A jogszabály mai napon ( 2020.10.29. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 10,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja cím javára az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzése érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a helyi önkormányzatok elismerhető kiadásai csökkentése érdekében további 5614,8 millió forint összegű költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja címen;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. mellékletben meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben és támogatási célra, pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatást nyújtson; a támogatás önkormányzatok részéről történő felhasználásának határideje 2017. december 31.;

5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerinti költségvetési támogatás 60%-át a támogatói okirat kiadását követő 15 napon belül, majd a fennmaradó összeget két egyenlő részletben 2017. augusztus 31-éig és 2017. október 31-éig folyósítsa a 2. mellékletben meghatározott települési önkormányzatok számára.

1. melléklet az 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017.

Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
cso-
port
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
cso-
port
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
368740 23 A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja
K5 Egyéb működési célú kiadások 10,0
359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -10,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
cso-
port
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
cso-
port
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
cso-
port
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
cso-
port
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítása +/-)
Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Fejezetet irányító szerv 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 10,0 10,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozathoz


No.

Önkormányzat

Támogatás összege
Támogatásból a szociális feladatokat ellátó társulásnak átadandó összeg
1. Budapest II. kerület 5 503 915 0
2. Budapest XIX. kerület 1 436 106 0
3. Budapest IV. kerület 9 455 019 0
4. Budapest XX. kerület 7 115 166 0
5. Budapest X. kerület 32 484 458 0
6. Budapest XV. kerület 21 695 671 0
7. Budapest XVIII. kerület 19 476 861 0
8. Vásárosdombó 2 718 117 358 490
9. Sumony 219 499 0
10. Nagyharsány 170 665 170 665
11. Geresdlak 876 902 0
12. Szebény 508 256 0
13. Ivánbattyán 184 031 0
14. Ócsárd 229 546 0
15. Baksa 1 262 250 0
16. Nagybudmér 307 832 0
17. Magyartelek 579 150 0
18. Oroszló 272 195 0
19. Rózsafa 213 466 0
20. Bikal 229 749 0
21. Villánykövesd 213 712 0
22. Babarc 2 524 737 0
23. Magyarhertelend 420 883 0
24. Baranyaszentgyörgy 223 707 0
25. Siklós 7 977 076 7 977 076
26. Kisbeszterce 313 995 0
27. Vokány 533 457 0
28. Ellend 305 305 0
29. Kákics 117 339 0
30. Lapáncsa 255 299 0
31. Kemse 108 240 0
32. Mágocs 5 237 641 0
33. Kishajmás 114 840 0
34. Katádfa 313 555 0
35. Vázsnok 261 767 0
36. Palkonya 272 538 0
37. Szárász 260 535 0
38. Bürüs 294 745 0
39. Bánfa 228 759 0
40. Szőkéd 473 275 0
41. Merenye 285 876 0
42. Dencsháza 1 709 707 0
43. Szajk 283 971 0
44. Kétújfalu 106 755 0
45. Kisszentmárton 206 646 0
46. Siklósnagyfalu 570 178 0
47. Szalatnak 284 075 0
48. Drávakeresztúr 117 260 0
49. Dunaszekcső 2 757 383 0
50. Babarcszőlős 267 049 0
51. Szentkatalin 277 262 0
52. Kémes 342 752 221 767
53. Kistótfalu 414 120 0
54. Pécsvárad 9 145 261 3 726 363
55. Cún 220 545 0
56. Kisdér 681 780 0
57. Mecsekpölöske 271 865 0
58. Orfű 1 039 888 0
59. Zók 639 869 0
60. Óbánya 293 975 0
61. Boldogasszonyfa 368 665 0
62. Almamellék 220 466 0
63. Gerényes 242 440 0
64. Botykapeterd 219 358 0
65. Mecseknádasd 4 078 630 2 861 280
66. Erzsébet 542 593 0
67. Nagyváty 889 411 0
68. Máriakéménd 401 954 0
69. Nagynyárád 543 638 0
70. Marócsa 220 949 0
71. Kővágószőlős 252 794 0
72. Szentlőrinc 4 548 787 749 663
73. Monyoród 130 405 0
74. Mindszentgodisa 2 992 811 0
75. Szentlászló 527 364 0
76. Berkesd 3 093 982 358 490
77. Székelyszabar 407 022 0
78. Helesfa 797 339 0
79. Drávafok 600 611 0
80. Liget 259 905 0
81. Zádor 544 385 0
82. Patapoklosi 279 326 0
83. Sámod 456 603 0
84. Nemeske 346 981 0
85. Ózdfalu 509 575 0
86. Erdősmecske 613 253 0
87. Lúzsok 236 555 0
88. Pécs 57 221 988 39 356 078
89. Ófalu 442 121 0
90. Versend 646 800 0
91. Nagypall 244 090 0
92. Csányoszró 2 375 340 0
93. Véménd 794 868 0
94. Baranyahídvég 226 006 0
95. Sárok 254 895 0
96. Boda 340 134 0
97. Hegyszentmárton 1 221 222 0
98. Somogyviszló 227 466 0
99. Harkány 3 545 781 0
100. Csebény 283 525 0
101. Old 188 135 0
102. Bogádmindszent 835 416 0
103. Szalánta 2 074 551 0
104. Pócsa 263 931 0
105. Bakóca 151 443 0
106. Tormás 1 238 131 0
107. Magyarszék 653 176 354 475
108. Gyöngyösmellék 267 438 0
109. Kisbudmér 185 072 0
110. Lippó 923 111 0
111. Siklósbodony 211 104 0
112. Somberek 232 008 0
113. Magyarlukafa 235 955 0
114. Palé 143 778 0
115. Somogyapáti 837 224 0
116. Mohács 30 589 213 25 107 389
117. Bár 140 085 0
118. Szilvás 151 663 0
119. Baranyajenő 1 031 735 0
120. Bisse 290 845 0
121. Vásárosbéc 233 475 0
122. Magyarbóly 3 323 628 0
123. Köblény 297 385 0
124. Cserdi 785 667 0
125. Komló 26 899 681 25 204 612
126. Szigetvár 10 124 172 4 755 002
127. Nagypeterd 216 847 0
128. Szágy 268 373 0
129. Tékes 239 814 0
130. Villány 9 443 959 9 443 959
131. Drávacsepely 444 730 0
132. Endrőc 176 880 0
133. Vajszló 208 151 0
134. Drávaszabolcs 358 490 358 490
135. Sellye 3 417 973 0
136. Egerág 1 538 097 0
137. Nagytótfalu 263 719 0
138. Somogyhárságy 548 602 0
139. Mozsgó 3 066 669 0
140. Magyaregregy 193 930 0
141. Maráza 214 528 0
142. Homorúd 174 522 0
143. Mekényes 581 559 0
144. Hegyhátmaróc 338 470 0
145. Sósvertike 110 997 0
146. Beremend 13 989 530 13 989 530
147. Illocska 480 267 0
148. Szentdénes 260 095 0
149. Sásd 6 475 896 3 189 660
150. Drávaiványi 165 055 0
151. Bodolyabér 271 645 0
152. Ibafa 270 875 0
153. Gordisa 225 390 0
154. Bóly 10 690 011 8 124 167
155. Kisnyárád 155 047 0
156. Lánycsók 2 096 454 0
157. Sátorhely 523 985 0
158. Szentegát 256 039 0
159. Máza 514 938 0
160. Nagydobsza 1 035 046 0
161. Kisdobsza 620 345 0
162. Mánfa 490 902 0
163. Szaporca 242 013 0
164. Pálmonostora 1 902 875 0
165. Felsőszentiván 6 479 528 6 479 528
166. Fajsz 3 861 446 0
167. Baja 101 298 101 298
168. Bátmonostor 3 614 888 0
169. Helvécia 4 220 191 4 212 770
170. Dusnok 197 540 0
171. Ladánybene 2 015 015 0
172. Kunadacs 414 810 0
173. Kunbaja 1 513 850 0
174. Lakitelek 4 218 881 2 724 245
175. Kalocsa 6 077 243 0
176. Drágszél 226 905 0
177. Dunavecse 3 114 055 0
178. Kunbaracs 341 715 0
179. Dunapataj 947 053 80 181
180. Imrehegy 1 188 993 0
181. Harkakötöny 1 819 221 0
182. Jászszentlászló 7 958 601 4 240 751
183. Öregcsertő 1 237 473 0
184. Kiskőrös 585 158 0
185. Jánoshalma 4 556 666 0
186. Bácsbokod 2 794 893 0
187. Dávod 5 015 870 3 683 643
188. Bácsalmás 15 065 989 0
189. Katymár 4 734 543 0
190. Dunaszentbenedek 2 936 115 0
191. Bátya 2 815 122 0
192. Csólyospálos 1 271 202 0
193. Dunafalva 1 683 087 0
194. Ballószög 1 493 057 0
195. Kömpöc 617 254 0
196. Tiszaug 2 858 654 0
197. Tataháza 824 564 0
198. Csikéria 2 132 735 0
199. Mélykút 8 461 257 0
200. Ordas 798 708 0
201. Uszód 1 249 312 0
202. Orgovány 3 470 698 0
203. Lajosmizse 8 296 280 4 083 541
204. Ágasegyháza 641 264 0
205. Kéleshalom 1 302 361 0
206. Soltszentimre 369 394 0
207. Harta 4 355 918 2 360 647
208. Páhi 1 517 110 0
209. Hajós 5 781 441 0
210. Borota 1 661 559 0
211. Szakmár 905 616 0
212. Kecel 643 904 0
213. Szalkszentmárton 406 983 0
214. Soltvadkert 4 436 792 0
215. Kiskunfélegyháza 19 354 533 0
216. Szentkirály 2 595 947 0
217. Apostag 2 110 844 0
218. Sükösd 1 970 952 0
219. Akasztó 2 204 572 0
220. Kerekegyháza 9 347 108 5 280 971
221. Madaras 4 777 173 0
222. Kiskunmajsa 866 586 0
223. Tázlár 2 096 073 0
224. Szabadszállás 8 187 189 0
225. Balotaszállás 2 212 708 0
226. Nagybaracska 1 173 296 0
227. Gátér 1 437 095 0
228. Bácsborsód 142 497 0
229. Kelebia 4 470 331 0
230. Mátételke 555 279 0
231. Homokmégy 552 880 0
232. Kunszentmiklós 21 653 549 12 418 785
233. Vaskút 1 130 173 0
234. Tompa 2 995 819 0
235. Kunfehértó 121 646 0
236. Bácsszőlős 1 241 458 0
237. Fülöpháza 2 045 272 0
238. Kunszállás 835 175 0
239. Kiskunhalas 34 754 799 18 750 548
240. Bugac 6 401 272 2 825 792
241. Újtelek 780 182 0
242. Fülöpjakab 107 856 0
243. Móricgát 543 620 0
244. Újkígyós 12 295 052 0
245. Békésszentandrás 10 130 041 0
246. Kétegyháza 3 182 879 0
247. Nagykamarás 4 116 366 0
248. Kamut 1 880 319 0
249. Gyula 55 702 606 55 702 606
250. Pusztaföldvár 2 345 183 0
251. Zsadány 1 825 973 0
252. Kötegyán 6 875 370 4 702 744
253. Nagyszénás 8 098 160 0
254. Ecsegfalva 1 867 211 0
255. Gádoros 2 286 062 0
256. Békés 27 478 495 25 623 655
257. Kondoros 5 937 669 1 107 320
258. Mezőhegyes 12 106 245 0
259. Kertészsziget 139 755 0
260. Telekgerendás 113 286 0
261. Köröstarcsa 4 220 027 0
262. Bucsa 1 515 278 0
263. Békéscsaba 52 901 642 17 546 041
264. Kunágota 6 253 854 0
265. Tótkomlós 8 588 435 0
266. Geszt 2 163 501 0
267. Battonya 6 395 451 0
268. Kisdombegyház 792 165 0
269. Okány 812 704 0
270. Bélmegyer 429 145 0
271. Pusztaottlaka 816 672 0
272. Mezőberény 20 044 178 0
273. Csanádapáca 9 636 721 0
274. Medgyesbodzás 280 537 0
275. Szeghalom 28 031 031 14 632 319
276. Dombiratos 972 116 0
277. Kaszaper 4 117 979 0
278. Orosháza 9 177 658 3 035 914
279. Szarvas 19 833 443 15 108 180
280. Dombegyház 1 288 501 0
281. Dévaványa 22 593 405 0
282. Sarkadkeresztúr 988 412 0
283. Csárdaszállás 101 045 0
284. Nagybánhegyes 4 216 553 0
285. Békéssámson 4 551 579 0
286. Csorvás 2 649 693 0
287. Magyarbánhegyes 6 779 584 0
288. Sarkad 21 077 956 8 065 890
289. Vésztő 5 226 866 0
290. Almáskamarás 2 555 282 0
291. Mezőkovácsháza 978 864 0
292. Végegyháza 931 070 0
293. Szabadkígyós 5 674 232 0
294. Csabacsűd 431 055 0
295. Kevermes 3 466 329 0
296. Elek 1 512 527 0
297. Tarhos 398 601 0
298. Doboz 5 689 190 0
299. Hunya 522 115 0
300. Gyomaendrőd 23 577 621 22 566 597
301. Csabaszabadi 141 460 0
302. Abaújvár 1 294 394 985 074
303. Tiszabábolna 298 955 0
304. Fáj 381 549 0
305. Abaújlak 257 955 0
306. Felsőzsolca 2 183 353 2 183 353
307. Oszlár 135 151 0
308. Sáta 365 386 0
309. Sajóhídvég 2 583 969 0
310. Taktaszada 405 291 0
311. Sajóivánka 565 059 0
312. Léh 191 877 0
313. Abaújszántó 8 633 294 8 537 672
314. Taktabáj 1 017 857 0
315. Kiskinizs 187 165 0
316. Szakáld 1 223 398 0
317. Ároktő 2 198 362 0
318. Mád 4 397 061 0
319. Cigánd 28 664 274 28 664 274
320. Viszló 272 319 0
321. Nyomár 184 990 0
322. Aszaló 908 889 0
323. Nyésta 126 833 0
324. Emőd 1 636 714 0
325. Sály 360 639 0
326. Trizs 157 355 0
327. Györgytarló 1 123 852 0
328. Viss 1 414 454 0
329. Sátoraljaújhely 44 254 175 0
330. Nemesbikk 1 258 880 0
331. Bőcs 1 823 411 1 076 185
332. Borsodnádasd 2 169 907 0
333. Kenézlő 325 442 0
334. Izsófalva 1 882 312 0
335. Bódvaszilas 5 656 213 2 400 875
336. Dövény 239 635 0
337. Füzérkajata 314 325 0
338. Hejőbába 1 078 367 0
339. Borsodivánka 182 662 0
340. Cserépfalu 667 092 0
341. Lénárddaróc 147 903 0
342. Vadna 375 183 0
343. Felsőregmec 127 489 0
344. Monok 174 063 0
345. Hét 111 169 0
346. Bükkszentkereszt 906 997 0
347. Szendrő 11 285 811 5 860 746
348. Ináncs 3 666 837 3 666 837
349. Sajóörös 1 707 753 0
350. Tard 379 973 0
351. Felsőberecki 589 655 0
352. Boldva 1 262 155 1 262 155
353. Szentistvánbaksa 200 035 0
354. Tiszapalkonya 228 974 0
355. Baskó 629 379 0
356. Monaj 173 959 0
357. Aggtelek 1 344 310 0
358. Hernádcéce 770 083 0
359. Szirmabesenyő 1 730 158 0
360. Gömörszőlős 157 025 0
361. Felsődobsza 730 275 0
362. Varbóc 254 261 0
363. Abod 261 513 0
364. Füzérradvány 256 382 0
365. Tornakápolna 284 707 0
366. Detek 644 614 0
367. Edelény 5 846 582 0
368. Garadna 955 844 0
369. Mogyoróska 237 160 0
370. Tiszavalk 2 719 284 0
371. Szuhakálló 1 530 462 0
372. Hangács 1 134 298 0
373. Mezőkeresztes 3 717 964 0
374. Sajónémeti 713 391 0
375. Damak 157 652 0
376. Kisrozvágy 201 245 0
377. Szinpetri 198 494 0
378. Legyesbénye 149 732 0
379. Mezőnyárád 970 964 0
380. Meszes 126 871 0
381. Kurityán 2 519 277 0
382. Kelemér 153 571 0
383. Tállya 268 854 0
384. Pálháza 20 318 022 19 133 419
385. Pamlény 272 869 0
386. Fancsal 578 195 0
387. Golop 139 480 0
388. Sóstófalva 803 502 0
389. Égerszög 306 593 0
390. Telkibánya 190 523 0
391. Mezőcsát 14 284 600 11 763 714
392. Tiszakarád 476 180 0
393. Csokvaomány 1 436 564 0
394. Sajókaza 4 777 448 3 656 787
395. Arló 1 349 185 0
396. Bodrogolaszi 2 172 762 0
397. Alsógagy 271 219 0
398. Boldogkőváralja 1 593 569 0
399. Ózd 33 432 559 28 028 529
400. Tomor 113 960 0
401. Mályinka 958 057 0
402. Vámosújfalu 1 074 040 0
403. Kéked 218 735 0
404. Gesztely 3 026 045 3 026 045
405. Zalkod 157 853 0
406. Abaújalpár 265 815 0
407. Jósvafő 352 935 0
408. Hernádbűd 233 585 0
409. Pácin 972 380 0
410. Gönc 4 181 206 4 181 206
411. Sajómercse 388 988 0
412. Sajószentpéter 13 884 970 9 534 174
413. Borsodgeszt 260 137 0
414. Szögliget 118 424 0
415. Komlóska 310 431 0
416. Borsodszirák 2 851 881 0
417. Pusztafalu 197 725 0
418. Keresztéte 234 754 0
419. Hernádszentandrás 630 190 0
420. Kiscsécs 244 057 0
421. Fony 623 816 419 381
422. Baktakék 4 399 860 0
423. Tokaj 31 512 272 7 941 944
424. Uppony 969 746 0
425. Mezőnagymihály 578 438 0
426. Göncruszka 461 057 0
427. Kupa 396 116 0
428. Tornanádaska 998 839 0
429. Boldogkőújfalu 207 153 0
430. Ricse 281 572 0
431. Ziliz 241 684 0
432. Galvács 271 425 0
433. Tiszaladány 349 924 0
434. Mezőkövesd 13 937 404 12 629 389
435. Krasznokvajda 3 188 175 0
436. Alsódobsza 1 818 592 0
437. Hernádvécse 3 799 013 0
438. Alsóberecki 355 823 0
439. Sárazsadány 251 735 0
440. Sajóvámos 1 088 932 0
441. Csobaj 599 335 0
442. Gibárt 287 541 0
443. Alsózsolca 659 271 0
444. Vizsoly 717 503 0
445. Karcsa 2 562 058 0
446. Homrogd 697 703 0
447. Prügy 2 382 030 2 382 030
448. Szikszó 13 497 959 7 995 739
449. Múcsony 3 508 573 3 508 573
450. Girincs 943 876 0
451. Sajókápolna 743 897 0
452. Tarcal 596 849 0
453. Megyaszó 4 341 285 0
454. Hernádkércs 286 776 0
455. Fulókércs 173 562 0
456. Hejce 617 801 0
457. Erdőhorváti 822 968 0
458. Balajt 399 634 0
459. Onga 11 142 750 11 142 750
460. Kisgyőr 846 283 0
461. Korlát 206 855 0
462. Rudabánya 6 028 817 4 258 530
463. Alsóregmec 213 263 0
464. Bodroghalom 843 367 0
465. Semjén 745 939 0
466. Büttös 227 285 0
467. Négyes 504 298 0
468. Mikóháza 2 451 904 355 025
469. Pányok 303 380 0
470. Hernádszurdok 255 366 0
471. Hangony 755 790 0
472. Bánhorváti 411 208 358 490
473. Erdőbénye 1 108 873 0
474. Igrici 210 519 0
475. Méra 650 330 0
476. Hidvégardó 178 061 0
477. Arka 215 672 0
478. Abaújszolnok 369 971 0
479. Berzék 989 677 0
480. Nagykinizs 251 708 0
481. Köröm 806 104 0
482. Sajókeresztúr 5 159 295 0
483. Novajidrány 2 529 801 0
484. Sajóecseg 1 728 430 0
485. Putnok 32 839 962 19 640 139
486. Sárospatak 15 584 894 0
487. Sajóvelezd 865 095 0
488. Bükkaranyos 603 340 0
489. Nekézseny 734 220 0
490. Tolcsva 2 712 581 0
491. Litka 270 760 0
492. Gagybátor 132 275 0
493. Tiszalúc 1 038 461 0
494. Csernely 209 741 0
495. Teresztenye 234 952 0
496. Taktakenéz 1 975 281 0
497. Alsószuha 131 588 0
498. Kishuta 1 079 625 0
499. Tornyosnémeti 1 382 736 0
500. Tiszacsermely 1 431 024 0
501. Vágáshuta 194 909 0
502. Nagybarca 240 568 0
503. Kesznyéten 1 086 768 0
504. Beret 435 573 0
505. Rakaca 2 070 860 0
506. Alsóvadász 1 501 625 0
507. Vajdácska 861 832 0
508. Hercegkút 892 948 0
509. Borsodszentgyörgy 155 288 0
510. Tiszatarján 1 725 646 0
511. Miskolc 122 222 612 115 605 255
512. Forró 2 535 724 0
513. Borsodbóta 950 429 0
514. Szerencs 13 606 346 13 606 346
515. Szalaszend 1 510 677 0
516. Hollóháza 1 778 563 0
517. Hernádnémeti 4 790 507 4 790 507
518. Szegilong 712 023 0
519. Zemplénagárd 637 282 0
520. Felsőkelecsény 213 752 0
521. Olaszliszka 1 794 065 0
522. Répáshuta 556 050 0
523. Debréte 180 003 0
524. Királd 1 019 050 0
525. Serényfalva 954 594 0
526. Encs 12 042 598 0
527. Nagyrozvágy 863 194 0
528. Perkupa 533 217 0
529. Bodrogkisfalud 1 763 702 0
530. Szegi 285 352 0
531. Rudolftelep 205 315 0
532. Farkaslyuk 672 960 0
533. Csanádalberti 1 886 759 0
534. Ruzsa 3 375 613 0
535. Mórahalom 17 621 660 17 621 660
536. Csongrád 29 639 592 13 088 468
537. Csanádpalota 9 323 866 6 903 740
538. Zákányszék 1 775 607 0
539. Magyarcsanád 1 882 707 0
540. Pitvaros 126 510 0
541. Pusztamérges 1 607 053 0
542. Makó 3 142 959 0
543. Óföldeák 358 388 0
544. Derekegyház 2 463 527 0
545. Bordány 4 204 751 0
546. Hódmezővásárhely 25 244 660 25 244 660
547. Földeák 5 424 551 2 962 562
548. Kövegy 165 932 0
549. Ásotthalom 2 513 474 0
550. Maroslele 336 364 0
551. Szatymaz 543 010 0
552. Nagylak 502 150 0
553. Ópusztaszer 3 100 981 0
554. Röszke 139 839 0
555. Apátfalva 870 791 0
556. Szentes 28 532 195 0
557. Újszentiván 2 636 698 0
558. Ambrózfalva 333 108 0
559. Nagymágocs 1 773 587 0
560. Zsombó 1 692 722 0
561. Fábiánsebestyén 8 004 044 0
562. Üllés 3 424 234 0
563. Mindszent 4 594 322 0
564. Csanytelek 4 827 494 3 954 236
565. Felgyő 1 027 774 0
566. Eperjes 1 132 566 0
567. Balástya 2 162 613 0
568. Deszk 47 172 813 47 172 813
569. Mártély 1 663 723 0
570. Tömörkény 646 725 0
571. Kiszombor 2 525 999 0
572. Pusztaszer 698 438 0
573. Baks 1 144 340 0
574. Nagytőke 1 156 261 0
575. Dóc 446 454 0
576. Kistelek 8 711 326 8 711 326
577. Öttömös 1 732 854 0
578. Sándorfalva 4 942 757 0
579. Csengele 2 092 898 0
580. Szegvár 927 540 0
581. Forráskút 745 519 0
582. Szeged 19 432 545 0
583. Kincsesbánya 464 484 0
584. Vajta 849 145 0
585. Vértesacsa 230 610 0
586. Enying 6 248 613 2 660 169
587. Söréd 203 830 0
588. Vereb 1 099 835 0
589. Martonvásár 5 337 950 5 337 950
590. Csákberény 734 941 734 941
591. Mezőkomárom 625 625 0
592. Füle 816 490 0
593. Csősz 136 345 0
594. Nagykarácsony 1 871 133 0
595. Baracs 2 356 505 51 734
596. Lepsény 119 044 0
597. Lajoskomárom 833 672 0
598. Beloiannisz 225 688 0
599. Baracska 805 816 0
600. Bakonycsernye 1 752 285 700 406
601. Adony 2 660 686 2 660 686
602. Csór 1 947 081 0
603. Cece 12 300 775 9 449 369
604. Vértesboglár 294 698 0
605. Tabajd 315 961 0
606. Gyúró 844 209 0
607. Jenő 445 161 0
608. Káloz 2 394 243 0
609. Mátyásdomb 493 460 0
610. Aba 3 300 375 2 104 191
611. Újbarok 340 615 0
612. Polgárdi 2 825 645 2 825 645
613. Mezőfalva 3 319 392 0
614. Igar 105 829 0
615. Pusztavám 795 465 0
616. Mór 4 060 132 4 060 132
617. Szabadhídvég 377 629 0
618. Perkáta 2 028 266 0
619. Csákvár 1 970 844 0
620. Seregélyes 2 104 308 0
621. Tordas 2 410 692 0
622. Kajászó 640 365 0
623. Csókakő 297 319 0
624. Hantos 780 593 0
625. Mány 192 737 0
626. Nagyveleg 177 227 0
627. Ercsi 425 231 0
628. Sárbogárd 6 964 799 6 964 799
629. Velence 2 738 531 2 738 531
630. Sárosd 3 211 487 928 930
631. Nagyvenyim 322 272 0
632. Magyaralmás 382 814 0
633. Szabadbattyán 3 022 392 3 022 392
634. Pátka 1 416 121 0
635. Pusztaszabolcs 6 922 975 0
636. Mezőszilas 330 965 0
637. Zámoly 2 310 302 0
638. Sárkeresztes 385 135 0
639. Iszkaszentgyörgy 1 679 004 1 587 319
640. Nagylók 1 567 201 0
641. Soponya 2 023 599 1 749 795
642. Zichyújfalu 1 328 129 0
643. Nagybajcs 896 420 0
644. Kisbabot 274 872 0
645. Mórichida 583 686 0
646. Szilsárkány 205 396 0
647. Rábcakapi 497 420 0
648. Csorna 8 720 236 3 625 896
649. Bogyoszló 515 423 0
650. Lázi 465 482 0
651. Mosonmagyaróvár 32 229 338 22 384 276
652. Rábacsanak 1 273 909 0
653. Bakonyszentlászló 1 587 842 0
654. Barbacs 405 259 0
655. Bodonhely 188 391 0
656. Vadosfa 234 082 0
657. Börcs 116 270 0
658. Jobaháza 527 744 0
659. Markotabödöge 178 227 0
660. Kisbodak 552 503 0
661. Sopron 7 306 536 2 201 028
662. Sikátor 418 966 0
663. Győrasszonyfa 163 923 0
664. Fertőd 3 275 552 2 514 040
665. Hövej 123 768 0
666. Csáfordjánosfa 249 269 0
667. Dunasziget 169 604 0
668. Bezi 271 535 0
669. Beled 14 476 914 12 715 122
670. Fertőboz 101 496 0
671. Kóny 10 929 474 10 929 474
672. Szakony 317 357 0
673. Abda 2 666 805 2 666 805
674. Kajárpéc 1 285 586 0
675. Hédervár 272 074 0
676. Sokorópátka 1 370 380 358 490
677. Csikvánd 135 548 0
678. Magyarkeresztúr 312 682 0
679. Táp 446 045 0
680. Pinnye 215 634 0
681. Rábakecöl 1 641 206 0
682. Babót 465 534 0
683. Egyházasfalu 171 443 0
684. Rábaszentandrás 644 946 0
685. Rábatamási 299 802 0
686. Pér 275 378 0
687. Szárföld 1 367 973 0
688. Töltéstava 879 938 0
689. Écs 7 866 437 7 706 932
690. Zsebeháza 137 274 0
691. Rábaszentmiklós 322 575 0
692. Románd 530 201 0
693. Várbalog 277 035 0
694. Tét 7 547 732 5 989 285
695. Szil 505 317 0
696. Győrsövényház 2 032 558 0
697. Nyalka 971 630 0
698. Rábasebes 281 178 0
699. Egyed 491 765 0
700. Mérges 290 063 0
701. Gyömöre 341 738 0
702. Ikrény 1 238 705 0
703. Dunaszeg 1 130 238 0
704. Ravazd 1 015 685 0
705. Darnózseli 1 900 383 0
706. Tápszentmiklós 1 513 930 0
707. Edve 233 374 0
708. Kisbajcs 334 461 334 461
709. Pásztori 637 128 0
710. Sobor 570 064 0
711. Koroncó 866 260 0
712. Rábapatona 403 551 0
713. Rajka 1 818 374 0
714. Halászi 239 985 239 985
715. Kapuvár 9 337 310 6 778 697
716. Sarród 788 796 0
717. Fenyőfő 232 431 0
718. Lövő 802 309 802 309
719. Győrság 301 084 0
720. Kunsziget 383 500 383 500
721. Győrújfalu 431 289 0
722. Árpás 592 460 0
723. Acsalag 431 750 0
724. Nagyszentjános 3 365 316 3 365 316
725. Mosonszentmiklós 146 353 0
726. Rábaszentmihály 563 541 0
727. Tarjánpuszta 354 750 354 750
728. Bőny 1 107 759 0
729. Farád 872 619 0
730. Komádi 6 540 568 6 540 568
731. Kaba 21 117 741 21 117 741
732. Balmazújváros 28 842 954 17 618 050
733. Hajdúböszörmény 8 453 309 0
734. Földes 698 947 0
735. Ártánd 966 198 0
736. Zsáka 1 677 188 0
737. Hajdúszoboszló 22 884 341 7 008 091
738. Derecske 4 190 702 0
739. Létavértes 8 621 015 0
740. Nyíradony 16 644 288 16 644 288
741. Hosszúpályi 8 508 433 1 004 732
742. Nagyrábé 3 230 532 777 739
743. Nagykereki 1 210 932 0
744. Körösszegapáti 509 942 0
745. Vámospércs 8 700 832 1 808 646
746. Püspökladány 28 775 974 22 680 363
747. Hajdúhadház 12 234 477 10 790 029
748. Vekerd 275 123 0
749. Újtikos 1 740 228 0
750. Csökmő 1 172 098 0
751. Berettyóújfalu 22 529 447 16 652 445
752. Hajdúdorog 14 464 723 0
753. Nyíracsád 1 447 194 0
754. Bojt 344 099 0
755. Ebes 302 092 0
756. Darvas 1 374 520 0
757. Debrecen 70 219 145 0
758. Bakonszeg 869 760 0
759. Kismarja 1 382 286 0
760. Egyek 2 644 651 0
761. Görbeháza 2 813 550 0
762. Hajdúszovát 1 436 293 0
763. Gáborján 428 395 0
764. Berekböszörmény 207 490 0
765. Tetétlen 1 927 223 0
766. Biharkeresztes 8 178 781 7 749 701
767. Bagamér 1 521 660 0
768. Újléta 765 276 0
769. Hajdúnánás 4 499 880 4 499 880
770. Polgár 13 691 595 0
771. Téglás 2 779 195 0
772. Újiráz 1 373 356 0
773. Biharnagybajom 228 648 0
774. Sáránd 1 049 236 0
775. Bihardancsháza 199 771 0
776. Told 420 069 0
777. Monostorpályi 3 483 352 0
778. Konyár 638 373 0
779. Sáp 1 169 497 0
780. Hajdúbagos 2 981 554 0
781. Nádudvar 10 301 423 9 589 918
782. Hencida 1 730 311 0
783. Bihartorda 469 826 0
784. Tiszagyulaháza 1 064 965 0
785. Mezőpeterd 702 768 0
786. Nyírábrány 2 436 660 0
787. Újszentmargita 7 720 957 0
788. Szerep 1 524 699 0
789. Bedő 160 222 0
790. Folyás 698 856 0
791. Bükkszék 490 352 0
792. Egerfarmos 289 671 0
793. Füzesabony 9 133 986 9 133 986
794. Boldog 2 918 468 0
795. Hevesvezekény 124 488 0
796. Gyöngyös 13 992 242 13 992 242
797. Szilvásvárad 2 670 550 1 993 845
798. Vécs 162 563 0
799. Átány 5 321 071 0
800. Apc 441 819 0
801. Parád 1 023 789 0
802. Domoszló 915 082 915 082
803. Sirok 2 457 181 0
804. Demjén 444 854 0
805. Tarnaszentmária 276 210 0
806. Recsk 1 035 448 0
807. Tófalu 305 349 0
808. Szűcsi 1 083 995 0
809. Balaton 2 191 715 0
810. Pétervására 10 013 186 7 258 067
811. Tarnalelesz 2 390 725 1 512 031
812. Gyöngyösoroszi 1 001 855 0
813. Egerszólát 114 873 0
814. Tenk 1 210 330 0
815. Tarnaörs 2 334 998 0
816. Heves 4 683 751 2 104 202
817. Kömlő 2 385 280 0
818. Mátraderecske 1 837 923 0
819. Ludas 545 518 0
820. Atkár 1 122 918 0
821. Tarnaszentmiklós 486 004 0
822. Markaz 476 498 0
823. Egercsehi 1 590 972 1 590 972
824. Csány 241 968 0
825. Tarnazsadány 516 055 0
826. Kisköre 817 747 0
827. Gyöngyössolymos 1 819 770 1 819 770
828. Pély 2 153 042 0
829. Mátraballa 924 556 0
830. Erk 153 522 0
831. Parádsasvár 109 261 0
832. Eger 46 213 310 0
833. Feldebrő 1 161 820 0
834. Zagyvaszántó 794 976 0
835. Poroszló 7 322 222 5 095 274
836. Boconád 385 446 0
837. Tarnaméra 1 234 202 0
838. Zaránk 568 800 0
839. Verpelét 8 725 595 0
840. Erdőtelek 597 332 0
841. Abasár 10 628 223 9 244 177
842. Nagykökényes 902 869 0
843. Mezőszemere 783 217 0
844. Nagyfüged 694 803 0
845. Váraszó 293 315 0
846. Ostoros 454 199 0
847. Újlőrincfalva 144 781 0
848. Rózsaszentmárton 2 523 263 0
849. Nagyvisnyó 638 976 0
850. Novaj 643 819 0
851. Lőrinci 1 265 028 1 265 028
852. Nagyréde 4 580 149 0
853. Mónosbél 186 560 0
854. Mezőtárkány 10 355 660 10 355 660
855. Kál 6 365 391 5 143 489
856. Bélapátfalva 4 390 973 2 863 968
857. Petőfibánya 1 593 987 0
858. Kocs 1 364 712 0
859. Komárom 4 391 866 0
860. Ete 146 234 0
861. Bokod 556 149 0
862. Bársonyos 3 908 449 0
863. Tát 751 078 751 078
864. Dorog 9 721 431 7 489 223
865. Kerékteleki 805 112 0
866. Lábatlan 899 343 899 343
867. Várgesztes 392 920 0
868. Kisbér 12 121 760 9 866 028
869. Tatabánya 28 481 524 26 547 444
870. Csolnok 348 864 348 864
871. Tata 7 279 641 7 279 641
872. Tárkány 158 089 0
873. Szomor 895 620 0
874. Piliscsév 709 077 0
875. Nagyigmánd 1 371 243 1 371 243
876. Bakonyszombathely 1 545 994 0
877. Dág 1 028 245 0
878. Mocsa 1 098 053 0
879. Mogyorósbánya 103 609 0
880. Baj 945 172 0
881. Vértestolna 649 110 0
882. Epöl 364 650 0
883. Réde 3 598 286 0
884. Bana 414 358 0
885. Súr 1 540 536 0
886. Szákszend 2 132 032 0
887. Annavölgy 319 385 0
888. Bercel 1 232 000 0
889. Ludányhalászi 871 965 0
890. Őrhalom 1 483 444 0
891. Ipolytarnóc 479 728 0
892. Bokor 277 090 0
893. Héhalom 1 894 038 0
894. Ecseg 1 095 448 0
895. Mátraszőlős 175 206 0
896. Nógrád 310 879 0
897. Szendehely 195 184 0
898. Litke 304 196 0
899. Csitár 725 705 665 715
900. Palotás 3 368 398 0
901. Egyházasgerge 162 965 0
902. Tolmács 968 963 0
