A jogszabály mai napon ( 2021.04.18. ) hatályos állapota.

 

2017. évi CXXXVII. törvény

a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról * 

1. * 

1. § * 

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

2. § * 

3. § * 

4-7. § * 

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

8. § (1) * 

(2)-(3) * 

9. § * 

10. § * 

11. § * 

12. § A Get.

a) * 

b) * 

lép.

13. § Hatályát veszti a Get.

a) 89. § (6a)-(6g) bekezdése *  és

b) * 

4. * 

14-16. § * 

5. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 3. § 2017. december 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § (2) és (3) bekezdése, a 12. § b) pontja, a 13. § és a 18. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 8. § (1) bekezdése, a 10. § és a 12. § a) pontja 2018. február 1-jén lép hatályba.

18. § * 


  Vissza az oldal tetejére