Hatály: közlönyállapot (2017.VIII.22.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

322/2017. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján - a miniszterelnök előterjesztésére -

a székelyudvarhelyi mentőszolgálat korszerűsítése, valamint a Kárpát-medencei mentősök szakmai együttműködésének elősegítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

dr. Ambrus József, a Hargita Megyei Mentőszolgálat székelyudvarhelyi mentőállomásának vezető főorvosa részére,

a magyar nemzetiségi politika németországi és bajorországi megismertetése, valamint a két nép közötti barátság ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

prof. dr. Andreas Otto Weber, a Keleti Németek Házának igazgatója részére,

az erdélyi magyarság hitének megerősítése mellett a gyimesi fiatalság életkörülményeinek javítását is elhivatottan szolgáló egyházi és közösségépítő tevékenysége elismeréseként

Bodó György, a gyimesközéploki Szent Mária Magdolna Római Katolikus Plébánia plébánosa részére,

az ausztráliai, főként a queenslandi magyarság körében végzett több évtizedes közösségépítő tevékenysége elismeréseként

Bozsik Tamás, a queenslandi Gold Coast-i Magyar Nyugdíjas Klub elnöke részére,

a Kodály-módszer széles körű portugáliai megismertetése és a zenepedagógus szakmán belüli népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként

Cristina Brito Da Cruz zenepedagógus, az Escola Superior de Música de Lisboa tanszékvezető tanára részére,

az erdélyi táncházmozgalom aktív tagjaként a népzene- és néptánchagyományok továbbadása érdekében végzett sokrétű értékőrző tevékenysége elismeréseként

Deák Gyula Levente, a Háromszék Táncegyüttes igazgatója, a Romániai Magyar Néptánc Egyesület elnöke részére,

az Ausztráliában élő magyar keresztyének lelki életét gazdagító lelkészi szolgálata, valamint fáradhatatlan közösségépítő és kulturális szervező tevékenysége elismeréseként

Dézsi Csaba, az Ausztráliai Magyar Református Egyház lelkész-elnöke, a Fitzroy North-i Magyar Református Gyülekezet lelkipásztora részére,

a magyar-osztrák kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként

Felker Judith, az Osztrák-Magyar Társaság főtitkára részére,

a magyar kultúra és történelem nemzetközi megismertetését többek között a madridi 1956-os emlékmű megalkotásával szolgáló művészi pályája elismeréseként

Fodor-Lengyel Zoltán festőművész, szobrászművész, az Apoyo el Arte Alapítvány alapítója és elnöke részére,

a magyar néptánckultúra finnországi népszerűsítését, valamint a magyar-finn társadalmi és kulturális kapcsolatok fejlesztését szolgáló munkája elismeréseként

Gazdag Béla táncpedagógus részére,

a magyar irodalom vietnami népszerűsítését, valamint a két nép baráti és kulturális kapcsolatainak elmélyítését szolgáló tevékenysége elismeréseként

dr. Giap Van Chung műfordító részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméje melletti bátor kiállása, valamint az erdélyi magyarság nemzeti identitásának megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként

Gráma János, a Volt Politikai Foglyok Maros Megyei Szövetségének titkára részére,

a kárpátaljai magyarság érdekképviseletét, valamint anyanyelvének és kultúrájának megőrzését szolgáló példaértékű pedagógusi és közéleti tevékenysége elismeréseként

Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, a szövetség Jótékonysági Alapítványának igazgatója, a Munkácsi Szent István Líceum és a Munkácsi 3. számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola tanára részére,

példaadó életútja, valamint a diaszpórában élő magyarság vallási és kulturális életében betöltött szerepe elismeréseként

dr. Győri Róbert, a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház korelnöke részére,

a felvidéki magyar kórusmozgalom jelentős személyiségeként végzett kiemelkedő művészi tevékenysége elismeréseként

Havasi József operaénekes, karnagy, a kassai Csermely Kórus alapítója és vezetője részére,

a felvidéki magyarság identitásának megőrzését szolgáló kultúraszervező tevékenysége, valamint a „Felcserélt otthonok” című kiállítás megszervezése során végzett munkája elismeréseként

Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatója részére,

több évtizedes pedagógusi pályája, valamint a szlovákiai magyarság népi kultúrájának és hagyományainak megőrzését szolgáló munkája elismeréseként

Jókai Mária, a Kalászi Kilencéves Alapiskola nyugalmazott pedagógusa részére,

a magyar történelem és kultúra külföldi megismertetését, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolását szolgáló tevékenysége elismeréseként

Keszei Imre 1956-os szabaságharcos, a Brüsszeli Magyar Ház tagja részére,

a kárpátaljai szovjet megszállás eseményeinek széles körű megismertetését szolgáló, elhivatott kutatói és publikációs tevékenysége elismeréseként

Korszun Olekszij Mihajlovics történész, közíró, a Kárpátaljai Megyei Rehabilitációs Bizottság tagja részére,

az Ausztráliában élő magyarok anyanyelvi oktatása, valamint a magyar nyelvű érettségi lehetőségének megőrzése érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként

Körlaki Ágnes Mária, a Victorian School of Languages tanára részére,

a málenkij robot kárpátaljai vonatkozásaival kapcsolatos kutatásai és a „GULAG-GUPVI Emlékév” során tartott előadásai elismeréseként

Molnár D. Erzsébet történész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének főiskolai docense részére,

az észak-európai magyarság lelki gondozása mellett anyanyelvének, kultúrájának és identitásának megőrzése iránt is elkötelezett, több évtizedes szolgálata elismeréseként

Molnár-Veress Pál, a Svédországi Protestáns Magyar Egyházi Közösség lelkésze részére,

a „GULAG-GUPVI Emlékév” során Magyarországon és Erdélyben végzett történészi és kultúraszervező tevékenysége elismeréseként

dr. Murádin János Kristóf történész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Szakának egyetemi adjunktusa, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának kari kancellárja részére,

a magyar vívósport hollandiai népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként

Nagy Lajos vívóedző, a hollandiai Pallós vívóegyesület alapítója, természetgyógyász részére,

a magyar-dán gazdasági kapcsolatok erősítését a vállalat magyarországi gyártóbázisainak kiépítésével elősegítő munkája, valamint aktív társadalmi tevékenysége elismeréseként

Niels Due Jensen, a Poul Due Jensen Foundation elnöke, a Grundfos Csoport volt vezérigazgatója, a Grundfos Holding és a Grundfos Management volt elnöke részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc idején az elnyomó kommunista rezsim ellen fegyveres ellenállóként tanúsított bátor helytállása elismeréseként

Olga Murphy 1956-os szabadságharcos részére,

a belgiumi magyar közösség érdekében végzett önzetlen munkája, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolását szolgáló tevékenysége elismeréseként

Orémusz József 1956-os szabaságharcos, a Brüsszeli Magyar Ház tagja részére,

a tokaji borvidék fejlődése, valamint a magyar borok spanyolországi népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Rafael Alonso Santos, a Vega Sicilia és az Oremus Pincészet volt export igazgatója részére,

a magyar zeneművészet kanadai népszerűsítése mellett a magyarországi kulturális programok és zenei tehetségek támogatását is odaadóan szolgáló tevékenysége elismeréseként

Reményi Mihály Imre, a torontói Reményi House of Music üzletvezetője részére,

a magyar-német baráti kapcsolatok és a helyi magyarság összetartozásának erősítése mellett kultúránk németországi népszerűsítését is több évtizede szolgáló munkája elismeréseként

Rozmán Lajos, a Nürnbergi Magyar Kultúregyesület volt elnöke, a Rozmán Ungarn Reisen és az Ungarwein tulajdonosa és üzletvezetője részére,

az erdélyi szórványban élő magyarság körében végzett elkötelezett néptáncoktatói és közösségépítő tevékenysége elismeréseként

Sándor Csaba Lajos, a balánbányai Tanulók Háza néptáncoktatója, koreográfusa, az Ördögborda Néptáncegyüttes alapító vezetője részére,

az ausztriai magyarság körében végzett több évtizedes kultúra- és közösségszervező munkája elismeréseként

Stipsicz Károlyné, a bécsi Szent István Egylet díszelnöke, volt elnöke részére,

a helyi magyar közösség fejlődése, kultúrájának megőrzése és a fiatalok szülőföldön maradása mellett az anyaországgal való kapcsolatok ápolását is elkötelezetten szolgáló munkája elismeréseként

Székely Ernő, Csíkszentkirály község polgármestere részére,

a diaszpórában élő, főként a németországi magyar közösség érdekében végzett több évtizedes munkája, valamint az erdélyi magyarokat támogató tevékenysége elismeréseként

Szilágyi Szabolcs, a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének elnökhelyettese, a Hannoveri Magyar Egyesület volt elnöke részére,

a magyar-lengyel kapcsolatok ápolása és a magyar kultúra lengyelországi népszerűsítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

Tadeusz Kwiatkowski, Dąbrowa Tarnowska polgármestere részére,

a magyar−dán kapcsolatok fejlesztését főként a hazai borkultúra és gasztronómia dániai megismertetésével szolgáló munkája, valamint az ott élő magyarokat támogató tevékenysége elismeréseként

Tillike Ida Marthe Jørgensen, a Hungaria Vinimport igazgatója, a koppenhágai Hungaria Restaurant & Vinbar volt tulajdonosa és volt vezetője részére,

a São Pauló-i magyarság összetartozásának erősítése, valamint a magyar hagyományok népszerűsítése érdekében több évtizeden át végzett munkája elismeréseként

Tirczka Palluch Erzsébet, a São Pauló-i Magyar Ház igazgatóságának tagja részére,

a szórványban élő magyarság nemzeti öntudatának és anyanyelvének megőrzését, valamint a népzenei hagyományok ápolását szolgáló értékőrző munkája elismeréseként

Tóth Sándor pedagógus, a Hajdina Néptáncegyüttes alapítója és vezetője részére,

a magyar kultúra és hagyományok ápolását szolgáló, valamint a torontói magyar közösség összetartozását erősítő több évtizedes munkája elismeréseként

Varga István, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács kelet-kanadai alelnöke részére,

a felvidéki magyarság kultúrájának megőrzése iránti elkötelezettsége, valamint sokoldalú szervező és közösségépítő tevékenysége elismeréseként

Zvolenský Gabriella, a királyhelmeci Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet igazgatója részére a

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata;

elhivatott hitoktatói munkája, valamint a „Vakációs Bibliahét” megrendezését szolgáló tevékenysége elismeréseként

Demeter Irén református vallástanár részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolása érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként

Dittmar Zoder, a gießhübli ZOTRON elektronikai kisvállalat tulajdonosa és vezetője részére,

a kárpátaljai magyarság megmaradása érdekében folytatott közéleti tevékenysége, valamint a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás területén végzett pedagógusi munkája elismeréseként

Krüzsely Tibor, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Viski Alapszervezetének volt elnöke részére,

a helyi magyar közösség megmaradása, valamint a fiatalok magyar nyelvű oktatása érdekében végzett odaadó szervező munkája elismeréseként

Szecskó Zsuzsanna, a muraszombati Magyar Baráti Kör - Művelődési Egyesület alapító tagja és elnöke részére,

a moldvai csángómagyar gyerekek megsegítése érdekében végzett önzetlen karitatív tevékenysége elismeréseként

Willemse Jolán, a Keresztszülők a Moldvai Csángó Magyarokért Egyesület alelnöke és szociális felelőse részére a

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata;

a magyar-bolgár kulturális kapcsolatok ápolása és erősítése, valamint a magyar művészek bulgáriai népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként

Dimitar Zsecsev Ruszev, a haszkovói Jazz Klub alapítója és elnöke részére,

a távol-keleti harcművészetek magyarországi népszerűsítése és a japán kendzsucu sportág hazai bevezetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Suzuki Kimiyoshi harcművész, a Shinbukan Dojo Klub alapítója részére,

a magyar-lengyel kapcsolatok fejlesztését és a magyar kultúra lengyelországi megismertetését és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként

Szilágyi László, a łódźi Lengyel-Magyar Baráti Társaság tagja részére a

MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

KEH ügyszám: VIII-1/03716-2/2017.


  Vissza az oldal tetejére