903. Szécsény 13 237 921 8 297 462
904. Patak 757 108 0
905. Debercsény 311 333 0
906. Pásztó 4 458 657 0
907. Jobbágyi 6 711 010 4 403 391
908. Karancskeszi 544 457 0
909. Szente 699 116 699 116
910. Nézsa 2 097 071 0
911. Borsosberény 2 541 744 0
912. Szarvasgede 505 563 0
913. Piliny 730 406 0
914. Kétbodony 169 826 0
915. Nógrádmegyer 4 612 364 4 404 083
916. Ságújfalu 2 908 591 0
917. Hont 631 070 0
918. Mihálygerge 702 030 0
919. Balassagyarmat 24 963 413 9 151 579
920. Horpács 462 006 0
921. Kozárd 170 395 0
922. Buják 186 440 0
923. Szátok 501 912 0
924. Etes 3 460 723 0
925. Hugyag 1 180 630 0
926. Egyházasdengeleg 1 160 759 0
927. Szügy 857 293 857 293
928. Szurdokpüspöki 2 015 186 0
929. Mátranovák 157 671 0
930. Kutasó 644 806 0
931. Szalmatercs 313 445 0
932. Mátramindszent 2 265 333 0
933. Csesztve 199 320 0
934. Nagylóc 2 321 351 2 321 351
935. Szirák 461 395 0
936. Zabar 462 660 0
937. Erdőtarcsa 301 560 0
938. Erdőkürt 353 502 0
939. Szécsénke 674 121 0
940. Nagyoroszi 11 156 476 11 156 476
941. Felsőpetény 391 215 0
942. Mátraszele 181 544 0
943. Bánk 724 020 0
944. Dorogháza 218 322 0
945. Endrefalva 1 156 112 0
946. Galgaguta 102 410 0
947. Salgótarján 38 025 790 38 025 790
948. Kisbárkány 257 675 0
949. Iliny 272 855 0
950. Karancsság 894 994 0
951. Magyargéc 866 705 0
952. Ipolyvece 1 301 025 0
953. Csécse 1 235 383 0
954. Legénd 303 381 0
955. Vanyarc 134 109 0
956. Keszeg 326 755 0
957. Nógrádkövesd 649 952 0
958. Cserhátszentiván 182 405 0
959. Bér 479 848 0
960. Felsőtold 125 979 0
961. Bátonyterenye 12 961 073 12 961 073
962. Nagykeresztúr 592 295 0
963. Tápiószőlős 583 680 0
964. Iklad 1 148 321 0
965. Tárnok 1 588 013 0
966. Márianosztra 646 954 0
967. Domony 645 546 0
968. Kisnémedi 512 119 0
969. Örkény 3 812 712 3 812 712
970. Pilisszántó 341 307 0
971. Váckisújfalu 268 785 0
972. Felsőpakony 689 152 0
973. Pomáz 5 970 650 0
974. Szentlőrinckáta 465 095 0
975. Isaszeg 5 896 739 0
976. Bag 2 197 097 0
977. Lórév 374 578 0
978. Dabas 7 448 855 5 842 089
979. Tura 1 029 139 0
980. Hernád 159 846 0
981. Monor 7 292 347 3 281 716
982. Vámosmikola 730 923 0
983. Majosháza 830 532 0
984. Kiskunlacháza 4 002 816 0
985. Jászkarajenő 529 809 0
986. Cegléd 12 827 192 11 485 619
987. Budakeszi 1 000 423 1 000 423
988. Szigethalom 14 754 393 0
989. Galgagyörk 103 125 0
990. Nagykáta 10 001 638 6 457 107
991. Pilisvörösvár 3 970 049 3 970 049
992. Tápiószentmárton 419 389 0
993. Nagybörzsöny 1 037 304 0
994. Zebegény 1 774 663 0
995. Tápióbicske 2 218 202 0
996. Aszód 7 378 567 5 807 385
997. Ráckeve 8 508 858 3 345 147
998. Dány 2 626 191 0
999. Bernecebaráti 1 059 685 0
1000. Tésa 644 600 0
1001. Galgahévíz 1 413 699 0
1002. Újlengyel 1 490 727 0
1003. Nagykőrös 11 127 335 0
1004. Ceglédbercel 1 688 069 0
1005. Szada 1 760 226 0
1006. Tóalmás 2 082 462 0
1007. Sülysáp 3 251 843 0
1008. Zsámbok 952 179 0
1009. Szigetújfalu 3 731 882 0
1010. Vasad 4 004 146 0
1011. Letkés 354 252 0
1012. Budaörs 284 285 284 285
1013. Budakalász 218 878 0
1014. Göd 8 013 739 0
1015. Szob 8 974 899 8 974 899
1016. Vác 3 268 894 0
1017. Bénye 1 326 358 0
1018. Gyál 9 739 929 2 457 932
1019. Szigetmonostor 2 463 315 0
1020. Szigetbecse 668 501 0
1021. Vecsés 919 713 919 713
1022. Kosd 410 752 0
1023. Káva 211 804 0
1024. Perbál 958 613 0
1025. Úri 496 464 0
1026. Szigetszentmiklós 3 815 513 0
1027. Dömsöd 2 578 203 2 578 203
1028. Gyömrő 5 902 458 5 902 458
1029. Tököl 5 058 879 0
1030. Kisoroszi 1 938 145 0
1031. Kartal 3 801 936 0
1032. Taksony 1 194 392 0
1033. Albertirsa 1 010 056 1 010 056
1034. Nagymaros 2 051 354 2 051 354
1035. Tápiószecső 3 388 614 0
1036. Dánszentmiklós 750 904 0
1037. Inárcs 2 615 334 0
1038. Kocsér 872 203 0
1039. Csomád 2 731 392 0
1040. Apaj 286 175 0
1041. Verőce 1 541 000 0
1042. Kerepes 358 131 0
1043. Sávoly 1 033 088 0
1044. Csombárd 282 460 0
1045. Somogyszil 1 516 502 0
1046. Balatonvilágos 3 601 508 0
1047. Csákány 109 117 0
1048. Somogyzsitfa 921 701 0
1049. Somogyudvarhely 1 306 688 0
1050. Taszár 3 351 732 0
1051. Karád 1 446 202 0
1052. Kánya 863 190 0
1053. Somogyaracs 268 448 0
1054. Szőkedencs 320 864 0
1055. Csokonyavisonta 16 243 340 12 278 260
1056. Zamárdi 1 469 459 0
1057. Ádánd 1 332 312 0
1058. Patalom 295 577 0
1059. Kaposszerdahely 3 491 230 3 491 230
1060. Gamás 1 121 353 0
1061. Gálosfa 598 524 0
1062. Somogyszentpál 152 657 0
1063. Visz 255 131 0
1064. Bélavár 596 159 0
1065. Balatonföldvár 10 696 796 7 099 557
1066. Újvárfalva 403 998 0
1067. Balatonkeresztúr 3 882 572 2 020 415
1068. Nemesdéd 389 631 0
1069. Tab 5 931 880 3 139 864
1070. Kaposfő 470 103 0
1071. Komlósd 151 511 0
1072. Hetes 1 116 044 0
1073. Lulla 319 007 0
1074. Torvaj 674 128 0
1075. Magyaratád 1 347 515 0
1076. Csurgónagymarton 288 991 0
1077. Ecseny 214 249 0
1078. Lakócsa 917 282 0
1079. Szőlősgyörök 577 327 0
1080. Kéthely 2 169 543 2 111 979
1081. Igal 5 957 136 5 957 136
1082. Zala 218 632 0
1083. Szenta 1 010 468 0
1084. Porrog 443 183 0
1085. Balatonőszöd 303 255 0
1086. Kaposkeresztúr 440 735 0
1087. Drávagárdony 266 460 0
1088. Polány 451 232 0
1089. Porrogszentkirály 313 342 0
1090. Felsőmocsolád 520 125 0
1091. Őrtilos 843 437 0
1092. Kercseliget 1 481 922 0
1093. Zákány 3 391 326 0
1094. Fonyód 4 131 203 4 131 203
1095. Látrány 2 108 767 0
1096. Ságvár 911 043 911 043
1097. Szólád 215 724 0
1098. Patosfa 268 902 0
1099. Somogysámson 695 927 518 870
1100. Drávatamási 223 396 0
1101. Somogydöröcske 313 420 0
1102. Mesztegnyő 2 336 823 1 556 134
1103. Lad 244 690 0
1104. Balatonszabadi 459 903 0
1105. Hedrehely 300 060 0
1106. Kelevíz 540 120 0
1107. Nemesvid 277 569 0
1108. Siófok 1 766 448 0
1109. Nagyatád 45 888 166 21 264 706
1110. Somogyfajsz 1 070 657 0
1111. Bolhó 1 045 644 0
1112. Kötcse 299 125 0
1113. Kaposmérő 3 989 036 2 518 204
1114. Marcali 14 482 491 9 923 399
1115. Somogyszob 2 656 100 0
1116. Szegerdő 425 130 0
1117. Hács 311 962 0
1118. Visnye 218 776 0
1119. Homokszentgyörgy 1 432 919 0
1120. Balatonendréd 1 745 535 0
1121. Osztopán 147 514 0
1122. Somogygeszti 371 360 0
1123. Kaposvár 32 087 237 32 087 237
1124. Nagycsepely 285 315 0
1125. Rinyaújlak 182 850 0
1126. Bedegkér 568 865 0
1127. Balatonfenyves 2 037 009 0
1128. Csurgó 8 041 541 8 041 541
1129. Balatonszentgyörgy 2 539 451 0
1130. Nagyberki 244 784 0
1131. Nagybajom 5 705 248 4 798 607
1132. Fonó 272 147 0
1133. Bonnya 198 108 0
1134. Siójut 330 696 0
1135. Pusztaszemes 821 615 0
1136. Mernye 4 729 650 4 469 223
1137. Gyugy 175 464 0
1138. Teleki 247 129 0
1139. Csököly 1 397 832 0
1140. Bálványos 571 574 0
