A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.II.27. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az 1. mellékletben meghatározott államok és egyéb nemzetközi jogi jogalanyok (a továbbiakban: Partnerek) között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére a Partnerek viszonylatában.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE PARTNER ON THE PROVISION OF STIPENDIUM HUNGARICUM SCHOLARSHIPS

The Government of Hungary and the Partner (hereinafter: ’Parties’) led by the desire to enhance their cooperation in the field of higher education have agreed as follows:

Article 1

(1) The Government of Hungary - in accordance with the domestic laws and international obligations of Hungary - enables the provision of Stipendium Hungaricum to the citizens of the Partner.

(2) The details of the cooperation shall be agreed upon by the competent ministries of Hungary and the Partner concerned.

Article 2

(1) The present Agreement enters into force thirty (30) days after the day of acceptance of the proposal specified in Article 1 by the Partner concerned.

(2) This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years from the day after its signature. Renewal may be made to this Programme by mutual consent of the Parties by exchange of notes, through diplomatic channels.

(3) In the event this Agreement is terminated, its provisions shall continue to be implemented with respect to existing programs and projects until they are fully completed.”

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A PARTNER KÖZÖTT STIPENDIUM HUNGARICUM ÖSZTÖNDÍJAK BIZTOSÍTÁSÁRÓL

Magyarország Kormánya és a Partner (a továbbiakban: Felek) a felsőoktatás területén megvalósuló együttműködésük megerősítésére irányuló szándéktól vezéreltetve az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

(1) Magyarország Kormánya - összhangban belső jogszabályaival és nemzetközi kötelezettségeivel - lehetővé teszi felsőoktatási ösztöndíjak biztosítását a Partner állampolgárai részére.

(2) Az együttműködés részleteiről Magyarország és az érintett Partner hatáskörrel rendelkező minisztériumai külön állapodnak meg.

2. cikk

(1) A jelen Megállapodás az 1. cikkben szereplő felajánlás érintett Partner általi elfogadásának napját követő 30. napon lép hatályba.

(2) A jelen Megállapodás az aláírás napjától számítva öt (5) évig marad hatályban. Megújítható a Felek közös megegyezése alapján, jegyzékváltás formájában, diplomáciai úton.

(3) Amennyiben a jelen Megállapodás hatálya megszűnik, úgy annak rendelkezéseit a még működő projektek és programok vonatkozásában azok teljes befejezéséig alkalmazni kell.”

4. § A Megállapodás Magyarország és bármely további Partner közötti hatálybalépésének naptári napját - annak ismertté válását követően - a külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-4. § azon időpontban lép hatályba, amikor a Megállapodás 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek elsőként teljesülnek Magyarország és egy Partner vonatkozásában. * 

(3) A Megállapodás és a 2-4. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez * 

A partnerek listája
1. Ausztrál Államszövetség
2. Belize
3. Dominikai Közösség
4. Dominikai Köztársaság
5. Elefántcsontparti Köztársaság
6. Gaboni Köztársaság
7. Grenada
8. Guatemalai Köztársaság
9. Guyanai Köztársaság
10. Kiribati Köztársaság
11. Madagaszkári Köztársaság
12. Mali Köztársaság
13. Namíbiai Köztársaság
14. Nepáli Demokratikus Szövetségi Köztársaság
15. Nigeri Köztársaság
16. Palesztina
17. Saint Lucia
18. Salvadori Köztársaság
19. São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság
20. Seychelle Köztársaság
21. Szenegáli Köztársaság
22. Tajvan

  Vissza az oldal tetejére