Hatály: közlönyállapot (2017.I.11.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1013/2017. (I. 11.) Korm. határozat

az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 6. számú nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közötti szakaszának fejlesztéséről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 6. számú nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közötti szakasza a Szentendrei-szigeten, a Dömös–Visegrád–Kisoroszi–Tahitótfalu–Pócsmegyer– Szigetmonostor–Szentendre nyomvonalon valósuljon meg,

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány részére az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott beruházások körének az 1. pont szerinti létesítmény megvalósítására irányuló beruházással (a továbbiakban: EuroVelo-beruházás) történő kiegészítésére,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. február 28.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az EuroVelo-beruházás megvalósításához szükséges 3,42 milliárd forint többletköltség biztosításáról, Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: a felmerülés ütemében

4. egyetért azzal, hogy a 3. pont szerinti forrásigényt elsődlegesen hazai forrásból kell biztosítani azzal, hogy az 5. pont szerinti vizsgálat eredményét figyelembe kell venni,

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg az EuroVelo-beruházás a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 4. prioritása keretében történő finanszírozásának lehetőségét, figyelemmel a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. §-ára és a gazdasági növekedés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről szóló 1299/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 3. pontjára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. február 15.