1141. Kisbárapáti 394 389 0
1142. Orci 627 216 0
1143. Tapsony 282 266 0
1144. Heresznye 253 888 0
1145. Balatonszárszó 2 980 071 0
1146. Magyaregres 198 399 0
1147. Nemeskisfalud 238 705 0
1148. Cserénfa 194 817 0
1149. Hajmás 143 080 0
1150. Kaposhomok 190 919 0
1151. Gadány 228 441 0
1152. Inke 2 335 948 2 335 948
1153. Kadarkút 4 375 623 0
1154. Böhönye 3 897 702 2 241 919
1155. Lengyeltóti 21 557 566 17 778 391
1156. Kazsok 262 820 0
1157. Segesd 3 698 217 0
1158. Somogysimonyi 546 587 0
1159. Zimány 640 254 0
1160. Iharosberény 511 177 0
1161. Lábod 1 104 662 0
1162. Potony 208 409 0
1163. Andocs 2 891 408 0
1164. Kaposgyarmat 184 686 0
1165. Kutas 3 204 418 1 955 233
1166. Somogyjád 10 886 381 10 886 381
1167. Péterhida 127 626 0
1168. Vízvár 799 571 0
1169. Berzence 3 754 453 0
1170. Babócsa 2 521 939 0
1171. Gölle 1 658 300 0
1172. Kisberény 255 049 0
1173. Gyékényes 4 526 200 1 641 556
1174. Mosdós 768 157 0
1175. Fiad 272 415 0
1176. Baté 525 143 0
1177. Tengőd 721 568 0
1178. Szilvásszentmárton 552 420 0
1179. Somogybabod 548 982 0
1180. Somogytúr 227 912 0
1181. Rinyakovácsi 240 474 0
1182. Barcs 32 310 304 0
1183. Nagykorpád 911 843 0
1184. Zics 473 942 0
1185. Miklósi 267 605 0
1186. Kapoly 1 100 553 0
1187. Balatonboglár 7 678 510 0
1188. Balatonlelle 10 097 887 3 993 567
1189. Alsóbogát 136 189 0
1190. Szántód 256 635 0
1191. Zákányfalu 498 037 0
1192. Baktalórántháza 16 375 850 10 046 068
1193. Biri 348 743 0
1194. Bátorliget 884 785 0
1195. Géberjén 207 171 0
1196. Nyírpilis 488 560 0
1197. Tarpa 4 325 313 0
1198. Tiszakerecseny 1 361 880 0
1199. Gelénes 749 443 707 565
1200. Nagyar 570 515 0
1201. Szakoly 163 951 0
1202. Garbolc 345 366 0
1203. Nyírderzs 133 980 0
1204. Gégény 2 769 322 0
1205. Gávavencsellő 5 260 194 0
1206. Zajta 100 485 0
1207. Tiszadada 1 249 538 0
1208. Nagyecsed 16 281 929 15 248 389
1209. Vállaj 884 340 0
1210. Kocsord 1 732 666 0
1211. Mérk 2 792 418 0
1212. Berkesz 1 838 650 0
1213. Tiszavasvári 22 113 080 0
1214. Gyulaháza 166 755 0
1215. Nyírcsaholy 980 540 0
1216. Lövőpetri 486 543 0
1217. Ajak 1 411 512 0
1218. Tiszakóród 1 631 477 0
1219. Vámosoroszi 280 308 0
1220. Tiborszállás 442 349 0
1221. Túrricse 2 523 016 0
1222. Rápolt 214 390 0
1223. Tiszaeszlár 3 097 321 0
1224. Nyírgyulaj 2 289 297 0
1225. Kisvárda 26 375 732 26 375 732
1226. Aranyosapáti 1 758 178 0
1227. Ilk 660 861 0
1228. Cégénydányád 1 516 396 0
1229. Császló 256 231 0
1230. Újkenéz 175 769 0
1231. Győrtelek 4 349 883 2 909 601
1232. Szamossályi 5 206 429 0
1233. Fülesd 338 767 0
1234. Olcsvaapáti 1 466 416 0
1235. Nyírlövő 1 871 407 701 172
1236. Pócspetri 4 119 912 0
1237. Bököny 2 647 760 0
1238. Hermánszeg 271 755 0
1239. Pátroha 659 550 0
1240. Nyírmada 10 651 557 10 573 966
1241. Tiszadob 3 541 253 3 541 253
1242. Csaholc 2 001 820 0
1243. Gemzse 673 324 0
1244. Hodász 1 496 239 0
1245. Zsurk 213 043 0
1246. Szamosszeg 5 757 336 0
1247. Jéke 179 988 0
1248. Tunyogmatolcs 1 472 808 0
1249. Tiszaszalka 3 495 477 0
1250. Túristvándi 16 937 736 15 870 083
1251. Gacsály 935 110 0
1252. Pusztadobos 2 374 983 0
1253. Tiszatelek 1 668 617 0
1254. Rakamaz 2 307 876 2 307 876
1255. Nyírbéltek 2 309 916 0
1256. Balsa 1 528 575 0
1257. Kisnamény 1 653 117 0
1258. Záhony 29 159 818 29 159 818
1259. Szamoskér 1 188 798 0
1260. Nyírvasvári 264 226 0
1261. Magy 1 031 731 0
1262. Penészlek 1 121 395 0
1263. Nyíregyháza 89 657 960 89 657 960
1264. Porcsalma 1 313 732 0
1265. Petneháza 720 383 0
1266. Rozsály 14 451 433 10 805 868
1267. Demecser 9 022 791 9 022 791
1268. Tiszabecs 970 729 0
1269. Mándok 3 022 445 218 679
1270. Szamosangyalos 1 142 719 0
1271. Vásárosnamény 12 017 410 3 065 236
1272. Eperjeske 656 905 0
1273. Vaja 9 323 189 0
1274. Mátészalka 16 983 533 16 983 533
1275. Fehérgyarmat 22 915 795 21 651 760
1276. Szabolcs 677 050 0
1277. Nábrád 693 904 0
1278. Kisar 2 583 813 0
1279. Gyügye 417 121 0
1280. Buj 7 195 154 4 375 764
1281. Kemecse 1 005 420 0
1282. Tiszabezdéd 1 679 664 0
1283. Tivadar 468 726 0
1284. Apagy 2 068 244 0
1285. Beregsurány 4 832 955 4 079 879
1286. Beszterec 612 811 0
1287. Laskod 741 613 0
1288. Szamosbecs 916 675 0
1289. Szabolcsbáka 689 365 0
1290. Botpalád 438 364 0
1291. Ófehértó 12 487 702 9 061 748
1292. Komlódtótfalu 284 268 0
1293. Fényeslitke 361 115 0
1294. Nagycserkesz 3 215 370 0
1295. Fábiánháza 1 839 739 0
1296. Tiszalök 4 768 391 0
1297. Kömörő 1 293 131 0
1298. Pátyod 328 836 0
1299. Kótaj 3 152 173 0
1300. Sonkád 10 687 474 9 702 369
1301. Csengersima 862 725 0
1302. Tiszacsécse 247 390 0
1303. Timár 165 991 0
1304. Nagykálló 21 761 318 21 761 318
1305. Ibrány 10 867 464 0
1306. Nyírkércs 1 163 470 0
1307. Nyírcsászári 1 098 754 0
1308. Lónya 8 813 315 8 546 642
1309. Csegöld 884 569 0
1310. Nyírmihálydi 3 581 225 0
1311. Ömböly 200 126 0
1312. Csengerújfalu 1 371 016 0
1313. Balkány 1 070 522 0
1314. Nagyhódos 225 978 0
1315. Vasmegyer 886 325 0
1316. Komoró 637 811 0
1317. Nagyhalász 4 336 870 3 665 220
1318. Kálmánháza 4 452 545 0
1319. Pap 9 071 427 7 506 487
1320. Nagyszekeres 706 624 0
1321. Nyírtass 7 655 919 0
1322. Kék 1 196 390 0
1323. Kisléta 3 454 465 0
1324. Ura 1 230 900 0
1325. Csaroda 206 951 0
1326. Gulács 1 936 581 0
1327. Panyola 759 149 0
1328. Méhtelek 2 072 062 0
1329. Tákos 265 815 0
1330. Anarcs 3 543 162 3 543 162
1331. Magosliget 2 186 855 0
1332. Szamostatárfalva 788 429 0
1333. Csenger 27 716 000 21 848 315
1334. Levelek 582 927 181 123
1335. Székely 294 740 0
1336. Nyírbogát 18 391 493 14 672 734
1337. Szatmárcseke 1 261 519 0
1338. Szamosújlak 252 395 0
1339. Tyukod 2 311 514 0
1340. Kállósemjén 2 818 882 0
1341. Nyírjákó 1 434 862 0
1342. Milota 321 530 0
1343. Ramocsaháza 8 688 827 6 274 035
1344. Paszab 1 654 093 0
1345. Encsencs 3 062 967 0
1346. Nyírkáta 4 651 241 0
1347. Mezőladány 562 905 0
1348. Penyige 234 377 0
1349. Kérsemjén 661 953 0
1350. Nyírpazony 233 124 0
1351. Márokpapi 1 046 513 0
1352. Martfű 2 677 275 0
1353. Tiszapüspöki 1 256 241 0
1354. Mezőtúr 8 758 312 8 758 312
1355. Karcag 37 765 112 37 765 112
1356. Szászberek 1 350 613 0
1357. Cserkeszőlő 25 333 067 0
1358. Nagyrév 2 115 325 0
1359. Kengyel 2 352 753 0
1360. Tomajmonostora 331 051 0
1361. Tiszatenyő 1 422 489 0
1362. Kőtelek 747 193 0
1363. Abádszalók 8 872 610 3 912 854
1364. Csépa 934 916 0
1365. Tiszaföldvár 8 733 967 0
1366. Rákóczifalva 1 564 497 0
1367. Zagyvarékas 874 015 0
1368. Újszász 6 557 381 0
1369. Nagykörű 1 298 709 0
1370. Tiszaörs 653 251 0
1371. Jászboldogháza 1 676 528 0
1372. Tiszaderzs 747 175 0
1373. Fegyvernek 19 898 205 7 115 125
1374. Kenderes 10 203 896 0
1375. Tiszasüly 677 060 0
1376. Tiszaroff 1 690 993 0
1377. Szelevény 752 940 0
1378. Tiszainoka 727 377 0
1379. Jászladány 15 429 092 3 686 299
1380. Tiszasas 5 440 868 0
1381. Nagyiván 1 280 435 0
1382. Jászapáti 3 938 322 0
1383. Kunhegyes 7 485 043 5 248 373
1384. Tiszaszentimre 3 328 764 0
1385. Jászkisér 5 211 515 0
1386. Jászágó 2 011 776 0
1387. Cibakháza 8 800 979 0
1388. Jásztelek 904 591 0
1389. Kunmadaras 8 957 770 0
1390. Jászfelsőszentgyörgy 631 020 0
1391. Jászivány 569 813 0
1392. Jászjákóhalma 1 153 795 0
1393. Alattyán 2 730 193 0
1394. Kisújszállás 877 502 0
1395. Törökszentmiklós 24 952 639 18 275 307
1396. Szolnok 84 377 401 56 431 008
1397. Öcsöd 3 520 930 0
1398. Túrkeve 7 329 308 0
1399. Tiszaigar 1 488 460 0
1400. Tiszajenő 1 387 397 0
1401. Örményes 712 256 0
1402. Tiszafüred 18 007 666 10 758 263
1403. Tiszakürt 4 319 330 118 918
1404. Tiszavárkony 463 650 0
1405. Kunszentmárton 6 521 541 0
1406. Hunyadfalva 534 025 0
1407. Nak 457 737 0
1408. Kistormás 303 388 0
1409. Iregszemcse 2 654 033 0
1410. Paks 14 546 447 14 546 447
1411. Ozora 4 379 156 0
1412. Gerjen 1 582 941 0
1413. Magyarkeszi 531 961 0
1414. Bonyhád 9 740 692 9 740 692
1415. Bölcske 4 042 518 0
1416. Varsád 566 723 0
1417. Tengelic 390 991 0
1418. Mucsi 280 209 0
1419. Dombóvár 26 887 182 14 199 000
1420. Értény 473 767 0
1421. Bátaszék 8 540 881 5 116 421
1422. Őcsény 3 581 592 0
1423. Pálfa 756 441 0
1424. Várdomb 2 844 842 685 014
1425. Dunaszentgyörgy 2 458 383 0
1426. Pári 114 840 0
1427. Szakcs 1 358 060 0
1428. Kölesd 928 516 0
1429. Tolnanémedi 2 233 999 0
1430. Alsónyék 534 755 0
1431. Csibrák 477 730 0
1432. Kajdacs 468 792 0
1433. Harc 750 401 0
1434. Závod 704 198 0
1435. Szálka 531 025 0
1436. Bonyhádvarasd 1 008 810 0
1437. Szakadát 465 987 0
1438. Felsőnána 354 310 0
1439. Szedres 254 839 0
1440. Keszőhidegkút 220 627 0
1441. Kisdorog 802 500 0
1442. Felsőnyék 1 160 170 0
1443. Nagydorog 4 934 517 0
1444. Kaposszekcső 698 850 0
1445. Pincehely 3 843 250 0
1446. Pusztahencse 2 151 907 0
1447. Kurd 1 632 732 0
1448. Simontornya 5 606 366 5 606 366
1449. Sárszentlőrinc 896 404 0
1450. Koppányszántó 426 258 0
1451. Udvari 208 546 0
1452. Zomba 3 147 862 0
1453. Kéty 627 855 0
1454. Szekszárd 10 586 969 10 586 969
1455. Kapospula 158 360 0
1456. Kalaznó 398 376 0
1457. Fácánkert 113 658 0
1458. Tamási 35 393 083 34 566 769
1459. Tolna 5 169 987 5 169 987
1460. Sióagárd 478 363 0
1461. Izmény 349 937 0
1462. Kisszékely 844 820 0
1463. Belecska 311 988 0
1464. Dalmand 3 923 663 3 923 663
1465. Madocsa 1 638 067 0
1466. Alsónána 122 980 0
1467. Csikóstőttős 125 276 0
1468. Gyönk 1 892 198 0
1469. Gyulaj 2 298 226 0
1470. Kisvejke 684 640 0
1471. Dunaföldvár 4 427 617 1 541 457
1472. Váralja 2 747 982 2 526 332
1473. Mőcsény 499 832 0
1474. Pörböly 323 604 0
1475. Bük 260 102 260 102
1476. Szatta 129 649 0
1477. Kenéz 290 686 0
1478. Duka 356 500 0
1479. Döröske 240 254 0
1480. Borgáta 203 130 0
1481. Rábahídvég 780 770 0
1482. Magyarlak 478 280 0
1483. Molnaszecsőd 592 610 0
1484. Csörötnek 971 248 0
1485. Vasvár 9 726 442 9 726 442
1486. Bozsok 230 835 0
1487. Balogunyom 996 408 0
1488. Tömörd 327 257 0
1489. 1 012 605 0
1490. Kőszegdoroszló 259 981 0
1491. Bozzai 246 830 0
1492. Jákfa 122 807 0
1493. Bögöte 428 677 0
1494. Viszák 1 200 433 0
1495. Hegyhátszentpéter 155 719 0
1496. Apátistvánfalva 775 545 0
1497. Peresznye 687 921 0
1498. Csénye 870 697 0
1499. Vásárosmiske 585 591 0
1500. Tokorcs 716 980 0
1501. Nagygeresd 546 805 0
1502. Sárfimizdó 276 585 0
1503. Chernelházadamonya 228 025 0
1504. Szalafő 628 788 0
1505. Pusztacsó 117 038 0
1506. Bejcgyertyános 261 262 0
1507. Rum 704 999 0
1508. Őriszentpéter 1 850 162 0
1509. Nick 243 247 0
1510. Kisrákos 393 313 0
1511. Gór 146 542 0
1512. Ikervár 1 823 863 0
1513. Petőmihályfa 165 000 0
1514. Jánosháza 4 493 196 3 163 029
1515. Kemenesmagasi 886 793 0
1516. Zsennye 184 962 0
1517. Andrásfa 424 423 0
1518. Tompaládony 303 660 0
1519. Csehimindszent 1 020 816 0
1520. Kondorfa 955 603 0
1521. Őrimagyarósd 364 797 0
1522. Körmend 17 587 576 17 587 576
1523. Ják 2 892 937 0
1524. Pápoc 6 514 965 5 682 084
1525. Hegyháthodász 227 156 0
1526. Nagymizdó 216 746 0
1527. Vasegerszeg 129 113 0
1528. Kiszsidány 251 954 0
1529. Pósfa 550 376 0
1530. Tanakajd 420 137 0
1531. Szaknyér 273 770 0
1532. Kőszeg 922 011 922 011
1533. Bajánsenye 1 065 768 0
1534. Magyarszecsőd 533 346 0
1535. Rábatöttös 426 361 0
1536. Hegyhátszentjakab 272 745 0
1537. Velemér 462 055 0
1538. Csehi 638 165 0
1539. Olaszfa 197 800 0
1540. Kerkáskápolna 281 403 0
1541. Vashosszúfalu 597 573 0
1542. Vasasszonyfa 190 559 0
1543. Döbörhegy 429 987 0
1544. Hosszúpereszteg 680 908 0
1545. Szakonyfalu 1 334 548 0
1546. Kemenespálfa 144 458 0
1547. Szentpéterfa 670 355 0
1548. Sárvár 4 925 888 0
1549. Uraiújfalu 1 193 667 0
1550. Zsédeny 237 573 0
1551. Nyőgér 952 387 721 010
1552. Kemestaródfa 114 847 0
1553. Alsóújlak 198 638 0
1554. Pankasz 661 010 0
1555. Nemescsó 255 194 0
1556. Csempeszkopács 230 759 0
1557. Rátót 513 511 0
1558. Nemeskolta 220 869 0
1559. Magyarszombatfa 364 176 0
1560. Meggyeskovácsi 564 933 0
1561. Vassurány 315 172 0
1562. Velem 423 225 0
1563. Kőszegpaty 173 260 0
1564. Nagysimonyi 262 750 0
1565. Gérce 327 813 0
1566. Kercaszomor 113 687 0
1567. Rábagyarmat 1 075 030 0
1568. Simaság 372 790 0
1569. Csánig 639 143 0
1570. Gyanógeregye 442 926 0
1571. Celldömölk 23 862 739 21 727 259
1572. Szergény 372 873 0
1573. Sorkikápolna 642 015 0
1574. Vasszécseny 1 583 391 1 583 391
1575. Halastó 202 450 0
1576. Iklanberény 264 808 0
1577. Felsőmarác 177 034 0
1578. Nagyrákos 240 410 0
1579. Káld 359 358 0
1580. Mikosszéplak 392 291 0
1581. Sitke 144 987 0
1582. Megyehíd 464 611 0
1583. Gasztony 349 635 0
1584. Gersekarát 1 333 544 0
1585. Nemesmedves 178 332 0
1586. Szentgotthárd 11 365 688 11 365 688
1587. Ivánc 1 240 198 0
1588. Mesterháza 222 643 0
1589. Keléd 228 525 0
1590. Táplánszentkereszt 2 076 394 1 850 239
1591. Bérbaltavár 605 827 0
1592. Hegyfalu 1 014 585 0
1593. Meszlen 150 160 0
1594. Nagykölked 625 294 0
1595. Tormásliget 131 204 0
1596. Hegyesd 638 391 0
1597. Tótvázsony 1 262 276 1 067 764
1598. Balatoncsicsó 589 050 0
1599. Szentantalfa 377 850 0
1600. Malomsok 174 185 0
1601. Balatonhenye 346 055 0
1602. Raposka 602 899 0
1603. Küngös 503 655 0
1604. Litér 2 028 751 1 043 146
1605. Ábrahámhegy 1 156 008 0
1606. Mihályháza 517 455 0
1607. Borszörcsök 588 047 0
1608. Megyer 456 091 0
1609. Balatonkenese 2 682 695 2 682 695
1610. Somlójenő 424 561 0
