A jogszabály mai napon ( 2020.07.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól

A Kormány a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A belföldi kérelem

1. § (1) A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) előterjesztésére rendszeresített papíralapú űrlap postai kereskedelmi áruként, az egyetemes postai szolgáltató postai szolgáltató helynek minősülő felvételi pontjain szerezhető be, és kizárólag postai úton terjeszthető elő. A kérelem ügyfélkapun keresztül egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével, elektronikus úton is előterjeszthető.

(2) *  A bűnügyi nyilvántartó szerv által működtetett ügyfélszolgálaton (a továbbiakban: ügyfélszolgálat) vagy kormányablakban személyesen előterjesztett kérelmet az ügyfélszolgálat vagy a kormányablak készíti el, amelyet a kérelmező a helyszínen aláír.

(3) *  A kérelem elektronikus ügyintézési ponton keresztül történő előterjesztésekor a kérelmező az elektronikus ügyintézési pont által generált, elektronikusan megjelenített kérelem tartalmát hagyja jóvá.

2. A külföldi kérelem

2. § (1) A külképviseleten benyújtható kérelmet (a továbbiakban: külföldi kérelem) a kérelmező a külföldi kérelem előterjesztésére rendszeresített papíralapú űrlapon terjesztheti elő.

(2) A külföldi kérelmet a hivatásos konzuli tisztviselő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton vagy - ha ennek feltételei nem adottak - elektronikus levélben továbbítja a bűnügyi nyilvántartó szerv részére.

3. Ügyintézési határidő

3. § (1) Az ügyintézési határidő

a) az ügyfélszolgálaton személyesen előterjesztett kérelem esetén öt nap,

b) minden más esetben nyolc nap.

(2) A bűnügyi nyilvántartó szerv az ügyfelet a hatósági erkölcsi bizonyítványban, adatvédelmi záradékban felhívja az adatok jogszerű felhasználására.

4. A hatósági erkölcsi bizonyítvány közlése

4. § (1) A postai úton előterjesztett kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartó szerv postai úton küldi meg a kérelmező vagy a kérelmező által meghatározott címzett belföldi kézbesítési címére.

(2) Az ügyfélszolgálaton személyesen előterjesztett kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartó szerv személyesen a kérelmező részére adja át.

(2a) *  A kormányablakban személyesen előterjesztett kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartó szerv postai úton küldi meg a kérelmező vagy a kérelmező által meghatározott címzett belföldi kézbesítési címére.

(3) Az ügyfélkapun keresztül egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével, elektronikus úton előterjesztett kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartó szerv postai úton küldi meg a kérelmező vagy a kérelmező által meghatározott címzett belföldi kézbesítési címére.

(4) A külföldi kérelem előterjesztése alapján, elektronikus közokiratként kiállításra kerülő hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartó szerv a kérelmet továbbító hivatásos konzuli tisztviselő részére küldi meg.

(5) *  Az elektronikus ügyintézési ponton keresztül előterjesztett kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartó szerv postai úton küldi meg a kérelmező vagy a kérelmező által meghatározott címzett belföldi kézbesítési címére.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére