A jogszabály mai napon ( 2021.09.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekkel (a továbbiakban: projektek) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a projektekkel összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a projektek megvalósításához szükségesek.

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben

a) a döntést az adott hatósági eljárásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőn - de legfeljebb harminc napon - belül meg kell hozni,

b) a szakhatósági állásfoglalást tíz napon belül ki kell bocsátani,

c) hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit - a 2. § a) pontja kivételével - az 1. mellékletben meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

5. § *  E rendelet rendelkezéseit - a 2. § a) pontja kivételével - az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelethez * 

1. Ivóvízminőség-javító projektek

A B
1 Projekt neve Támogatást igénylő neve
2 Ivóvízminőség javító beruházás Monostorpályi területén Monostorpályi Község Önkormányzata az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] szerint.
3 A Baranya megyei Sellye Térségének Ivóvízminőség-javító Programja Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
4 Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó Rendszer
Ivóvízminőség-javítási Program
Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat és Csér Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
5 Tarany Ivóvízminőség-javító program Tarany Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
6 Kisharsány-Sáripuszta településrész ivóvízhálózatának fejlesztése Kisharsány Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
7 Nagybánhegyes település ivóvízminőség-javítása Nagybánhegyes Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
8 Vízminőség-javítás Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagykölked és Harasztifalu Községekben Egyházasrádóc Község Önkormányzata,
Nemesrempehollós Községi Önkormányzata,
Rádóckölked Község Önkormányzata,
Nagykölked Község Önkormányzata és
Harasztifalu Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
9 Ivóvízminőség-javítás Hajdúbagoson Hajdúbagos Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
10 Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt Demecser Város Önkormányzata,
Kék Község Önkormányzata,
Gégény Község Önkormányzata,
Székely Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
11 Bálványos
Ivóvízminőség-javító Program
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
12 Hantos ivóvizének arzénmentesítése Hantos Község Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
13 Tormásliget, Iklanberény, Lócs, Halogy és
Daraboshegy települések vízminőség javítása
Tormásliget Község Önkormányzata,
Iklanberény Községi Önkormányzat,
Lócs Községi Önkormányzat,
Halogy Községi Önkormányzat és
Daraboshegy Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
14 Aba nagyközség ivóvízminőség-javító projektje Aba Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
15 Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért Ivóvízminőség javítási Program Pátka Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
16 Ivóvíz minőség javítási beruházás megvalósítása Hajdúhadház településen Hajdúhadház Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
17 Szakony, Gyalóka, Zsira, Répcevis Önkormányzatok ivóvízminőség-javító projektje Szakony Község Önkormányzata,
Gyalóka Község Önkormányzata,
Zsira Község Önkormányzata és
Répcevis Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
18 Szegedi Fegyház és Börtön III. Objektum, Nagyfa ivóvízminőség-javító projektje Szegedi Fegyház és Börtön a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
19 A Szentes városi Damjanich János Laktanya és
Erdőbénye objektum ivóvízminőség-javító projektje
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
20 Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja Martonvásár Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
21 Kisláng település ivóvízminőség-javítása Kisláng Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
22 Feked ivóvízminőség-javító program Feked Község Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
23 Körösnagyharsány település ivóvízminőség-javító programja Körösnagyharsány Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
24 Bócsa település ivóvízellátást javító program Bócsa Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
25 Gönyű, Nagyszentjános települések
Ivóvízminőség-javító Programja
Gönyű Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
26 Délkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (DKMO 1) Mindszent Város Önkormányzata, Felgyő Községi Önkormányzat, Tömörkény Községi Önkormányzat, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
27 Vízminőség-javítás Nyírlugos város szolgáltatási területén Nyírlugos Város Önkormányzata a
339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint
28 Ivóvízminőség-javítás Káloz településen Káloz Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
29 Igar község és Vámpuszta ivóvízminőség-javítása Igar Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
30 Váraszói Ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése Váraszó Község Önkormányzata és
Erdőkövesd Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
31 Porpác, Bögöt települések ivóvízminőség-javítása Porpác Község Önkormányzata,
Bögöt Község Önkormányzata és
Vép Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
32 Ivóvízjavító Program Györköny Községben Györköny Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
33 A Tolna megyei Diósberény és Szakadát Ivóvízminőség-
javító Programja
Diósberény Község Önkormányzata és
Szakadát Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
34 A Baranya megyei Nagynyárád település ivóvízminőség-
javító programja
Nagynyárád Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
35 Jászszentandrás ivóvízminőség-javító projekt Jászszentandrás Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
36 A Tolna megyei Értény település ivóvízminőség-javító programja Értény Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
37 A Baranya megyei Hidas település ivóvízminőség-javító programja Hidas Község Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
38 Kislippó település ivóvízminőség-javító programja Kislippó Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
39 A Somogy megyei Mezőcsokonya település ivóvízminőség-
javító programja
Mezőcsokonya Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
40 A Somogy megyei Somogysárd és Újvárfalva települések
ivóvízminőség-javító programja
Somogysárd Község Önkormányzat és
Újvárfalva Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
41 A Tolna megyei Koppányszántó település ivóvízminőség-
javító programja
Koppányszántó Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
42 Ivóvízminőség-javító fejlesztést célzó beruházás Ináncs községben Ináncs Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
43 Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
44 Belecska ivóvízminőség-javító program Belecska Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
45 Vértesacsa ivóvízminőség-javító program Vértesacsa Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
46 Celldömölk ivóvízminőség-javító program Celldömölk Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
47 Zimány Ivóvízminőség-javító Program Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
48 Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ivóvízellátása biztonságának javítása Sárbogárd Város Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
49 Látrány és Visz Ivóvízminőség-javító Program Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
50 Ivóvízminőség-javító beruházás Mátyásdomb településen Mátyásdomb Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
51 Csonkamindszent község ivóvízminőség-javító programja Csonkamindszent Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
52 Kaszó-Darvaspuszta településrész ivóvízminőségének javítása Kaszó Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
53 Harc község ivóvízminőség-javítása Harc Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
54 Miszla község ivóvízminőség-javítása Miszla Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
55 Földes település ivóvízminőség-javító programja Földes Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
56 Kakasd ivóvízminőség-javító program Kakasd Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
57 Ibrány-üdülőterület ivóvízminőség-javító programja Ibrány Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
58 Tiszalök település ivóvízminőség-javító programja Tiszalök Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
59 Kengyel ivóvízminőség-javító program Kengyel Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
60 Tápiószőlős ivóvízminőség-javító program Tápiószőlős Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
61 Zsujta ivóvízminőség-javító program Zsujta Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62 Baranyaszentgyörgy község ivóvízminőség-javítása Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
63 Kazsok település ivóvízminőség-javító program Kazsok Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
64 Magyarkeszi település ivóvízminőség-javító program Magyarkeszi Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
65 Újireg település ivóvízminőség-javító program Újireg Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
66 Pacsa vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése (Pacsa, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton) Pacsa Város Önkormányzata,
Szentpéterúr Községi Önkormányzat,
Zalaigrice Község Önkormányzata és
Zalaszentmárton Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
67 Mezőszilas község ivóvízminőség-javítása Mezőszilas Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
68 Tengelic-Jánosmajor ivóvízminőség-javító program Tengelic Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
69 Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Zalaszentiván Község Önkormányzata,
Alibánfa Község Önkormányzata,
Sárhida Község Önkormányzata,
Bocfölde Község Önkormányzata és
Zalaszentlőrinc Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
70 Nagykapornak vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése Nagykapornak Község Önkormányzata,
Bezeréd Község Önkormányzata,
Misefa Község Önkormányzata,
Nemesrádó Község Önkormányzata,
Padár Község Önkormányzata és
Orbányosfa Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
71 Dióskál vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése (Egeraracsa) Dióskál Község Önkormányzata és
Egeraracsa Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
72 Mezőkomárom-Szabadhídvég ivóvízminőség-javító programja Mezőkomárom Község Önkormányzata és
Szabadhídvég Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
73 Enying város ivóvízminőség-javítása Enying Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
74 Mátraszele és térsége vízellátásának megoldása Mátraszele Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
75 Nyírmihálydi és Nyírgelse ivóvízminőség-javító programja Nyírmihálydi Község Önkormányzat és
Nyírgelse Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
76 Kaposfő település ivóvízminőség-javító program Kaposfő Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
77 Kisszékely település ivóvízminőség-javító program Kisszékely Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
78 Nak és Gölle-Inámpuszta települések ivóvízminőség-javító programja Nak Község Önkormányzata és
Gölle Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
79 Vízvár település ivóvízminőség-javító program Vízvár Község Önkormányzata,
Bélavár Község Önkormányzata és
Heresznye Község Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
80 Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program Rakamaz Város Önkormányzata és
Tiszanagyfalu Község Önkormányzata a
339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint
81 Timár település Ivóvízminőség-javító Program Timár Község Önkormányzata a
339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint
82 Répcelak és térsége ivóvízminőség-javító program
(Répcelak, Nick, Csánig)
Répcelak Város Önkormányzata,
Nick Község Önkormányzata és
Csánig Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
83 Pápoc ivóvízminőség-javító program Pápoc Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
84 Vönöck és térsége ivóvízminőség-javító program
(Vönöck, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Tokorcs)
Vönöck Község Önkormányzata,
Kemenesmagasi Községi Önkormányzat,
Kemenesmihályfa Község Önkormányzata,
Kemenessömjén Község Önkormányzata,
Kemenesszentmárton Község Önkormányzata és
Tokorcs Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85 Rábahídvég és Püspökmolnári település ivóvízminőség-javító program Rábahídvég Község Önkormányzata és
Püspökmolnári Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
86 Észak- és Közép-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. (ÉKDU 1) Tamási Város Önkormányzata,
Pincehely Nagyközség Önkormányzata,
Kölesd Községi Önkormányzat és
Kistormás Község Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
87 Észak-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1.
(ÉMO 1)
Gönc Város Önkormányzata,
Halmaj Községi Önkormányzat,
Csobád Község Önkormányzata,
Kiskinizs Községi Önkormányzat,
Kázsmárk Község Önkormányzata,
Léh Község Önkormányzata,
Rásonysápberencs Község Önkormányzata,
Ráckeve Város Önkormányzata,
Farmos Község Önkormányzata
és Tápiószele Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
88 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1.
(NYDDU 1)
Szentlőrinc Város Önkormányzata,
Szigetvár Város Önkormányzat,
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Miklósi Község Önkormányzata,
Somogyacsa Község Önkormányzata,
Törökkoppány Község Önkormányzata,
Andocs Község Önkormányzata,
Nágocs Község Önkormányzata,
Lakócsa Község Önkormányzata,
Szentborbás Község Önkormányzata,
Potony Község Önkormányzata,
Tótújfalu Község Önkormányzata,
Csokonyavisonta Község Önkormányzata,
Darány Község Önkormányzata,
Istvándi Község Önkormányzata,
Ádánd Község Önkormányzata,
Taszár Községi Önkormányzat és
Orci Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
89 Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1.
(KKMO 1)
Csemő Község Önkormányzata,
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata,
Nagykőrös Város Önkormányzata és
Tiszafüred Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
90 Északkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1.
(ÉKMO 1)
Berettyóújfalu Város Önkormányzata,
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata és
Tiszadada Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
91 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 3.
(NYDDU 3)
Gellénháza Község Önkormányzata,
Nagylengyel Község Önkormányzata,
Gombosszeg Község Önkormányzata,
Iborfia Község Önkormányzata,
Lickóvadamos Község Önkormányzata,
Ormándlak Község Önkormányzata,
Petrikeresztúr Község Önkormányzata,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Buzsák Község Önkormányzata
Pamuk Község Önkormányzata,
Udvar Község Önkormányzata,
Beleg Község Önkormányzata,
Görcsönydoboka Község Önkormányzata,
Mohács Város Önkormányzata,
Székelyszabar Község Önkormányzat,
Kölked Község Önkormányzata,
Lánycsók Községi Önkormányzat,
Erdősmárok Község Önkormányzata,
Kisnyárád Község Önkormányzat,
Liptód Község Önkormányzata,
Maráza Község Önkormányzata,
Himesháza Község Önkormányzata,
Geresdlak Község Önkormányzata,
Szűr Község Önkormányzat,
Fazekasboda Község Önkormányzata,
Bázakerettye Község Önkormányzata,
Lispeszentadorján Község Önkormányzata,
Kiscsehi Község Önkormányzata,
Maróc Község Önkormányzata és
Lasztonya Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
92 Az Észak-Magyarországi Régió településein élő
lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása
Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési
Önkormányzati Társulás
93 Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás
94 „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program „Kék-Víz” - Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Társulás
95 Szekszárd megyei jogú város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
96 Makó és térsége ivóvízminőség-javítása „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás
97 Budapest ivóvízellátó hálózatának fejlesztése Budapest Főváros Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

2. Szennyvízkezelési projektek

A B
1 Projekt neve Támogatást igénylő neve
2 A kállósemjéni szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
3 A szennyvíztisztító telep korszerűsítése
Csepregen
Csepreg Város Önkormányzata,
Horvátzsidány Község Önkormányzata,
Kiszsidány Község Önkormányzata és
Ólmod Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
4 Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése Szentgotthárd Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
5 Őcsény-Decs Szennyvíztelep felújítása Decs Nagyközség Önkormányzata és
Őcsény Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
6 Böhönye község szennyvízhálózat bővítése és szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése Böhönye Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
7 Szamosszeg-Nagydobos-Nyírparasznya települések szennyvíztisztító telepének bővítése Nagydobos Község Önkormányzata,
Nyírparasznya Község Önkormányzata
és Szamosszeg Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
8 Szennyvízelvezetés és -tisztítás megoldása az izsákfai városrészen Celldömölk Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
9 Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése Komló Város Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
10 Korszerű szennyvíztisztító telep
Ceglédbercelen
Ceglédbercel Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
11 Budakalász szennyvízhálózatának fejlesztése Budakalász Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
12 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 1.
(ÉKDU 1)
Gyúró Község Önkormányzata,
Martonvásár Város Önkormányzata,
Ráckeresztúr Község Önkormányzat,
Tordas Község Önkormányzata,
Pincehely Nagyközség Önkormányzata,
Bátaszék Város Önkormányzata,
Báta Község Önkormányzata és
Tapolca Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
13 Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 2.
(KKMO 2)
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata,
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata és
Tiszakécske Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
14 Közép- és Kelet- Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 7.
(KKMO 7)
Solt Város Önkormányzata,
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat,
Heves Város Önkormányzata és
Tiszabő Községi Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
15 Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 3.
(ÉKMO 3)
Egyek Nagyközség Önkormányzata,
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata,
Görbeháza Község Önkormányzata és
Polgár Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
16 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 4.
(ÉKDU 4)
Bonyhád Város Önkormányzata,
Kakasd Község Önkormányzata,
Nagymányok Város Önkormányzata,
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Felsőörs Község Önkormányzata,
Lovas Község Önkormányzata,
Bakonykoppány Község Önkormányzata,
Bakonyszücs Község Önkormányzata,
Béb Község Önkormányzata,
Adásztevel Község Önkormányzata,
Csót Község Önkormányzata,
Homokbödöge Község Önkormányzata,
Nagygyimót Község Önkormányzata,
Nagytevel Község Önkormányzata,
Ugod Község Önkormányzata,
Berhida Város Önkormányzata,
Papkeszi Község Önkormányzata,
Iváncsa Községi Önkormányzat,
Besnyő Község Önkormányzat,
Beloiannisz Község Önkormányzata és
Devecser Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
17 Adony szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése Adony Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
18 Battonya város szennyvízelvezetésének és
-tisztításának bővítése, korszerűsítése
Battonya Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
19 Bokod község szennyvízkezelésének fejlesztése Bokod Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
20 Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése
Mikepércsen
Mikepércs Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
21 Dunavarsány szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítése Dunavarsány Város Önkormányzata,
Áporka Községi Önkormányzat,
Délegyháza Község Önkormányzata,
Majosháza Község Önkormányzata,
Szigetszentmárton Község Önkormányzata és
Taksony Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
22 Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep építése és csatornahálózat kiépítése Hegyfalu Községi Önkormányzat,
Ölbő Község Önkormányzata,
Pósfa Község Önkormányzata,
Szeleste Község Önkormányzata és
Zsédeny Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
23 Kölcse nagyközség szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése Kölcse Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
24 Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
25 Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építése Madaras Község Önkormányzata és
Katymár Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
26 Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
27 Tarpa nagyközség szennyvíztisztításának bővítése és korszerűsítése Tarpa Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
28 Túrricse község szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése Túrricse Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
29 Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
30 Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
31 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése
Gyöngyös Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
32 Bélapátfalva város szennyvízelvezető-hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítése Bélapátfalva Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
33 Dad és Kömlőd községek szennyvízelvezetésének fejlesztése Dad Község Önkormányzata és
Kömlőd Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
34 Kaszaper község szennyvízelvezetése és
-tisztításának fejlesztése
Kaszaper Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
35 Kenézlő központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése Kenézlő Községi Önkormányzat,
Györgytarló Községi Önkormányzat,
Viss Község Önkormányzata és
Zalkod Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
36 Mónosbél központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése Mónosbél Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
37 Nemesszalók község szennyvíztisztításának korszerűsítése Nemesszalók Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
38 Öskü község szennyvíztisztításának korszerűsítése Öskü Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
39 Rábacsécsény község szennyvíztisztításának korszerűsítése Rábacsécsény Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
40 Tarján község szennyvíztisztító telepének fejlesztése és korszerűsítése Tarján Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
41 Tengelic község szennyvízelvezetése Tengelic Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
42 Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztése Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
43 Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
44 Pétfürdő nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
45 Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése Királyszentistván Község Önkormányzata és
Litér Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
46 Várpalota város szennyvízelvezetésének korszerűsítése Várpalota Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
47 Bóly központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének és csatornahálózatának fejlesztése Bóly Város Önkormányzata,
Belvárdgyula Község Önkormányzata,
Borjád Község Önkormányzata,
Máriakéménd Község Önkormányzata,
Monyoród Község Önkormányzata,
Pócsa Község Önkormányzata,
Szederkény Község Önkormányzata és
Versend Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
48 Hosszúhetény központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése Hosszúhetény Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
49 Beremend nagyközség szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése
Beremend Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
50 Pilisborosjenő község szennyvízelvezetése és
-tisztítása
Pilisborosjenő Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
51 Somogyszob központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése Somogyszob Községi Önkormányzat és
Bolhás Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
52 Mocsa község szennyvíztisztító telepének fejlesztése Mocsa Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
53 A Zámoly központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése Zámoly Község Önkormányzata és
Gánt Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
54 Ócsa-Alsópakony városrészének szennyvízelvezetése Ócsa Város Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
55 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 11.
(ÉMO 11)
Gyömrő Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
56 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 12.
(ÉMO 12)
Mezőtárkány Község Önkormányzata,
Egerfarmos Községi Önkormányzata,
Egerlövő Község Önkormányzata és
Mezőszemere Községi Önkormányzat
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
57 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 14.
(ÉMO 14)
Nemesbikk Községi Önkormányzat,
Hejőbába Községi Önkormányzat,
Hejőkürt Község Önkormányzata,
Oszlár Község Önkormányzata és
Tiszapalkonya Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerin
58 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 15.
(ÉMO 15)
Boconád Község Önkormányzata,
Nagyfüged Községi Önkormányzat, és
Tarnaméra Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
59 Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 9.
(NYDDU 9)
Döbrököz Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
60 Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 5.
(DKMO 5)
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
61 Nemeskér község szennyvízelvezetése és
-tisztítása
Nemeskér Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62 Monostorpályi szennyvízelvezetés-fejlesztése II. ütem Monostorpályi Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
63 Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 3.
(DKMO 3)
Mezőhegyes Városi Önkormányzat és
Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
64 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3) Bősárkány Nagyközség Önkormányzata,
Dör Község Önkormányzata,
Csorna Város Önkormányzata,
Tát Város Önkormányzat és
Tokod Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
65 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 1.
(ÉMO 1)
Bugyi Nagyközség Önkormányzata,
Csömör Nagyközség Önkormányzata,
Pétervására Város Önkormányzata,
Erdőkövesd Község Önkormányzata,
Váraszó Község Önkormányzata,
Istenmezeje Község Önkormányzata,
Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata,
Tarnalelesz Község Önkormányzata,
Szentdomonkos Község Önkormányzata,
Bodony Községi Önkormányzat,
Mátraballa Községi Önkormányzat,
Mátraderecske Községi Önkormányzat,
Parád Nagyközségi Önkormányzat és
Recsk Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
66 Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4.
(KKMO 4)
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata,
Harta Nagyközség Önkormányzata és
Tiszabura Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
67 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2.
(ÉKDU 2)
Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Kulcs Községi Önkormányzat,
Rácalmás Város Önkormányzat,
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
68 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 6.
(ÉMO 6)
Prügy Községi Önkormányzat és
Taktakenéz Községi Önkormányzata,
Edelény Város Önkormányzata,
Bogács Község Önkormányzata,
Becske Község Önkormányzata,
Bercel Község Önkormányzata,
Galgaguta Község Önkormányzata,
Legénd Község Önkormányzata,
Nógrádkövesd Község Önkormányzata,
Nógrádsáp Község Önkormányzata és
Szécsénke Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
69 Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 5.
(KKMO 5)
Izsák Város Önkormányzata,
Ágasegyháza Község Önkormányzata,
Orgovány Nagyközség Önkormányzata,
Kenderes Városi Önkormányzat,
Jászfényszaru Város Önkormányzata,
Pusztamonostor Község Önkormányzata és
Tápiószőlős Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
70 Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 1.
(KKMO 1)
Jászkarajenő Község Önkormányzat és
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
71
Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4.
(ÉKMO 4)
Tiszadada Község Önkormányzata,
Fehérgyarmat Város Önkormányzata,
Konyár Község Önkormányzata és
Tiszacsege Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
72 Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 1.
(ÉKMO 1)
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata,
Fülpösdaróc Község Önkormányzata,
Géberjén Község Önkormányzata,
Győrtelek Község Önkormányzata,
Hajdúhadház Város Önkormányzata,
Téglás Város Önkormányzata,
Balkány Város Önkormányzata,
Hajdúnánás Városi Önkormányzat,
Hajdúdorog Város Önkormányzata,
Létavértes Városi Önkormányzat,
Kemecse Város Önkormányzat,
Tiszarád Község Önkormányzata és
Vasmegyer Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
73 Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 2.
(DKMO 2)
Csongrád Városi Önkormányzat,
Okány Község Önkormányzata és
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
74 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 5.
(ÉMO 5)
Borsodnádasd Város Önkormányzata,
Arló Nagyközség Önkormányzata,
Füzesabony Város Önkormányzata és
Sárospatak Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
75 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 6.
(ÉKDU 6)
Bicske Város Önkormányzata,
Csabdi Község Önkormányzat,
Mány Község Önkormányzata,
Csákvár Város Önkormányzata,
Lovasberény Község Önkormányzata,
Alcsútdoboz Település Önkormányzat,
Felcsút Községi Önkormányzat,
Szár Községi Önkormányzat,
Tabajd Község Önkormányzata és
Újbarok Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
76 Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 6.
(NYDDU 6)
Ivánc Község Önkormányzata,
Csákánydoroszló Község Önkormányzata,
Nádasd Községi Önkormányzat,
Katafa Községi Önkormányzat,
Bozzai Község Önkormányzata,
Kenéz Község Önkormányzata,
Pecöl Község Önkormányzata,
Megyehíd Község Önkormányzata,
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata,
Barcs Város Önkormányzata,
Villány Város Önkormányzata,
Bük Város Önkormányzata,
Vasszilvágy Község Önkormányzata,
Acsád Község Önkormányzata,
Meszlen Község Önkormányzata és
Vát Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
77 Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 2.
(ÉKMO 2)
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata,
Jánd Község Önkormányzata,
Vásárosnamény Város Önkormányzata,
Aranyosapáti Község Önkormányzata,
Mándok Város Önkormányzata,
Cigánd Város Önkormányzata,
Tiszakarád Község Önkormányzata,
Beszterec Község Önkormányzata,
Tiszatelek Község Önkormányzata és
Újdombrád Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
78 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 7.
(ÉMO 7)
Kartal Nagyközség Önkormányzata,
Verseg Község Önkormányzata,
Boldog Község Önkormányzata,
Heréd Községi Önkormányzat,
Nagykökényes Községi Önkormányzat,
Bátonyterenye Város Önkormányzata,
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata,
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Telki Község Önkormányzata,
Kerekharaszt Község Önkormányzata,
Jobbágyi Község Önkormányzata,
Szurdokpüspöki Község Önkormányzata,
Szarvasgede Község Önkormányzata,
Ecseg Község Önkormányzata és
Csécse Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
79 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (ÉKDU 5) Csabrendek Nagyközség Önkormányzata,
Répcelak Város Önkormányzata,
Nyergesújfalu Város Önkormányzata,
Lábatlan Város Önkormányzata,
Bajót Község Önkormányzata,
Bezenye Községi Önkormányzat,
Dunakiliti Község Önkormányzata,
Dunasziget Község Önkormányzata,
Feketeerdő Község Önkormányzata és
Rajka Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
80 Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 4.
(NYDDU 4)
Duka Község Önkormányzata,
Jánosháza Város Önkormányzata,
Karakó Község Önkormányzata,
Kemenespálfa Község Önkormányzata,
Kissomlyó Község Önkormányzata,
Nemeskeresztúr Község Önkormányzata,
Egyházashollós Község Önkormányzata,
Magyarszecsőd Község Önkormányzata,
Molnaszecsőd Község Önkormányzata,
Körmend Város Önkormányzata,
Lenti Város Önkormányzata,
Rédics Község Önkormányzata,
Belsősárd Község Önkormányzata,
Külsősárd Község Önkormányzata,
Resznek Község Önkormányzata,
Pórszombat Község Önkormányzata,
Szilvágy Község Önkormányzata és
Zalalövő Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
81 Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 4.
(DKMO 4)
Csanádapáca Község Önkormányzata,
Lőkösháza Község Önkormányzata és
Kevermes Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint
82 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 13.
(ÉMO 13)
Bükkábrány Község Önkormányzata,
Kács Község Önkormányzata,
Tibolddaróc Község Önkormányzata,
Vatta Község Önkormányzata,
Borsodgeszt Község Önkormányzata,
Csincse Község Önkormányzata,
Gelej Községi Önkormányzat,
Mezőkeresztes Város Önkormányzata,
Mezőnagymihály Község Önkormányzata,
Mezőnyárád Község Önkormányzata,
Szentistván Nagyközség Önkormányzata,
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata,
Hejőszalonta Község Önkormányzata és
Muhi Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
83 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 16.
(ÉMO 16)
Detk Községi Önkormányzat,
Ludas Községi Önkormányzat és
Nagyút Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
84 Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 7.
(ÉKMO 7)
Szomód Község Önkormányzata,
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata,
Kocs Község Önkormányzata,
Tardos Község Önkormányzata,
Vértestolna Község Önkormányzata és
Sárisáp Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85 Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 8.
(NYDDU 8)
Egyházashetye Község Önkormányzata,
Boba Község Önkormányzata,
Nemeskocs Község Önkormányzata,
Káld Község Önkormányzata,
Borgáta Község Önkormányzata,
Köcsk Község Önkormányzata,
Gellénháza Község Önkormányzata,
Alsóújlak Község Önkormányzata és
Vasvár Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
86 A somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
87 Bucsa község szennyvízcsatornázása Bucsa Község Önkormányzata
88 Budapest komplex integrált szennyvíz-elvezetése Budapest Főváros Önkormányzata és
Budaörs Város Önkormányzata
89 A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
90 Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és
Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
91 Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése Ózd városában Ózd Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
92 Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és -tisztítása Fegyvernek és Örményes Szennyvízkezelési Konzorcium (Fegyvernek Város Önkormányzata és
Örményes Község Önkormányzata)
93 Tuzsér és Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése Tuzsér-Komoró Víziközmű Beruházási Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
94 Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása Budapest Főváros Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

3. Hulladékgazdálkodási projektek

A B
1 Projekt neve Támogatást igénylő neve
2 Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
3 Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
4 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-
Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
5 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
6 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza-tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Karcag Városi Önkormányzat és a Tisza-Tavi Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
7 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
8 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai
Kezelésének Korszerű Megoldására a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
9 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-
gazdálkodási Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
10 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
11 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az
észak-balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
12 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
13 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Sopron térségében, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
14 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
15 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
16 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
17 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Homokhátság területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
18 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Dél-Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
19 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc Város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
20 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és Hernád Völgye és Térsége
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
21 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
22 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
23 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
24 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
25 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei RegionálisHulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
26 A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Budapest Főváros Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
27 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
28 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre
Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás,
Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás,
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás,
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás,
Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és
Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás konzorciuma a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
29 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
30 A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Várpalota város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Várpalota Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
31 A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési
Társulása a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
32 A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése Budapest Főváros Önkormányzata
33 Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

2. melléklet a 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. vízjogi engedélyezési, védőidom-, védőterület- és védősáv-kijelölési, valamint vízi szolgalom alapítására irányuló vízügyi hatósági eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. víziközmű-szolgáltatással összefüggő hatósági eljárások (víziközmű-szolgáltatói engedély kiadása, működési engedély kiadása, Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása),

20. az 1-19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.


  Vissza az oldal tetejére