Hatály: közlönyállapot (2017.V.29.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat

az ingyenes tankönyvellátás 5–9. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

A Kormány

1. egyetért az ingyenes tankönyvellátás 5–8. évfolyamokra történő együtemű bevezetésével, valamint a 9. évfolyamra történő kiterjesztésével a 2017/2018-as tanévtől;

2. az 1. pontban meghatározott cél érdekében engedélyezi az emberi erőforrások minisztere számára a 2017. és 2018. évre vonatkozóan a 3. pontban meghatározott összeg erejéig a 2017. évi előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalást;

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a 2017. évben a 2381,0 millió forint forrás rendelkezésre állásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében gondoskodjanak a 2018. évi forrás rendelkezésre állásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2018. évi költségvetési tervezés során