A jogszabály mai napon ( 2024.02.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1311/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelése kapcsán a szociális ágazatban felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. január 1-jétől történt emelése kapcsán a szociális ágazatban felmerülő többletkiadások finanszírozása céljából gondoskodjon az egyházi, nem állami szociális fenntartók részére szükséges költségvetési forrás biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal