Hatály: közlönyállapot (2017.IV.20.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1219/2017. (IV. 20.) Korm. határozat

a Puskás Ferenc Stadion Időarányos Kivitelezését Nyomon Követő Bizottságról

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján - a Kormány javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végző testületeként - létrehozza a Puskás Ferenc Stadion Időarányos Kivitelezését Nyomon Követő Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottság

a) figyelemmel követi a Puskás Ferenc Stadion beruházás előrehaladását,

b) javaslatot tesz a Kormány részére a Puskás Ferenc Stadion beruházás 2019. október 31. napjáig történő megvalósításához szükséges halaszthatatlan intézkedésekre.

3. A Bizottság

a) elnöke a miniszterelnök;

b) tagja

ba) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,

bb) az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos és

bc) a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke.

4. A Bizottság legalább havonta egyszer ülésezik.

5. A Bizottság elnöke és tagja - akadályoztatása esetén - helyettesíthető.

6. A Bizottság üléseire az elnök a tárgyalt kérdés kapcsán feladatkörében érintett minisztert vagy az általa kijelölt személyt eseti jelleggel meghívhatja.

7. A Bizottság elnöke és tagjai a Bizottságban végzett munkájukért díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek.

8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére