A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

117/2017. (V. 29.) Korm. rendelet

a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről

A Kormány a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) szerinti központi bírságkezelő szervként a Kormány az Országos Rendőr-főkapitányságot jelöli ki.

2. § (1) *  A központi bírságkezelő szerv a Szabs. tv. 141. § (1a) bekezdése szerinti feladatát a (2) bekezdésben meghatározott szervekhez, illetve személyekhez kapcsolódó bevételek vonatkozásában látja el.

(2) A központi bírságkezelő szerv a Szabs. tv. 141. § (2d) bekezdése szerinti feladatát

a) az általános szabálysértési hatóság által kiszabott pénzbírság, helyszíni bírság, rendbírság, megállapított szabálysértési költség,

b) a bíróság által kiszabott pénzbírság, rendbírság, megállapított szabálysértési költség,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ügyintézője által kiszabott helyszíni bírság, továbbá

d) *  a Szabs. tv. 39. § (2) bekezdés d)-i) pontjában felsorolt szervek, illetve személyek által kiszabott vagy a végrehajtási eljárás során befizetett helyszíni bírság

vonatkozásában látja el.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére