Hatály: közlönyállapot (2017.I.24.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat

a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról

1. A Kormány

a) elfogadja a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepciót, és elrendeli, hogy a 2017–2036. közötti években megvalósuló férőhelykiváltási folyamatot az abban foglaltak szerint kell végrehajtani;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a koncepciónak a Kormány honlapján történő közzétételéről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

c) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület további működtetéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

d) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen jelentést a Kormány számára a koncepcióban foglalt feladatok időarányos végrehajtásáról, illetve gondoskodjon a koncepcióban foglaltak felülvizsgálatáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. december 31.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. Hatályát veszti a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat.