A jogszabály mai napon ( 2024.07.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet

a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (6) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

az 5. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével összefüggő igazgatási szolgáltatási díj

1. § (1) A kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vétele iránti eljárásában az igazgatási szolgáltatási díj összege – szakmai továbbképzési programonként –

a) 104 000 forint, ha a képzési idő összóraszáma legalább 30 óra, de nem haladja meg a 60 órát,

b) 115 000 forint, ha a képzési idő összóraszáma meghaladja a 60 órát, de nem haladja meg a 90 órát,

c) 132 000 forint, ha a képzési idő összóraszáma meghaladja a 90 órát, de nem haladja meg a 120 órát,

d) 144 000 forint, ha a képzési idő összóraszáma meghaladja a 120 órát.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Kulturális és Innovációs Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–01425190–00000000 számú számlájára kell átutalással megfizetni.

(3) A megfizetett igazgatási szolgáltatási díj nem igényelhető vissza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium bevétele, amely a nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.

2. A népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díj

2. § (1) *  A népművészeti és népi iparművészeti alkotások tekintetében a hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami szerv kijelöléséről, valamint a népi iparművészeti és a népművészeti alkotások minősítéséről szóló kormányrendelet szerinti minősítési eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj összege alkotásonként vagy tárgycsoportot, tárgyegyüttest alkotó hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotások és népi iparművészeti alkotások esetén tárgycsoportonként, tárgyegyüttesenként 1500 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat postai úton vagy átutalással a Hagyományok Háza 10032000-01739716–00000000 számú számlájára kell befizetni.

(3) A megfizetett igazgatási szolgáltatási díj nem igényelhető vissza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj a Hagyományok Háza bevétele, amely a minősítési eljárással kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § 2018. február 1-jén lép hatályba.

4. § * 

5. § *