A jogszabály mai napon ( 2023.12.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/2017. (X. 5.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról * 

1. * 

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a megye névváltoztatásával kapcsolatban állapítsa meg a további jogalkotási feladatokat, és azok költségvetési forrásainak biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

3. Ez a határozat - a 4. pontban meghatározott kivétellel - a közzétételét követő napon lép hatályba.

4. Az 1. pont 2020. június 4-én lép hatályba.