Hatály: közlönyállapot (2017.II.10.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1071/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Budapest II. kerület, Labanc utca 57. szám alatti objektumba történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda egységes elhelyezése érdekében a Budapest II. kerület, Labanc utca 57. szám alatti ingatlanegyüttesbe költözzön;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2019. május 30.

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az ingatlanegyüttes átalakításával kapcsolatos beruházáshoz szükséges forrásnak az adott évi központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetben történő rendelkezésre állásáról a 2017. évben legfeljebb 2500,0 millió forint, a 2018. évben legfeljebb 2673,0 millió forint összegben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. évben a felmerülés ütemében, a 2018. év vonatkozásában a központi költségvetés tervezése során

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében engedélyezi, hogy a belügyminiszter a 2. pontban meghatározott keretösszegek erejéig kötelezettséget vállaljon a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 1. pont szerinti ingatlanegyüttesben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításához kapcsolódóan;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal

4. egyetért azzal, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 1. pont szerinti ingatlanegyüttesben történő elhelyezésével kapcsolatos beszerzések lefolytatása során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.