Hatály: közlönyállapot (2017.IV.12.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1215/2017. (IV. 12.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezményt kihirdető 2014. évi II. törvény szerinti egyes feladatok végrehajtásáról

A Kormány

1. áttekintette a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvénnyel kihirdetett Egyezményben (a továbbiakban: Egyezmény) a Magyar Kormány által vállalt kötelezettségeket;

2. elvi éllel egyetért azzal, hogy az Egyezmény 6. cikk (2) és (13) pontjaiban vállaltakkal összhangban a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházás (a továbbiakban: Paks II. beruházás) Tervezési, Beszerzési és Kivitelezési Szerződése (a továbbiakban: EPC Szerződés) szerinti Telephely legkésőbb az EPC Szerződésben rögzített határidőig átadásra kerüljön az Egyezmény szerinti Magyar Kijelölt Szervezet, az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVM Paks II. Zrt.) részére;

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Paks II. beruházás megvalósítására kijelölt, jelenleg az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.) tulajdonát képező 8803/16 helyrajzi számú telek az Egyezmény szerint előkészített állapotban adásvétel jogcímén könyv szerinti értéken kerüljön átadásra az Egyezmény szerinti Magyar Kijelölt Szervezet, az MVM Paks II. Zrt. részére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az MVM Paks II. Zrt. működjön együtt annak megvizsgálásában, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tulajdonát képező további telkek mely részei érintettek még az EPC Szerződés által, illetve ezen telekrészek vonatkozásában dolgozzák ki az azok átadására irányuló megállapodás feltételeit.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal