A jogszabály mai napon ( 2024.06.22. ) hatályos állapota.

 

1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány a Modern Városok Program keretében 2017. január 30. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) a város további fejlődése és megújulása érdekében. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva a következőkről határoz:

1. A Kormány a város elérhetőségének javítása, Szeged és térsége gyorsforgalmi kapcsolatainak fejlesztése érdekében

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon Debrecen és Szeged gyorsforgalmi összeköttetése keretében a 47-es főút bővítésének előkészítéséről és kivitelezéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a projekt tervezésére: 2018. december 31.

a projekt kivitelezésére: 2021. december 31.

b) * 

c) * 

2. A Kormány a város és térsége gazdasági fejlődésének elősegítése keretében

a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy vizsgálják meg a helyi élelmiszeripari fejlesztések, ennek keretében a Pick Szeged Zrt. területszerzéseinek és beruházásainak megvalósítását lehetővé tevő kormányzati intézkedések lehetőségeit, és annak eredménye alapján tegyenek javaslatot a Kormány számára a szükséges intézkedésekre; * 

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2017. augusztus 31.

b) * 

3. A Kormány egyetért a szegedi innovációs projektek további támogatásával, melynek keretében

a) felhívja az ELI Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési koncepciójának kialakításáért felelős kormánybiztost, a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke bevonásával vizsgálják meg az ELI lézer kutatóközpont mellett inkubátorház kialakításának feltételrendszerét, és tegyenek javaslatot az inkubátorház megvalósítására, európai uniós fejlesztési források bevonásának vizsgálatára is kiterjedően; * 

Felelős: ELI Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési koncepciójának kialakításáért felelős kormánybiztos

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke útján

Határidő: 2017. augusztus 31.

b) * 

4. A Kormány támogatja Szeged városrehabilitációs célú fejlesztéseit és a Tisza által nyújtott lehetőségek hatékonyabb kihasználását, ezzel összhangban

a)–d) * 

e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg egy kerékpáros- és gyalogoshíd megépítésének lehetőségeit, és a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a Kormányt.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a Kormány tájékoztatására: 2017. augusztus 31.

5. * 

6. A Kormány a város sportéletének élénkítése, a helyi és térségi társadalmi igények kielégítése céljából támogatja Szegeden sportcélú beruházások megvalósítását, ennek keretében

a) *  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak a város által tervezett új fedett versenyuszoda megvalósításához szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az előkészítésre: azonnal

a megvalósításra: 2019. december 31.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Önkormányzattal együttműködve gondoskodjanak új kézilabdacsarnok megvalósítására irányuló beruházási program kidolgozásáról, és tegyenek javaslatot a beruházás támogatására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az előkészítésre: azonnal

a megvalósításra: 2019. augusztus 31.

c) * 

7. *