A jogszabály mai napon ( 2022.10.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1)-(2) * 

(3) * 

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2018. november 1-jén lép hatályba.

1-2. melléklet a 351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelethez * 

3. melléklet a 351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére