Hatály: közlönyállapot (2017.VI.16.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2017. évi LXXIV. törvény

egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról * 

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint

a) Eger belterület 4567/A helyrajzi szám alatt nyilvántartott, pincerendszer ingatlan ingyenesen - kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében - az Egri Főegyházmegye tulajdonába kerül,

b) Esztergom belterület 16363/1 helyrajzi számú, természetben Esztergom, Helischer József utca 5. szám alatt található és az Esztergom 17323 helyrajzi számú, természetben 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 25. szám alatt található ingatlanok ingyenesen - oktatási feladatainak elősegítése érdekében - az Esztergom- Budapesti Főegyházmegye tulajdonába kerülnek,

c) Miskolc belterület 3678/A/1 helyrajzi számú, természetben Miskolc, Kazinczy utca 12. szám alatt található ingatlan ingyenesen - oktatási feladatainak elősegítése érdekében - az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség tulajdonába kerül,

d) Budapest IV. kerület, 72997 helyrajzi számú, természetben a Budapest IV. kerület, Árpád utca 199. szám alatt található ingatlan 1505/26666 tulajdoni hányada ingyenesen - nevelési, oktatási, felsőoktatási feladatainak elősegítése érdekében - Don Bosco Szalézi Társasága tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdon átruházások feltétele, hogy az átvevő egyházi jogi személy az érintett ingatlant terhelő kötelezettségeket a 3. § szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

2. § Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az állami tulajdonban lévő, Budapest VIII. kerület, 36563 helyrajzi számú, természetben Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 11. szám alatt található és a 36572/2 helyrajzi számú, természetben a Budapest VIII. kerület, Ötpacsirta utca 3. szám alatt található ingatlanok ingyenesen a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus tulajdonába kerülnek az általa ellátandó oktatási, szociális közfeladatok és hitéleti feladatok segítése érdekében, azzal a feltétellel, hogy a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a 3. § szerinti szerződés szerint teljeskörűen átvállalja.

3. § Az 1. § (1) bekezdése és a 2. § szerinti tulajdon átruházásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésekben az ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

4. § Az Nvtv. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § A 2. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva határozatlan időre elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.

6. § Az egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról szóló 2016. évi CLXX. törvény 6. § (1) bekezdésében a „Magyar Katolikus Egyház” szövegrészek helyébe a „Székesfehérvári Egyházmegye” szöveg lép.

7. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 4. §, az 5. §, valamint az 1. melléklet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

8. § E törvény 2. §-a, 4. §-a, 5. §-a, valamint 1. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2017. évi LXXIV. törvényhez

Az Nvtv. 2. melléklet III. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[III. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő, műemléki védelem alatt álló építmények és építményegyüttesek]

„1. BUDAPEST

I. kerület
1.1. A királyi palota és a Szent György téri - Színház utcai műemléki együttes
Szent György tér 1., 2. Sándor-palota
Szent György tér 4., 5., 6.,
Szent György u. 2.
Királyi Palota épülete, a középkori királyi palota romjai,
a Szent György téri középkori romok, a Palotát körülvevő erődrendszer
Szent György tér 3. Honvéd Főparancsnokság
Színház u. 1-3. karmelita templom
Színház u. 5-11. karmelita rendház
Ybl Miklós tér 2-6. Várkert Bazár és csatlakozó lakóházak
1.2. Anna u. 1. (Tárnok u. 18.) lakóház
1.3. Apród u. 1-3. Semmelweis Ignác szülőháza
1.4. Dísz tér 15. De la Motte-palota
1.5. Döbrentei tér 9. Rudas fürdő
1.6. Kapisztrán tér 2., 3., 4. Nándor-laktanya
1.7. Kapisztrán tér 6. a Mária-Magdolna templom tornyának és falainak maradványai
1.8. Táncsics Mihály u. 1. lakóház
1.9. Táncsics Mihály u. 9. József-kaszárnya, az Erdélyi-bástya és Kammerhof
II. kerület
1.10. Budakeszi út 91-95. budaszentlőrinci pálos kolostor és templom romjai
1.11. Fő u. 82-86., Ganz u. 4. Király fürdő
1.12. Frankel Leó út 39-41.,
Árpád fejedelem útja 8., 9., 10., 11.
Császár fürdő
1.13. Hűvösvölgyi út 78., Fekete István u. 1-3. Mátyás király nyéki vadászkastélyának romjai
1.14. Mecset u. 14. Gül Baba türbéje
1.15. Szajkó u. 14-16., Fekete István u. 11. Nyék középkori templomának romjai
1.16. Pesthidegkút, Templom u. 12-14. Klebelsberg-kastély együttese
III. kerület
1.17. Aquincum, Szentendrei út 139. római polgárváros romegyüttese
1.18. Fő tér 1. Zichy-kastély együttese
1.19. Óbudai sziget, Hajógyár az aquincumi helytartó palotájának romjai
1.20. Meggyfa u. római ház romjai
1.21. Pacsirtamező u. 2-14. római katonai amfiteátrum romjai
1.22. Szentendrei út római polgárvárosi amfiteátrum romjai
V. kerület
1.23. Ferenciek tere 6. Egyetemi Könyvtár
1.24. József A. u. 6. (Nádor u. 2.) Pollack Mihály háza
1.25. Károlyi M. u. 16. Károlyi-palota
1.26. Kossuth L. tér 11. Földművelésügyi Minisztérium
1.27. Kossuth L. tér 12. Kúria
1.28. Március 15. tér Contra Aquincum romjai
VI. kerület
1.29. Andrássy út 22. Magyar Állami Operaház
1.30. Andrássy út 67. régi Zeneakadémia
1.31. Andrássy út 69. régi Műcsarnok
1.32. Andrássy út 71. Képzőművészeti Főiskola
1.33. Bajza u. 41. régi pesti Kálvária
1.34. Liszt Ferenc tér 8. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
1.35. Teréz körút 51-53. Nyugati pályaudvar felvételi épülete
VIII. kerület
1.36. Baross tér 11. Keleti pályaudvar felvételi épülete
1.37. Bródy S. u. 4. lakóház
1.38. Illés u. 25. Füvészkert és műemléki együttese
Festetics-villa
pálmaház
1.39. Kerepesi temető Fiumei úti sírkert egész területe az állami tulajdonú műemlék síremlékekkel együtt
1.40. Múzeum krt. 4-8. Tudományegyetem
1.41. Múzeum krt. 14-16. Magyar Nemzeti Múzeum
1.42. Múzeum u. 7. Hadik-palota
1.43. Ötpacsirta u. 2. Almásy-Andrássy-palota
1.44. Pollack Mihály tér 3. (Bródy S. u. 3.) Festetics-palota
1.45. Pollack Mihály tér 4. Esterházy-palota
1.46. Pollack Mihály tér 10. (Múzeum u. 4.) Károlyi-palota
1.47. Üllői út 80-82. Ludovika tér 1. Ludovika Akadémia
IX. kerület
1.48. Fővám tér 7-9. Fővámház
1.49. Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum
XI. kerület
1.50. Gellérthegy Citadella
1.51. Hunyadi János út albertfalvai római tábor romjai
1.52. Budafoki út Budapesti Műszaki Egyetem műemléki épületei
XIV. kerület
1.53. Hősök tere műemléki együttese
Dózsa György út 39-41. Szépművészeti Múzeum
Hősök tere Millenniumi Emlékmű
1.54. Stefánia út 14. Földtani Intézet
1.55. Városliget, Vázsonyi Vilmos sétány, Széchenyi sziget Vajdahunyad vára
XXII. kerület
1.56. Nagytétény, Csókássy Pál u. 11-15. Rudnyánszky-kastély együttese
1.57. Szigetköz, Szent Flórián tér
(Zsák u. és MÁV vasútvonal között)
római tábor romjai”

  Vissza az oldal tetejére