Hatály: közlönyállapot (2017.IV.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről

A Kormány a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében

1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a következő programok megvalósításáról:

a) „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program,

b) szervezett, célzott népegészségügyi vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő program,

c) keringési betegségek megelőzését célzó komplex program, és

d) az a)-c) pontban foglalt népegészségügyi intézkedéseket támogató - különösen a térítésmentesen igénybe vehető, nem kötelező szűrővizsgálatokra irányuló - kommunikációs kampány;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. december 31.

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy dolgozza ki az 1. pont c) alpontja szerinti komplex programra vonatkozó előterjesztést;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. június 30.

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. és 2. pont szerinti intézkedések megvalósítása érdekében az általa vezetett minisztérium középtávú fejlesztési forrásainak tervezése és felhasználása során vegye figyelembe az intézkedésekben meghatározott feladatokat;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - biztosítsa az 1. pontban meghatározott programok megvalósításához szükséges többletforrásokat a 2017. évi és a 2018. évi központi költségvetésben a következők szerint:

a) az 1. pont a) alpontja tekintetében

aa) 2017. évi központi költségvetési forrás: 130,64 millió forint,

ab) 2018. évi központi költségvetési forrás: 880,0 millió forint,

b) az 1. pont b) alpontja tekintetében

ba) 2017. évi központi költségvetési forrás: 750,0 millió forint,

bb) 2018. évi központi költségvetési forrás: 4563,0 millió forint,

bc) 2017. évi forrás az Egészségbiztosítási Alapnál: 229,82 millió forint,

bd) 2018. évi forrás az Egészségbiztosítási Alapnál: 1703,29 millió forint,

c) az 1. pont c) alpontja tekintetében

ca) 2017. évi központi költségvetési forrás: 1645,0 millió forint,

cb) 2018. évi központi költségvetési forrás: 2200,0 millió forint,

d) az 1. pont d) alpontja tekintetében

da) 2017. évi központi költségvetési forrás: 280,0 millió forint,

db) 2018. évi központi költségvetési forrás: 283,0 millió forint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2017. évben a felmerülés ütemében

a 2018. évben a központi költségvetés tervezésével egyidejűleg

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy biztosítsa az 1. pontban meghatározott programok megvalósításához szükséges európai uniós forrásokat a következők szerint:

a) az 1. pont b) alpontja tekintetében

aa) 2017. évi európai uniós forrás: 1769,3 millió forint,

ab) 2018. évi európai uniós forrás: 675,3 millió forint;

b) az 1. pont c) alpontja tekintetében 2017. és 2018. évi összes európai uniós forrás: 1176,8 millió forint;

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. és 2. pont szerinti intézkedések megvalósításáról készítsen jelentést a Kormány részére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2018. évtől kezdődően minden év március 1.


  Vissza az oldal tetejére