Hatály: 2018.I.1. - 2018.I.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. és 15. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. és 15. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

1-3. § * 

4. § Az R1. 1. melléklete szerinti táblázat

a) * 

b) E:24 mezőjében a „3 317” szövegrész helyébe a „2 251” szöveg

lép.

2. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

5. § * 

6. § Az R2. 1. melléklet 1. pontja szerinti táblázat

a) C:16 mezőjében a „380 892 691” szövegrész helyébe az „514 280 869” szöveg,

b) D:16 mezőjében a „-184” szövegrész helyébe a „-385” szöveg

lép.

3. * 

7. § * 

4. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

8-10. § * 

11. § (1)-(2) * 

(3) * 

(4) * 

12. § * 

5. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

13. § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 14. § (10) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg lép.

6. * 

14-16. § * 

7. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. szeptember 30-án lép hatályba.

(2) Az 1-3. §, az 5. §, a 7-10. §, a 11. § (1) és (2), valamint (4) bekezdése, a 12. § és a 14-16. § 2017. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. §, a 6. § és a 13. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

1-9. melléklet a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelethez *