A jogszabály mai napon ( 2024.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekkel (a továbbiakban: projektek) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a projektekkel összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a projektek megvalósításához szükségesek.

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben

a) a döntést az adott hatósági eljárásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőn – de legfeljebb harminc napon – belül meg kell hozni,

b) a szakhatósági állásfoglalást tíz napon belül ki kell bocsátani,

c) hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit – a 2. § a) pontja kivételével – az 1. mellékletben meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

5. § *  E rendelet rendelkezéseit – a 2. § a) pontja kivételével – az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

6. § *  E rendelet rendelkezéseit – a 2. § a) pontja kivételével – az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 823/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 1. melléklet szerinti beruházásokkal összefüggő, a Módr2.-vel módosított 2. mellékletben meghatározott, a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. § *  E rendelet rendelkezéseit – a 2. § a) pontja kivételével – az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz- elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 621/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított 1. melléklet szerinti beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott, a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. § *  E rendelet rendelkezéseit – a 2. § a) pontja kivételével – az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz- elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 442/2023. (IX. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) módosított 1. melléklet szerinti beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott, a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelethez * 

1. Ivóvízminőség-javító projektek

A B
1 Projekt neve Támogatást igénylő neve
2 Ivóvízminőség javító beruházás Monostorpályi területén Monostorpályi Község Önkormányzata az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] szerint.
3 *  A Baranya vármegyei Sellye Térségének Ivóvízminőség-javító Programja Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
4 Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó Rendszer
Ivóvízminőség-javítási Program
Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat és Csér Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
5 Tarany Ivóvízminőség-javító program Tarany Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
6 Kisharsány-Sáripuszta településrész ivóvízhálózatának fejlesztése Kisharsány Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
7 Nagybánhegyes település ivóvízminőség-javítása Nagybánhegyes Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
8 Vízminőség-javítás Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagykölked és Harasztifalu Községekben Egyházasrádóc Község Önkormányzata,
Nemesrempehollós Községi Önkormányzata,
Rádóckölked Község Önkormányzata,
Nagykölked Község Önkormányzata és
Harasztifalu Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
9 Ivóvízminőség-javítás Hajdúbagoson Hajdúbagos Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
10 Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt Demecser Város Önkormányzata,
Kék Község Önkormányzata,
Gégény Község Önkormányzata,
Székely Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
11 Bálványos
Ivóvízminőség-javító Program
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
12 Hantos ivóvizének arzénmentesítése Hantos Község Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
13 Tormásliget, Iklanberény, Lócs, Halogy és
Daraboshegy települések vízminőség javítása
Tormásliget Község Önkormányzata,
Iklanberény Községi Önkormányzat,
Lócs Községi Önkormányzat,
Halogy Községi Önkormányzat és
Daraboshegy Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
14 Aba nagyközség ivóvízminőség-javító projektje Aba Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
15 Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért Ivóvízminőség javítási Program Pátka Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
16 Ivóvíz minőség javítási beruházás megvalósítása Hajdúhadház településen Hajdúhadház Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
17 Szakony, Gyalóka, Zsira, Répcevis Önkormányzatok ivóvízminőség-javító projektje Szakony Község Önkormányzata,
Gyalóka Község Önkormányzata,
Zsira Község Önkormányzata és
Répcevis Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
18 Szegedi Fegyház és Börtön III. Objektum, Nagyfa ivóvízminőség-javító projektje Szegedi Fegyház és Börtön a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
19 A Szentes városi Damjanich János Laktanya és
Erdőbénye objektum ivóvízminőség-javító projektje
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
20 Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja Martonvásár Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
21 Kisláng település ivóvízminőség-javítása Kisláng Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
22 Feked ivóvízminőség-javító program Feked Község Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
23 Körösnagyharsány település ivóvízminőség-javító programja Körösnagyharsány Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
24 Bócsa település ivóvízellátást javító program Bócsa Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
25 *  Nagyszentjános település Ivóvízminőség-javító Programja Nagyszentjános Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
26 Délkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (DKMO 1) Mindszent Város Önkormányzata, Felgyő Községi Önkormányzat, Tömörkény Községi Önkormányzat, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
27 Vízminőség-javítás Nyírlugos város szolgáltatási területén Nyírlugos Város Önkormányzata a
339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint
28 Ivóvízminőség-javítás Káloz településen Káloz Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
29 Igar község és Vámpuszta ivóvízminőség-javítása Igar Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
30 Váraszói Ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése Váraszó Község Önkormányzata és
Erdőkövesd Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
31 Porpác, Bögöt települések ivóvízminőség-javítása Porpác Község Önkormányzata,
Bögöt Község Önkormányzata és
Vép Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
32 Ivóvízjavító Program Györköny Községben Györköny Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
33 *  A Tolna vármegyei Diósberény és Szakadát Ivóvízminőség-
javító Programja
Diósberény Község Önkormányzata és
Szakadát Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
34 *  A Baranya vármegyei Nagynyárád település ivóvízminőség-
javító programja
Nagynyárád Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
35 Jászszentandrás ivóvízminőség-javító projekt Jászszentandrás Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
36 *  A Tolna vármegyei Értény település ivóvízminőség-javító programja Értény Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
37 *  A Baranya vármegyei Hidas település ivóvízminőség-javító programja Hidas Község Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
38 Kislippó település ivóvízminőség-javító programja Kislippó Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
39 *  A Somogy vármegyei Mezőcsokonya település ivóvízminőség-
javító programja
Mezőcsokonya Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
40 *  A Somogy vármegyei Somogysárd és Újvárfalva települések
ivóvízminőség-javító programja
Somogysárd Község Önkormányzat és
Újvárfalva Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
41 *  A Tolna vármegyei Koppányszántó település ivóvízminőség-
javító programja
Koppányszántó Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
42 Ivóvízminőség-javító fejlesztést célzó beruházás Ináncs községben Ináncs Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
43 *  Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság és Tiszaeszlár Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
44 Belecska ivóvízminőség-javító program Belecska Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
45 Vértesacsa ivóvízminőség-javító program Vértesacsa Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
46 Celldömölk ivóvízminőség-javító program Celldömölk Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
47 Zimány Ivóvízminőség-javító Program Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
48 Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ivóvízellátása biztonságának javítása Sárbogárd Város Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
49 Látrány és Visz Ivóvízminőség-javító Program Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
50 Ivóvízminőség-javító beruházás Mátyásdomb településen Mátyásdomb Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
51 Csonkamindszent község ivóvízminőség-javító programja Csonkamindszent Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
52 Kaszó-Darvaspuszta településrész ivóvízminőségének javítása Kaszó Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
53 Harc község ivóvízminőség-javítása Harc Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
54 Miszla község ivóvízminőség-javítása Miszla Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
55 Földes település ivóvízminőség-javító programja Földes Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
56 Kakasd ivóvízminőség-javító program Kakasd Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
57 Ibrány-üdülőterület ivóvízminőség-javító programja Ibrány Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
58 Tiszalök település ivóvízminőség-javító programja Tiszalök Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
59 Kengyel ivóvízminőség-javító program Kengyel Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
60 Tápiószőlős ivóvízminőség-javító program Tápiószőlős Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
61 Zsujta ivóvízminőség-javító program Zsujta Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62 *  Baranyaszentgyörgy és Tormás községek ivóvízminőség-
javítása
Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata és Tormás Község Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
63 Kazsok település ivóvízminőség-javító program Kazsok Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
64 Magyarkeszi település ivóvízminőség-javító program Magyarkeszi Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
65 Újireg település ivóvízminőség-javító program Újireg Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
66 Pacsa vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése (Pacsa, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton) Pacsa Város Önkormányzata,
Szentpéterúr Községi Önkormányzat,
Zalaigrice Község Önkormányzata és
Zalaszentmárton Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
67 Mezőszilas község ivóvízminőség-javítása Mezőszilas Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
68 Tengelic-Jánosmajor ivóvízminőség-javító program Tengelic Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
69 Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Zalaszentiván Község Önkormányzata,
Alibánfa Község Önkormányzata,
Sárhida Község Önkormányzata,
Bocfölde Község Önkormányzata és
Zalaszentlőrinc Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
70 Nagykapornak vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése Nagykapornak Község Önkormányzata,
Bezeréd Község Önkormányzata,
Misefa Község Önkormányzata,
Nemesrádó Község Önkormányzata,
Padár Község Önkormányzata és
Orbányosfa Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
71 Dióskál vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése (Egeraracsa) Dióskál Község Önkormányzata és
Egeraracsa Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
72 Mezőkomárom-Szabadhídvég ivóvízminőség-javító programja Mezőkomárom Község Önkormányzata és
Szabadhídvég Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
73 Enying város ivóvízminőség-javítása Enying Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
74 * 
75 Nyírmihálydi és Nyírgelse ivóvízminőség-javító programja Nyírmihálydi Község Önkormányzat és
Nyírgelse Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
76 Kaposfő település ivóvízminőség-javító program Kaposfő Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
77 Kisszékely település ivóvízminőség-javító program Kisszékely Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
78 Nak és Gölle-Inámpuszta települések ivóvízminőség-javító programja Nak Község Önkormányzata és
Gölle Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
79 Vízvár település ivóvízminőség-javító program Vízvár Község Önkormányzata,
Bélavár Község Önkormányzata és
Heresznye Község Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
80 Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program Rakamaz Város Önkormányzata és
Tiszanagyfalu Község Önkormányzata a
339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint
81 Timár település Ivóvízminőség-javító Program Timár Község Önkormányzata a
339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint
82 Répcelak és térsége ivóvízminőség-javító program
(Répcelak, Nick, Csánig)
Répcelak Város Önkormányzata,
Nick Község Önkormányzata és
Csánig Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
83 Pápoc ivóvízminőség-javító program Pápoc Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
84 Vönöck és térsége ivóvízminőség-javító program
(Vönöck, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Tokorcs)
Vönöck Község Önkormányzata,
Kemenesmagasi Községi Önkormányzat,
Kemenesmihályfa Község Önkormányzata,
Kemenessömjén Község Önkormányzata,
Kemenesszentmárton Község Önkormányzata és
Tokorcs Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
84a *  Hedrehely, Hencse és Visnye települések ivóvízminőségjavító programja Hedrehely Község Önkormányzata,
Hencse Községi Önkormányzat és Visnye Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
84b *  Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása Búcsúszentlászló Község Önkormányzata,
Kisbucsa Község Önkormányzata, Nemeshetés
Község Önkormányzata, Nemesszentandrás
Község Önkormányzata, Nemessándorháza
Község Önkormányzata, Pölöske Község
Önkormányzata és Zalaszentmihály Községi
Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85 Rábahídvég és Püspökmolnári település ivóvízminőség-javító program Rábahídvég Község Önkormányzata és
Püspökmolnári Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85a *  Zalabaksa és térsége ivóvízminőség javítása és vízellátásának fejlesztése Zalabaksa Község Önkormányzata, Csesztreg
Község Önkormányzata, Kálócfa Község
Önkormányzata, Kozmadombja Község
Önkormányzata, Kerkabarabás Község
Önkormányzata és Pórszombat Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85b *  Gétye település ivóvízminőség javítása és vízellátásának fejlesztése Gétye Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85c *  Közép-Duna Menti Kiemelt térség víziközmű fejlesztésének előkészítése Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács és munkaszervezete
86 Észak- és Közép-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. (ÉKDU 1) Tamási Város Önkormányzata,
Pincehely Nagyközség Önkormányzata,
Kölesd Községi Önkormányzat és
Kistormás Község Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
87 Észak-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1.
(ÉMO 1)
Gönc Város Önkormányzata,
Halmaj Községi Önkormányzat,
Csobád Község Önkormányzata,
Kiskinizs Községi Önkormányzat,
Kázsmárk Község Önkormányzata,
Léh Község Önkormányzata,
Rásonysápberencs Község Önkormányzata,
Ráckeve Város Önkormányzata,
Farmos Község Önkormányzata
és Tápiószele Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
88 *  Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1.
(NYDDU 1)
Szentlőrinc Város Önkormányzata,
Szigetvár Város Önkormányzat,
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Törökkoppány Község Önkormányzata,
Andocs Község Önkormányzata,
Nágocs Község Önkormányzata,
Lakócsa Község Önkormányzata,
Szentborbás Község Önkormányzata,
Potony Község Önkormányzata,
Tótújfalu Község Önkormányzata,
Csokonyavisonta Község Önkormányzata,
Darány Község Önkormányzata,
Istvándi Község Önkormányzata,
Ádánd Község Önkormányzata,
Taszár Községi Önkormányzat és
Orci Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
89 Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1.
(KKMO 1)
Csemő Község Önkormányzata,
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata,
Nagykőrös Város Önkormányzata és
Tiszafüred Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
90 Északkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1.
(ÉKMO 1)
Berettyóújfalu Város Önkormányzata,
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata és
Tiszadada Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
91 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 3.
(NYDDU 3)
Gellénháza Község Önkormányzata,
Nagylengyel Község Önkormányzata,
Gombosszeg Község Önkormányzata,
Iborfia Község Önkormányzata,
Lickóvadamos Község Önkormányzata,
Ormándlak Község Önkormányzata,
Petrikeresztúr Község Önkormányzata,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Buzsák Község Önkormányzata
Pamuk Község Önkormányzata,
Udvar Község Önkormányzata,
Beleg Község Önkormányzata,
Görcsönydoboka Község Önkormányzata,
Mohács Város Önkormányzata,
Székelyszabar Község Önkormányzat,
Kölked Község Önkormányzata,
Lánycsók Községi Önkormányzat,
Erdősmárok Község Önkormányzata,
Kisnyárád Község Önkormányzat,
Liptód Község Önkormányzata,
Maráza Község Önkormányzata,
Himesháza Község Önkormányzata,
Geresdlak Község Önkormányzata,
Szűr Község Önkormányzat,
Fazekasboda Község Önkormányzata,
Bázakerettye Község Önkormányzata,
Lispeszentadorján Község Önkormányzata,
Kiscsehi Község Önkormányzata,
Maróc Község Önkormányzata és
Lasztonya Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
92 Az Észak-Magyarországi Régió településein élő
lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása
Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési
Önkormányzati Társulás
93 Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás
94 *  „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Vármegyei Ivóvízminőség-javító Program „Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Vármegyei
Ivóvízminőség-javító Társulás
95 Szekszárd megyei jogú város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
96 Makó és térsége ivóvízminőség-javítása „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás
97 *  Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése Budapest Főváros Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
98 *  Tatabánya XV/C és a Tatabánya XIV/A vízaknák közti meglévő vezeték kiváltásának és Tatabánya XV/C Vízakna és Oroszlány víztorony közötti vezeték kiváltás – Tatabánya A Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Építési és Közlekedési Minisztériummal konzorciumban
99 *  Tatabánya XIV/A vízakna és Tatabánya Karsztakna medence közötti meglévő expressz vezeték kiváltásának és Tatabánya Karsztakna medence és a Tata Kálvária dombi víztorony közötti vezeték kiváltás – Tatabánya B Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Építési és Közlekedési Minisztériummal konzorciumban
100 *  Iváncsai ipari park ivóvízellátása Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Építési és Közlekedési Minisztériummal konzorciumban

2. Szennyvízkezelési projektek

A B
1 Projekt neve Támogatást igénylő neve
2 A kállósemjéni szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
3 A szennyvíztisztító telep korszerűsítése
Csepregen
Csepreg Város Önkormányzata,
Horvátzsidány Község Önkormányzata,
Kiszsidány Község Önkormányzata és
Ólmod Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
4 Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése Szentgotthárd Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
5 Őcsény-Decs Szennyvíztelep felújítása Decs Nagyközség Önkormányzata és
Őcsény Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
6 Böhönye község szennyvízhálózat bővítése és szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése Böhönye Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
7 Szamosszeg-Nagydobos-Nyírparasznya települések szennyvíztisztító telepének bővítése Nagydobos Község Önkormányzata,
Nyírparasznya Község Önkormányzata
és Szamosszeg Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
8 Szennyvízelvezetés és -tisztítás megoldása az izsákfai városrészen Celldömölk Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
9 Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése Komló Város Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
10 Korszerű szennyvíztisztító telep
Ceglédbercelen
Ceglédbercel Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
11 Budakalász szennyvízhálózatának fejlesztése Budakalász Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
12 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 1.
(ÉKDU 1)
Gyúró Község Önkormányzata,
Martonvásár Város Önkormányzata,
Ráckeresztúr Község Önkormányzat,
Tordas Község Önkormányzata,
Pincehely Nagyközség Önkormányzata,
Bátaszék Város Önkormányzata,
Báta Község Önkormányzata és
Tapolca Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
13 *  Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 2.
(KKMO 2)
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata,
Bácsborsód Községi Önkormányzat, Cibakháza Nagyközség Önkormányzata és
Tiszakécske Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
14 *  Közép- és Kelet- Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 7.
(KKMO 7)
Solt Város Önkormányzata,
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és Heves Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
15 Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 3.
(ÉKMO 3)
Egyek Nagyközség Önkormányzata,
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata,
Görbeháza Község Önkormányzata és
Polgár Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
16 *  Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 4.
(ÉKDU 4)
Bonyhád Város Önkormányzata,
Kakasd Község Önkormányzata,
Nagymányok Város Önkormányzata,
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Lovas Község Önkormányzata,
Bakonykoppány Község Önkormányzata,
Bakonyszücs Község Önkormányzata,
Béb Község Önkormányzata,
Adásztevel Község Önkormányzata,
Csót Község Önkormányzata,
Homokbödöge Község Önkormányzata,
Nagygyimót Község Önkormányzata,
Nagytevel Község Önkormányzata,
Ugod Község Önkormányzata,
Berhida Város Önkormányzata,
Papkeszi Község Önkormányzata,
Iváncsa Községi Önkormányzat,
Besnyő Község Önkormányzat,
Beloiannisz Község Önkormányzata és
Devecser Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
17 Adony szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése Adony Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
18 Battonya város szennyvízelvezetésének és
-tisztításának bővítése, korszerűsítése
Battonya Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
19 Bokod község szennyvízkezelésének fejlesztése Bokod Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
20 Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése
Mikepércsen
Mikepércs Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
21 Dunavarsány szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítése Dunavarsány Város Önkormányzata,
Áporka Községi Önkormányzat,
Délegyháza Község Önkormányzata,
Majosháza Község Önkormányzata,
Szigetszentmárton Község Önkormányzata és
Taksony Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
22 Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep építése és csatornahálózat kiépítése Hegyfalu Községi Önkormányzat,
Ölbő Község Önkormányzata,
Pósfa Község Önkormányzata,
Szeleste Község Önkormányzata és
Zsédeny Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
23 Kölcse nagyközség szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése Kölcse Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
24 Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
25 Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építése Madaras Község Önkormányzata és
Katymár Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
26 Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
27 Tarpa nagyközség szennyvíztisztításának bővítése és korszerűsítése Tarpa Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
28 Túrricse község szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése Túrricse Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
29 Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
30 Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
31 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése
Gyöngyös Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
32 Bélapátfalva város szennyvízelvezető-hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítése Bélapátfalva Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
33 Dad és Kömlőd községek szennyvízelvezetésének fejlesztése Dad Község Önkormányzata és
Kömlőd Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
34 Kaszaper község szennyvízelvezetése és
-tisztításának fejlesztése
Kaszaper Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
35 Kenézlő központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése Kenézlő Községi Önkormányzat,
Györgytarló Községi Önkormányzat,
Viss Község Önkormányzata és
Zalkod Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
36 *  Mónosbél központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése Mónosbél Községi Önkormányzat, Balaton Községi Önkormányzat, Bekölce Községi Önkormányzat, Bükkszentmárton Községi Önkormányzat és Mikófalva Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
37 Nemesszalók község szennyvíztisztításának korszerűsítése Nemesszalók Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
38 Öskü község szennyvíztisztításának korszerűsítése Öskü Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
39 Rábacsécsény község szennyvíztisztításának korszerűsítése Rábacsécsény Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
40 Tarján község szennyvíztisztító telepének fejlesztése és korszerűsítése Tarján Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
41 Tengelic község szennyvízelvezetése Tengelic Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
42 Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztése Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
43 Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
44 Pétfürdő nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
45 Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése Királyszentistván Község Önkormányzata és
Litér Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
46 *  Várpalota város szennyvíztisztításának fejlesztése Várpalota Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
47 Bóly központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének és csatornahálózatának fejlesztése Bóly Város Önkormányzata,
Belvárdgyula Község Önkormányzata,
Borjád Község Önkormányzata,
Máriakéménd Község Önkormányzata,
Monyoród Község Önkormányzata,
Pócsa Község Önkormányzata,
Szederkény Község Önkormányzata és
Versend Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
48 Hosszúhetény központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése Hosszúhetény Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
49 Beremend nagyközség szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése
Beremend Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
50 *  Budapest Főváros és Pilisborosjenő Község Önkormányzatai közös derogációs szennyvíz-elvezetési projektje Budapest Főváros Önkormányzata, Pilisborosjenő Község Önkormányzata és Üröm Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
51 Somogyszob központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése Somogyszob Községi Önkormányzat és
Bolhás Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
52 Mocsa község szennyvíztisztító telepének fejlesztése Mocsa Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
53 A Zámoly központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése Zámoly Község Önkormányzata és
Gánt Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
54 Ócsa-Alsópakony városrészének szennyvízelvezetése Ócsa Város Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
55 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 11.
(ÉMO 11)
Gyömrő Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
56 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 12.
(ÉMO 12)
Mezőtárkány Község Önkormányzata,
Egerfarmos Községi Önkormányzata,
Egerlövő Község Önkormányzata és
Mezőszemere Községi Önkormányzat
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
57 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 14.
(ÉMO 14)
Nemesbikk Községi Önkormányzat,
Hejőbába Községi Önkormányzat,
Hejőkürt Község Önkormányzata,
Oszlár Község Önkormányzata és
Tiszapalkonya Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerin
58 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 15.
(ÉMO 15)
Boconád Község Önkormányzata,
Nagyfüged Községi Önkormányzat, és
Tarnaméra Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
59 *  Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 8. (ÉKDU 8) Döbrököz Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
60 Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 5.
(DKMO 5)
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
61 Nemeskér község szennyvízelvezetése és
-tisztítása
Nemeskér Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62 Monostorpályi szennyvízelvezetés-fejlesztése II. ütem Monostorpályi Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62a *  Sátoraljaújhely központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása Sátoraljaújhely Város Önkormányzata,
Alsóregmec Község Önkormányzata és Mikóháza Községi Önkormányzata 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62b *  Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése Mezőberény Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62c *  Göd-Nevelek szennyvízelvezetése DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62d *  Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és
-tisztítása
Szerencs Város Önkormányzata, Legyesbénye Község Önkormányzata, Bekecs Község Önkormányzata, Mád Község Önkormányzata, Mezőzombor Község Önkormányzata és Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62e *  Békésszentandrási szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62f *  Dévaványai szennyvíztisztító telep fejlesztése Dévaványa Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62g *  Ceglédi szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése Cegléd Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62h *  Csengőd agglomeráció szennyvízkezelésének fejlesztése Csengőd Község Önkormányzata, Tabdi Községi Önkormányzat és Akasztó Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62i *  Komárom város szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése Komárom Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62j *  Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17) Zsámbék Város Önkormányzata, Tök Község Önkormányzata, Perbál Község Önkormányzata, Budajenő Község Önkormányzata és Telki Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62k *  Zalaszentgrót központú agglomeráció szennyvízelvezetése és
-tisztítása
Zalaszentgrót Város Önkormányzata, Tekenye Község Önkormányzata és Türje Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62l *  Budapest XIII. kerület, Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna építése Budapest Főváros Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62m *  Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés Budapest Főváros Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62n *  Délpesti Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területéhez kapcsolódó fejlesztések – I. ütem Budapest Főváros Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62o *  A hálózati elemek további fejlesztése Budapest teljes körű csatornázásának biztosítása érdekében Budapest Főváros Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
62p *  Budapest, XVII. kerületi csatornafejlesztések Budapest Főváros Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
63 *  Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 3.
(DKMO 3)
Mezőhegyes Városi Önkormányzat és
Méhkerék Község Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
64 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3) Bősárkány Nagyközség Önkormányzata,
Dör Község Önkormányzata,
Csorna Város Önkormányzata,
Tát Város Önkormányzat és
Tokod Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
65 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 1.
(ÉMO 1)
Bugyi Nagyközség Önkormányzata,
Csömör Nagyközség Önkormányzata,
Pétervására Város Önkormányzata,
Erdőkövesd Község Önkormányzata,
Váraszó Község Önkormányzata,
Istenmezeje Község Önkormányzata,
Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata,
Tarnalelesz Község Önkormányzata,
Szentdomonkos Község Önkormányzata,
Bodony Községi Önkormányzat,
Mátraballa Községi Önkormányzat,
Mátraderecske Községi Önkormányzat,
Parád Nagyközségi Önkormányzat és
Recsk Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
66 *  Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4.
(KKMO 4)
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata és Harta Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
67 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2.
(ÉKDU 2)
Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Kulcs Községi Önkormányzat,
Rácalmás Város Önkormányzat,
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
68 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 6.
(ÉMO 6)
Prügy Községi Önkormányzat és
Taktakenéz Községi Önkormányzata,
Edelény Város Önkormányzata,
Bogács Község Önkormányzata,
Becske Község Önkormányzata,
Bercel Község Önkormányzata,
Galgaguta Község Önkormányzata,
Legénd Község Önkormányzata,
Nógrádkövesd Község Önkormányzata,
Nógrádsáp Község Önkormányzata és
Szécsénke Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
69 Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 5.
(KKMO 5)
Izsák Város Önkormányzata,
Ágasegyháza Község Önkormányzata,
Orgovány Nagyközség Önkormányzata,
Kenderes Városi Önkormányzat,
Jászfényszaru Város Önkormányzata,
Pusztamonostor Község Önkormányzata és
Tápiószőlős Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
70 Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 1.
(KKMO 1)
Jászkarajenő Község Önkormányzat és
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
71
Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4.
(ÉKMO 4)
Tiszadada Község Önkormányzata,
Fehérgyarmat Város Önkormányzata,
Konyár Község Önkormányzata és
Tiszacsege Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
72 Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 1.
(ÉKMO 1)
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata,
Fülpösdaróc Község Önkormányzata,
Géberjén Község Önkormányzata,
Győrtelek Község Önkormányzata,
Hajdúhadház Város Önkormányzata,
Téglás Város Önkormányzata,
Balkány Város Önkormányzata,
Hajdúnánás Városi Önkormányzat,
Hajdúdorog Város Önkormányzata,
Létavértes Városi Önkormányzat,
Kemecse Város Önkormányzat,
Tiszarád Község Önkormányzata és
Vasmegyer Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
73 Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 2.
(DKMO 2)
Csongrád Városi Önkormányzat,
Okány Község Önkormányzata és
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
74 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 5.
(ÉMO 5)
Borsodnádasd Város Önkormányzata,
Arló Nagyközség Önkormányzata,
Füzesabony Város Önkormányzata és
Sárospatak Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
75 *  Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 6.
(ÉKDU 6)
Bicske Város Önkormányzata,
Csabdi Község Önkormányzat,
Mány Község Önkormányzata,
Csákvár Város Önkormányzata,
Lovasberény Község Önkormányzata,
Alcsútdoboz Település Önkormányzat,
Felcsút Községi Önkormányzat,
Szár Községi Önkormányzat,
Tabajd Község Önkormányzata,
Újbarok Községi Önkormányzat és
Óbarok Község Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
76 Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 6.
(NYDDU 6)
Ivánc Község Önkormányzata,
Csákánydoroszló Község Önkormányzata,
Nádasd Községi Önkormányzat,
Katafa Községi Önkormányzat,
Bozzai Község Önkormányzata,
Kenéz Község Önkormányzata,
Pecöl Község Önkormányzata,
Megyehíd Község Önkormányzata,
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata,
Barcs Város Önkormányzata,
Villány Város Önkormányzata,
Bük Város Önkormányzata,
Vasszilvágy Község Önkormányzata,
Acsád Község Önkormányzata,
Meszlen Község Önkormányzata és
Vát Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
77 *  Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 2.
(ÉKMO 2)
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata,
Jánd Község Önkormányzata,
Vásárosnamény Város Önkormányzata,
Aranyosapáti Község Önkormányzata,
Mándok Város Önkormányzata,
Cigánd Város Önkormányzata,
Tiszakarád Község Önkormányzata,
Nagyhalász Város Önkormányzata,
Beszterec Község Önkormányzata,
Tiszatelek Község Önkormányzata és
Újdombrád Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
78 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 7.
(ÉMO 7)
Kartal Nagyközség Önkormányzata,
Verseg Község Önkormányzata,
Boldog Község Önkormányzata,
Heréd Községi Önkormányzat,
Nagykökényes Községi Önkormányzat,
Bátonyterenye Város Önkormányzata,
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata,
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Telki Község Önkormányzata,
Kerekharaszt Község Önkormányzata,
Jobbágyi Község Önkormányzata,
Szurdokpüspöki Község Önkormányzata,
Szarvasgede Község Önkormányzata,
Ecseg Község Önkormányzata és
Csécse Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
79 *  Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (ÉKDU 5) Csabrendek Nagyközség Önkormányzata,
Répcelak Város Önkormányzata,
Csánig Község Önkormányzata, Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Lábatlan Város Önkormányzata,
Bajót Község Önkormányzata,
Bezenye Községi Önkormányzat,
Dunakiliti Község Önkormányzata,
Dunasziget Község Önkormányzata,
Feketeerdő Község Önkormányzata és
Rajka Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
80 Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 4.
(NYDDU 4)
Duka Község Önkormányzata,
Jánosháza Város Önkormányzata,
Karakó Község Önkormányzata,
Kemenespálfa Község Önkormányzata,
Kissomlyó Község Önkormányzata,
Nemeskeresztúr Község Önkormányzata,
Egyházashollós Község Önkormányzata,
Magyarszecsőd Község Önkormányzata,
Molnaszecsőd Község Önkormányzata,
Körmend Város Önkormányzata,
Lenti Város Önkormányzata,
Rédics Község Önkormányzata,
Belsősárd Község Önkormányzata,
Külsősárd Község Önkormányzata,
Resznek Község Önkormányzata,
Pórszombat Község Önkormányzata,
Szilvágy Község Önkormányzata és
Zalalövő Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
81 Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 4.
(DKMO 4)
Csanádapáca Község Önkormányzata,
Lőkösháza Község Önkormányzata és
Kevermes Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet szerint
82 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 13.
(ÉMO 13)
Bükkábrány Község Önkormányzata,
Kács Község Önkormányzata,
Tibolddaróc Község Önkormányzata,
Vatta Község Önkormányzata,
Borsodgeszt Község Önkormányzata,
Csincse Község Önkormányzata,
Gelej Községi Önkormányzat,
Mezőkeresztes Város Önkormányzata,
Mezőnagymihály Község Önkormányzata,
Mezőnyárád Község Önkormányzata,
Szentistván Nagyközség Önkormányzata,
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata,
Hejőszalonta Község Önkormányzata és
Muhi Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
83 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 16.
(ÉMO 16)
Detk Községi Önkormányzat,
Ludas Községi Önkormányzat és
Nagyút Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
84 *  Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7) Szomód Község Önkormányzata,
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata,
Kocs Község Önkormányzata,
Tardos Község Önkormányzata,
Vértestolna Község Önkormányzata,
Sárisáp Község Önkormányzata és
Tokod Nagyközség Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85 Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 8.
(NYDDU 8)
Egyházashetye Község Önkormányzata,
Boba Község Önkormányzata,
Nemeskocs Község Önkormányzata,
Káld Község Önkormányzata,
Borgáta Község Önkormányzata,
Köcsk Község Önkormányzata,
Gellénháza Község Önkormányzata,
Alsóújlak Község Önkormányzata és
Vasvár Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85a *  Ráckeve-Újtelep településrész szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése Ráckeve Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85b *  Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Kozármisleny Város Önkormányzata,
Aranyosgadány Község Önkormányzata,
Bicsérd Község Önkormányzata,
Kökény Községi Önkormányzat,
Szalánta Községi Önkormányzat és
Zók Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85c *  Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése
Tamási Város Önkormányzata, Nagykónyi Község Önkormányzata és Pári Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85d *  Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése Dunaszeg Község Önkormányzata, Dunaszentpál Község Önkormányzata, Győrladamér Község Önkormányzata, Győrzámoly Község Önkormányzata, Kunsziget Község Önkormányzata, Lébény Város Önkormányzata, Mecsér Község Önkormányzata, Mosonszentmiklós Község Önkormányzata, Öttevény Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85e *  Csorvás város szennyvíztisztító telep fejlesztése Csorvás Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85f *  Jászszentlászló és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése Jászszentlászló Község Önkormányzata és Szank Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85g *  Szeremle szennyvíz-elvezetési agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása Szeremle Községi Önkormányzat és Bátmonostor Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85h *  Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85i *  Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése Klárafalva Községi Önkormányzat és Ferencszállás Községi Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85j *  Kamut központú agglomeráció szennyvízelvezetése és
-tisztítása
Kamut Község Önkormányzata, Hunya Község Önkormányzata és Murony Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85k *  Regölyi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása Regöly Község Önkormányzata, Szakály Község Önkormányzata és Szárazd Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85l *  Bikácsi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása Bikács Község Önkormányzata, Györköny Községi Önkormányzat, Pálfa Község Önkormányzata, Pusztahencse Községi Önkormányzat és Vajta Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85m *  Csávolyi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása Csávoly Községi Önkormányzat és Felsőszentiván Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85n *  Bánokszentgyörgyi agglomeráció szennyvízelvezetése és
-tisztítása
Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata, Borsfa Község Önkormányzata, Bucsuta Község Önkormányzata, Oltárc Község Önkormányzata, Pusztamagyaród Község Önkormányzata, Szentliszló Község Önkormányzata és Várfölde Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85o *  Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és
-tisztítása
Alsórajk Község Önkormányzata, Felsőrajk Község Önkormányzata, Gelse Község Önkormányzata, Kerecseny Község Önkormányzata, Kilimán Község Önkormányzata, Orosztony Község Önkormányzata, Pölöskefő Község Önkormányzata és Pötréte Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85p *  Surd és Liszó települések szennyvízelvezetése Surd Község Önkormányzata és Liszó Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85q *  Tiszaörs, Tiszaigar és Nagyiván települések szennyvízelvezetése és -tisztítása Tiszaörs Községi Önkormányzat, Tiszaigar Községi Önkormányzat és Nagyiván Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85r *  Erdőtarcsa település szennyvízelvezetése Erdőtarcsa Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85s *  Erdőkürt központú agglomeráció szennyvízelvezetése és
-tisztítása
Vanyarc Községi Önkormányzat, Erdőkürt Község Önkormányzata és Kálló Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85t *  A pásztói és tari szennyvíz-agglomerációk egyesítése, szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése Pásztó Városi Önkormányzat, Tar Község Önkormányzata és Mátraszőlős Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85u *  Dejtári agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése Dejtár Község Önkormányzata, Drégelypalánk Község Önkormányzata, Hont Község Önkormányzata, Ipolyvece Község Önkormányzata és Patak Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
85v *  Rétság agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése Bánk Község Önkormányzata, Rétság Város Önkormányzata és Tolmács Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
86 A somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
87 *  A Bucsa központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és
-tisztításának fejlesztése
Bucsa Község Önkormányzata,
Ecsegfalva Község Önkormányzata és
Kertészsziget Község Önkormányzata
88 Budapest komplex integrált szennyvíz-elvezetése Budapest Főváros Önkormányzata és
Budaörs Város Önkormányzata
89 A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
90 * 
91 Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése Ózd városában Ózd Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
92 *  Fegyvernek és Örményes, valamint Kuncsorba szennyvízelvezetése és -tisztítása Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba Szennyvízkezelési Konzorcium (Fegyvernek Város Önkormányzata, Örményes Község Önkormányzata és Kuncsorba Község Önkormányzata)
93 Tuzsér és Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése Tuzsér-Komoró Víziközmű Beruházási Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
94 *  Szennyvíz mintaprojekt a 2000 lakosnál kisebb települések számára Kocsér Község Önkormányzata, Szakcs Község Önkormányzata, Hangony Községi Önkormányzat, Nagysimonyi Község Önkormányzata, Csénye Község Önkormányzata, Bögöt Község Önkormányzata, Galvács Község Önkormányzata, Kaposújlak Községi Önkormányzat, Nagyberki Község Önkormányzata, Ispánk Község Önkormányzata, Szalafő Község Önkormányzata, Győrvár Község Önkormányzata, Ordas Községi Önkormányzat, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Páhi Község Önkormányzata, Kaskantyú Község Önkormányzata, Kondorfa Község Önkormányzata, Álmosd Község Önkormányzata, Lak Községi Önkormányzat, Balajt Község Önkormányzata, Magyarszombatfa Község Önkormányzata, Csánig Község Önkormányzata és Penc Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
95 *  Egy új ipari és kommunális szennyvíztisztító telep és a hozzá kapcsolódó műtárgyak, tartozékok, berendezések, egyéb kiegészítő elemek megépítése Szikszón – C rész ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Építési és Közlekedési Minisztériummal konzorciumban
96 *  Iváncsai ipari park szennyvízelvezetése és -kezelése Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Építési és Közlekedési Minisztériummal konzorciumban
97 *  Gulács és Tivadar település szennyvízelvezetésének és
-tisztításának előkészítése
Gulács Község Önkormányzata és Tivadar Község Önkormányzata
98 *  Csegöld és Jánkmajtis település szennyvízelvezetésének és
-tisztításának előkészítése
Csegöld Község Önkormányzata és Jánkmajtis Község Önkormányzata
99 *  Dabas település szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése Dabas Város Önkormányzata
100 *  Kiskunmajsa település szennyvíztisztítási fejlesztésének előkészítése Kiskunmajsa Város Önkormányzata
101 *  Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és
-tisztítási fejlesztésének előkészítése
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
102 *  Fehérgyarmat szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztés előkészítése Fehérgyarmat Város Önkormányzata
103 *  Pilisszentlászló település szennyvíz-elvezetési és -tisztítási fejlesztés előkészítése Pilisszentlászló Község Önkormányzata
104 *  Ócsa település szennyvíztisztító telep fejlesztésének előkészítése Ócsa Város Önkormányzat
105 *  Geszteréd, Bököny és Érpatak települések szennyvízelvezetési és tisztítási fejlesztésének előkészítése Geszteréd Község Önkormányzata, Bököny Község Önkormányzata és Érpatak Község Önkormányzata

3. Hulladékgazdálkodási projektek

A B
1 Projekt neve Támogatást igénylő neve
2 Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
3 Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
4 *  Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-
Bihar vármegyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
5 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
6 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza-tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Karcag Városi Önkormányzat és a Tisza-Tavi Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
7 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
8 *  Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas vármegye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai
Kezelésének Korszerű Megoldására a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
9 *  Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szilárdhulladék-
gazdálkodási Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
10 *  Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves vármegye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
11 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az
észak-balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
12 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
13 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Sopron térségében, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
14 * 
15 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
16 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
17 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Homokhátság területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
18 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Dél-Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
19 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc Város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
20 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és Hernád Völgye és Térsége
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
21 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
22 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
23 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
24 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
25 *  Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Észak-Kelet Pest és Nógrád Vármegyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
Észak-Kelet Pest és Nógrád Vármegyei RegionálisHulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
26 A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Budapest Főváros Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
27 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
28 *  Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre
Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás,
Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás,
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás és Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás konzorciuma a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
29 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
30 A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Várpalota város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Várpalota Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
31 A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési
Társulása a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
31a *  A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szombathely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
32 A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése Budapest Főváros Önkormányzata
33 *  Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Vármegyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén Heves Vármegyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

4. *  Víziközmű-szolgáltatás ellátásbiztonságát és hatékonyságát javító projektek

A B
1. Projekt neve Támogatást igénylő neve
2. A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
3. Zalaegerszeg közigazgatási területén ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
4. Idegenvíz csökkentés és hatékonyságnövelő fejlesztés a mórahalmi szennyvízcsatorna hálózatban Mórahalom Városi Önkormányzat
5. DMRV Zrt. kapacitásbővítő fejlesztések NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
6. Keleti Főcsatorna Felszíni Ivóvíztisztító mű – Balmazújváros– Hajdúnánás–Hajdúböszörmény távvezeték építése NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
7. A „Borsod megyei regionális víziközmű rendszerek bővítése keretében távvezetékek építése” című projekt, az „ÉRV Zrt. Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése” című projekt és a „Verpelét és térsége biztonságos vízellátása” című projekt NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
8. Keleti Főcsatorna Felszíni Ivóvíztisztító művének (Balmazújváros) és a Debrecen 1. sz. vízműig húzódó távvezetékek korszerűsítése az ivóvíz minőség javítása és az ellátás biztonságának növelése érdekében NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
9. Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
10. Víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
11. Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
12. Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
13. *  Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel – előkészítés Ajka Város Önkormányzata és a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciuma

2. melléklet a 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. vízjogi engedélyezési, védőidom-, védőterület- és védősáv-kijelölési, valamint vízi szolgalom alapítására irányuló vízügyi hatósági eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. víziközmű-szolgáltatással összefüggő hatósági eljárások (víziközmű-szolgáltatói engedély kiadása, működési engedély kiadása, Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása),

20. *  hulladékgazdálkodási hatósági eljárások,

21. *  kapcsolódó villamos energia, gáz és egyéb közművek engedélyeztetése,

22. *  bányahatósági engedélyezési eljárások,

23. *  élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

24. *  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

25. *  katasztrófavédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

26. *  az 1–25. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.