Hatály: közlönyállapot (2017.IX.22.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

Mozdulj Magyarország Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint * 

Nyilvántartási szám: 01-02-0016311

Statisztikai számjel: 18847145-9492-511-01

Adatok ezer forintban
Sorszám A tétel megnevezése Tárgyév
a b c
BEVÉTELEK
1. Tagdíjak 60
2. Központi költségvetésből származó támogatás
3. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások, adományok (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve) 185
5. A párt által alapított korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel
6. Egyéb bevétel
Összes bevétel a gazdasági évben 245
KIADÁSOK
1. Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára
2. Támogatás egyéb szervezeteknek
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek
4. Működési kiadások 242
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadása
7. Egyéb kiadások
Összes kiadás a gazdasági évben 242