A jogszabály mai napon ( 2024.02.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

244/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a Hungary Helps Programról

A Kormány

a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény 16. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya a Hungary Helps Program (a továbbiakban: Program) keretében nyújtott, a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvényben (a továbbiakban: NEFE törvény) meghatározott pénzbeli és tárgyi támogatásokra, így különösen adományokra és technikai segítségnyújtásra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya azokra a nem a Kormány által, tárgyi támogatás formájában nyújtott adományokra is kiterjed, amelyek célba juttatásához Magyarország valamely külképviseletének közreműködését veszik igénybe, ha

a) ahhoz az adományozó hozzájárul, és

b) a külpolitikáért felelős miniszter úgy ítéli meg, hogy az Magyarország érdekei szempontjából nem kockázatos.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a katonai célú támogatásokra,

b) a békefenntartói és terrorellenes szolgáltatásokra, valamint

c) a külhoni magyarok oktatási és kulturális programjaival, valamint a külhoni magyarok kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programokkal és fejlesztésekkel összefüggő támogatásokra.

2. § E rendelet alkalmazásában csomagolás a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti fogalom.

3. § (1) A támogatást nyújtó a pénzbeli támogatásból megvalósuló beruházás helyszínén, jól látható tájékoztató tábla felállításáról a támogatás kedvezményezettjével megállapodik.

(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az adományozó levél útján nyújtott adományból megvalósuló beruházásra.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztató táblának egyértelmű utalást kell tartalmaznia a Programra.

(4) Tárgyi támogatás esetén a támogatás kedvezményezettje gondoskodik a Program védjegyének

a) a tárgyon,

b) a tárgy csomagolásán, illetve

c) a tárgy szállítóeszközén

történő elhelyezéséről.

(5) Technikai segítségnyújtás esetén a támogatás kedvezményezettje gondoskodik

a) a Program védjegyének a technikai segítségnyújtás során történő használatáról, valamint

b) a technikai segítségnyújtással kapcsolatos tájékoztató tevékenység során a Programra való utalásról.

(6) A Program megjelenésének egységes formai követelményeit, arculati elemeit, valamint a „Hungary Helps” védjegy használatára vonatkozó részletes szabályokat a Program arculati kézikönyve tartalmazza.

4. § A külpolitikáért felelős miniszter a NEFE törvény szerinti, a költségvetési támogatással megvalósuló nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenységekről nyilvánosan hozzáférhető adatbázisban köteles feltüntetni azt, ha egy tevékenység e rendelet hatálya tartozik.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.