Hatály: közlönyállapot (2017.IV.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1236/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

egyes nemzetközi feladatok átadásáról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy az észak-amerikai külgazdasági és külügyi relációt érintő egyes - a 2. pontban meghatározott - szervezetekkel fennálló szerződésekkel kapcsolatos feladatokat a jövőben a miniszterelnök kabinetfőnöke helyett a külgazdasági és külügyminiszter lássa el;

2. az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjanak

a) a Magyar Foundation of North America szervezettel fennálló támogatási szerződés, valamint

b) a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal, az SLI Group LLC-vel, valamint a Liberty International Group LLC-vel (mint közös ajánlattevőkkel) fennálló megbízási szerződés

tekintetében a szerződések, a hozzájuk kapcsolódó dokumentáció és a szerződések fedezetéül szolgáló költségvetési források átadásához szükséges átadás-átvételi eljárás lefolytatásáról;

Felelős: miniszterelnök kabinetfőnöke

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter és a miniszterelnök kabinetfőnökének bevonásával a 2. a) ponthoz kapcsolódó 2017. évi fejezeti kezelésű előirányzat átadása kapcsán szükséges címrendi módosítások érdekében intézkedjen.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal