A jogszabály mai napon ( 2023.11.30. ) hatályos állapota.

 

1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat

az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről

A Kormány egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedését ösztönözni szükséges. A magyar gazdaság helyzetének erősödésével a Kormány lehetőséget teremt a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalására. Mindezek mellett a Kormány megerősíti azon szándékát, amely szerint a szociális szövetkezetek működését támogatja. A Kormány ezen célok elérése érdekében

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy vizsgálja meg és teremtse meg feltételeit annak, hogy

a) a közfoglalkoztatott részére a munkahelykereséssel kapcsolatos tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyi és helyközi utazási költség kerüljön megtérítésre,

b) a 25 év alatti személyek abban az esetben kerülhessenek csak bevonásra a közfoglalkoztatási programokba, ha az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerőpiaci program nem kínál számukra reális egyéb lehetőséget,

c) azon személyek, akik várhatóan képesek önállóan elhelyezkedni, ne kerülhessenek bevonásra a közfoglalkoztatási programba, csak abban az esetben, ha * 

ca) a járási (fővárosi kerületi) hivatal közvetítési kísérlete három alkalommal - a munkáltató oldalán felmerülő okból - sikertelen volt vagy

cb) 3 hónapig nem tudott a járási (fővárosi kerületi) hivatal az álláskereső számára megfelelő állást felajánlani,

d) a szakképzettséggel rendelkezők csak abban az esetben kerüljenek bevonásra a közfoglalkoztatási programokba, ha * 

da) a járási (fővárosi kerületi) hivatal közvetítési kísérlete három alkalommal sikertelen volt a munkáltató oldalán felmerülő okból vagy

db) 3 hónapig nem tudott a járási (fővárosi kerületi) hivatal az álláskereső számára megfelelő állást felajánlani,

e) * 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2017. március 31-től folyamatosan

2. * 

3. * 

4. * 

5. * 

6. * 

7. felhívja a belügyminisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a földművelésügyi minisztert, hogy közösen együttműködve, eszközrendszerük komplex felhasználásával, a közfoglalkoztatási programokban történő bennragadás megakadályozását célzó intézkedések megvalósításával támogassák a nemzetgazdasági minisztert a komplex munkaerőpiaci programok szervezésében, melyek elősegítik a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedését;

Felelős: belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

földművelésügyi miniszter

Határidő: a határozat hatálybalépésétől folyamatosan

8. * 

9. egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési programok és munkaerőpiaci szolgáltatások főszabályként európai uniós, illetve az indokolt esetekben központi költségvetési források terhére valósuljanak meg a területi felzárkózási koordinációs központi feladatok ellátására kijelölt állami szerv bevonásával;

10. egyetért azzal, hogy a versenyszférában történő elhelyezkedést segítő 7. pont szerinti intézkedésekre és az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresők közfoglalkoztatására egyaránt szükség van, és ezeket komplementer módon úgy kell megvalósítani, hogy együttesen a foglalkoztatás tartós és - a költségvetés lehetőségeit figyelembe véve - pénzügyileg is fenntartható növekedését eredményezzék;

11. egyetért azzal, hogy - az elsődleges munkaerőpiaci reintegráció érdekében - a közfoglalkoztatottak rugalmas módon szolgálják ki a mezőgazdasági idénymunka szezonálisan kiugró munkaerő-szükségletét, különös tekintettel a jelenleg meglévő mezőgazdasági kézi munkaerő hiányára;

12. * 

13. * 

14. * 

15. * 

16. * 

17. * 

18. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

19-20. *