A jogszabály mai napon ( 2021.02.25. ) hatályos állapota.

 

2017. évi CCVIII. törvény

az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról * 

1. * 

1-10. § * 

2-4. * 

11-15. § * 

5. * 

16-20. § * 

6. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

21. § Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény

a) 113. § (11), (15) és (17) bekezdése,

b) 115. § c) pontja,

c) 300. § c) pontja,

d) 433. § a), d) és e) pontja és

e) 1. melléklete.

7. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. és az 5. alcím 2018. január 1-jén lép hatályba.

23. § Az 1-3. § az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 6. fejezetében foglaltaknak a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2017. évi CCVIII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére