Hatály: közlönyállapot (2017.I.11.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

1009/2017. (I. 11.) Korm. határozat

a bányászati igazgatás átszervezésével kapcsolatos feladatokról

1. A Kormány elismerve a bányászati szakigazgatás tradícióját, megerősítve a hatékony ásványvagyon-gazdálkodást, a bányajáradék beszedésének rendszerét, továbbá a bányászati koncessziós pályázatok támogatását, növelve az ügyfélközpontúságot, biztosítva a bányászat versenyképességét és fenntarthatóságát, elősegítve az ellátásbiztonságot, modern bányászati és geológiai szolgálatot hoz létre.

2. Az 1. pontban foglaltak megvalósulása céljából a Kormány egyetért a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetnek a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalba történő beolvadása útján, központi hivatal jogállású Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 2017. július 1-jével történő létrehozásával.

3. A 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy

a) a törvényi szintű szabályozás szükséges módosítására terjesszen elő javaslatot a Kormány részére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. február 28.

b) a kormányrendeleti szintű szabályozás szükséges módosítására terjesszen elő javaslatot a Kormány részére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. március 31.

c) gondoskodjon a kapcsolódó miniszteri rendeleti szintű jogszabályok felülvizsgálatáról és módosításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. április 30.

d) gondoskodjon a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetnek a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalba történő beolvadásáról és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat működésének megkezdéséhez szükséges közjogi szervezetszabályozó eszközök kiadásáról, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételéről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. június 10.


  Vissza az oldal tetejére