapított szakmai szempontrendszer alapján értékelik tevékenységüket (a továbbiakban: könyvtári önértékelés).

(3) A pályázatban foglaltakat a miniszter a pályázó könyvtárban helyszíni vizsgálat során ellenőrzi. A helyszíni vizsgálat eredményéről 15 napon belül szöveges szakmai értékelés készül.

(4) A pályázati dokumentumok, valamint a (3) bekezdés szerinti szöveges szakmai értékelés alapján a miniszter dönt a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj odaítéléséről.

(5) A Minősített Könyvtár címet elnyert könyvtár a miniszter által adományozott díszoklevelet kap, és pénzjutalomban részesül. A Minősített Könyvtár cím használatára a könyvtár 5 évig jogosult, ennek eltelte után ismét pályázatot nyújthat be az (1) bekezdésben meghatározottak szerint.

(6) A Könyvtári Minőségi Díjat elnyert könyvtár a miniszter által adományozott díszoklevelet kap, és pénzjutalomban részesül. A Könyvtári Minőségi Díjban részesült könyvtár az elismerést az adományozás évének feltüntetésével használhatja.

(7) A Könyvtári Minőségi Díj az (5) bekezdés szerinti ötéves időtartam alatt csak egyszer adományozható.

(8) A Minősített Könyvtári címmel, valamint a Könyvtári Minőségi Díjjal járó pénzjutalom összegét a miniszter a pályázati kiírásban határozza meg, fedezetét a minisztérium biztosítja.

3. § (1) A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásának szakmai előkészítése a Könyvtári Intézet feladata.

(2) A Könyvtári Intézet szakmai előkészítő tevékenysége körében

a) előkészíti a 2. § (1) bekezdése szerinti pályázati felhívást,

b) szöveges szakmai értékelést ad a beküldött pályázatokról,

c) elvégzi a 2. § (3) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzést, valamint

d) meghatározza a könyvtári önértékelés szempontrendszerét.

(3) A Könyvtári Intézet az e rendeletben foglalt feladatait a miniszter által jóváhagyott ügyrendje alapján látja el, melyet az Országos Széchényi Könyvtár szervezeti és működési szabályzata tartalmaz.

(4) A könyvtári önértékelés szakmai szempontrendszeréről, a pályázatok ellenőrzési és értékelési rendszeréről, valamint az ellenőrzés folyamatáról a Könyvtári Intézet szabályzatot készít, melyet - a miniszter jóváhagyását követően - a honlapján közzétesz.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. § *