1611. Nemeshany 737 143 0
1612. Révfülöp 703 570 0
1613. Káptalantóti 693 413 0
1614. Nemesgörzsöny 1 060 431 0
1615. Balatonalmádi 12 603 040 10 572 233
1616. Dörgicse 387 317 0
1617. Ajka 4 777 518 0
1618. Városlőd 277 856 0
1619. Szentbékkálla 243 539 0
1620. Bakonykoppány 248 939 0
1621. Papkeszi 120 968 0
1622. Bazsi 384 521 0
1623. Halimba 738 899 0
1624. Kisapáti 1 086 168 0
1625. Nagygyimót 171 146 0
1626. Gecse 250 726 0
1627. Gyulakeszi 877 558 0
1628. Vigántpetend 109 777 0
1629. Farkasgyepű 229 264 0
1630. Németbánya 245 355 0
1631. Egyházaskesző 326 315 0
1632. Pula 571 555 0
1633. Várpalota 14 579 585 11 426 829
1634. Vöröstó 280 889 0
1635. Veszprém 38 612 659 25 005 012
1636. Balatonederics 1 013 799 0
1637. Takácsi 506 231 0
1638. Káptalanfa 116 623 0
1639. Kapolcs 1 325 198 0
1640. Pénzesgyőr 346 920 0
1641. Balatonudvari 660 356 0
1642. Vilonya 242 191 0
1643. Barnag 305 943 0
1644. Csajág 1 046 712 0
1645. Szápár 432 878 0
1646. Oroszi 241 870 0
1647. Vászoly 312 287 0
1648. Gic 117 068 0
1649. Tagyon 288 735 0
1650. Dabronc 299 656 0
1651. Lesencefalu 484 275 0
1652. Lesencetomaj 2 767 258 0
1653. Gógánfa 9 396 362 4 401 749
1654. Lókút 276 711 0
1655. Kamond 186 120 0
1656. Kemeneshőgyész 191 353 0
1657. Pápadereske 109 560 0
1658. Dáka 469 816 0
1659. Magyarpolány 733 322 0
1660. Zánka 1 968 542 1 968 542
1661. Úrkút 1 457 609 0
1662. Balatonfüred 6 254 556 6 254 556
1663. Nagypirit 425 167 0
1664. Vanyola 249 099 0
1665. Lesenceistvánd 13 039 652 11 482 668
1666. Marcaltő 1 177 239 0
1667. Pécsely 215 209 0
1668. Monoszló 131 926 0
1669. Bakonyszentkirály 1 017 473 0
1670. Béb 239 163 0
1671. Kővágóörs 1 615 902 0
1672. Zalaszegvár 159 995 0
1673. Herend 3 755 362 653 610
1674. Kiscsősz 290 100 0
1675. Bakonybél 7 340 986 7 340 986
1676. Bakonyszentiván 309 700 0
1677. Nyirád 481 045 0
1678. Monostorapáti 235 374 0
1679. Ősi 783 845 0
1680. Csesznek 390 280 0
1681. Vinár 268 245 0
1682. Szigliget 3 283 921 0
1683. Nagytevel 352 503 0
1684. Balatonakali 564 441 0
1685. Öskü 3 464 847 0
1686. Hárskút 127 501 0
1687. Sümeg 2 258 642 0
1688. Kerta 347 047 160 380
1689. Rigács 419 736 0
1690. Várkesző 265 595 0
1691. Zirc 9 612 887 6 417 341
1692. Somlóvásárhely 336 529 0
1693. Vaszar 11 414 740 8 119 359
1694. Mencshely 449 620 0
1695. Zalagyömörő 363 997 0
1696. Iszkáz 171 124 0
1697. Dabrony 222 748 0
1698. Apácatorna 246 324 0
1699. Nemesvita 744 068 0
1700. Pusztamiske 465 808 0
1701. Nyárád 248 767 0
1702. Kisberzseny 496 768 0
1703. Marcalgergelyi 256 015 0
1704. Tapolca 10 369 569 10 369 569
1705. Balatonfőkajár 2 202 027 0
1706. Bakonyjákó 517 077 0
1707. Bakonyság 300 743 0
1708. Kislőd 253 264 0
1709. Kolontár 169 246 0
1710. Borzavár 381 604 0
1711. Salföld 197 184 0
1712. Csabrendek 2 457 865 2 457 865
1713. Pápa 60 727 575 0
1714. Devecser 9 143 053 6 841 042
1715. Berhida 3 143 547 2 511 420
1716. Egeralja 279 125 0
1717. Gutorfölde 1 418 083 0
1718. Maróc 274 035 0
1719. Mihályfa 877 660 0
1720. Surd 289 976 0
1721. Várfölde 624 058 0
1722. Alibánfa 251 492 0
1723. Milejszeg 304 239 0
1724. Magyarszentmiklós 143 984 0
1725. Lickóvadamos 227 954 0
1726. Iborfia 257 902 0
1727. Hévíz 2 971 842 0
1728. Zalacsány 299 737 0
1729. Nagylengyel 242 537 0
1730. Kányavár 504 088 0
1731. Tormafölde 583 225 0
1732. Nagygörbő 360 751 0
1733. Tófej 13 995 852 13 995 852
1734. Pethőhenye 122 322 0
1735. Csapi 457 628 0
1736. Nemesapáti 418 239 0
1737. Eszteregnye 141 556 0
1738. Pusztamagyaród 2 038 574 0
1739. Vindornyalak 143 939 0
1740. Zalaszentlászló 1 582 930 0
1741. Nemeshetés 299 567 0
1742. Murarátka 104 500 0
1743. Bucsuta 7 512 660 7 136 669
1744. Szentliszló 271 865 0
1745. Alsószenterzsébet 306 593 0
1746. Gelsesziget 291 555 0
1747. Kerkaszentkirály 623 761 0
1748. Kisgörbő 276 788 0
1749. Borsfa 1 016 466 0
1750. Hahót 3 574 608 0
1751. Vasboldogasszony 223 451 0
1752. Zalakomár 319 433 0
1753. Vállus 604 395 0
1754. Boncodfölde 233 159 0
1755. Lispeszentadorján 259 246 0
1756. Hagyárosbörönd 267 224 0
1757. Szentpéterúr 807 773 0
1758. Hosszúvölgy 302 851 0
1759. Szécsisziget 607 695 0
1760. Felsőpáhok 494 439 0
1761. Zalakaros 4 053 158 3 005 725
1762. Vindornyaszőlős 532 785 0
1763. Gyűrűs 258 610 0
1764. Lenti 8 697 904 0
1765. Türje 2 446 098 2 225 072
1766. Nagybakónak 1 256 415 1 256 415
1767. Galambok 585 374 0
1768. Magyarszerdahely 854 155 0
1769. Zalaszentlőrinc 398 729 0
1770. Zalavár 1 487 995 0
1771. Iklódbördőce 288 828 0
1772. Sénye 305 195 0
1773. Várvölgy 585 310 0
1774. Szentmargitfalva 680 870 0
1775. Vaspör 627 085 0
1776. Pálfiszeg 307 392 0
1777. Nagyrécse 3 023 066 0
1778. Baktüttös 267 651 0
1779. Kerkafalva 466 185 0
1780. Esztergályhorváti 627 172 0
1781. Dötk 312 895 0
1782. Kisvásárhely 395 302 0
1783. Nagyrada 262 144 0
1784. Fűzvölgy 383 514 0
1785. Pórszombat 246 126 0
1786. Zalaigrice 259 488 0
1787. Balatongyörök 322 737 0
1788. Zalavég 607 595 0
1789. Zalaapáti 299 210 0
1790. Gombosszeg 174 109 0
1791. Nemesrádó 308 170 0
1792. Karmacs 1 082 136 0
1793. Zalaszentjakab 109 557 0
1794. Keszthely 19 203 831 9 276 227
1795. Zalaszentmihály 205 037 0
1796. Zalaszentbalázs 951 668 0
1797. Szentgyörgyvölgy 1 522 858 0
1798. Zalaköveskút 471 082 0
1799. Alsórajk 278 538 0
1800. Ozmánbük 571 557 0
1801. Petrikeresztúr 190 205 0
1802. Kustánszeg 107 470 0
1803. Alsónemesapáti 627 404 0
1804. Nemespátró 452 912 0
1805. Gétye 312 792 0
1806. Kiskutas 279 892 0
1807. Szalapa 207 790 0
1808. Nagykapornak 2 328 290 0
1809. Kistolmács 245 521 0
1810. Kisbucsa 345 369 0
1811. Sümegcsehi 401 740 0
1812. Felsőrajk 1 203 470 0
1813. Kálócfa 262 138 0
1814. Mikekarácsonyfa 177 911 0
1815. Nagykutas 686 682 0
1816. Böde 194 158 0
1817. Zalaszabar 897 425 0
1818. Kacorlak 311 438 0
1819. Becsehely 2 520 799 2 017 704
1820. Gyenesdiás 3 388 029 0
1821. Almásháza 309 925 0
1822. Csatár 388 208 0
1823. Rezi 888 805 0
1824. Rigyác 768 806 0
1825. Egeraracsa 751 984 0
1826. Zalabér 710 581 0
1827. Zajk 413 751 0
1828. Pötréte 468 299 0
1829. Tekenye 239 085 0
1830. Padár 176 771 0
1831. Batyk 300 631 0
1832. Homokkomárom 256 994 0
1833. Liszó 455 476 0
1834. Orosztony 480 988 0
1835. Murakeresztúr 826 287 0
1836. Kemendollár 634 043 0
1837. Nemessándorháza 287 228 0
1838. Dobri 264 943 0
1839. Valkonya 314 798 0
1840. Pusztaszentlászló 248 667 0
1841. Lendvadedes 100 711 0
1842. Miháld 221 210 0
1843. Óhíd 2 700 201 0
1844. Tilaj 310 530 0
1845. Lovászi 6 162 284 4 682 374
1846. Ligetfalva 306 802 0
1847. Hottó 313 838 0
1848. Zalaboldogfa 518 883 0
1849. Dióskál 270 100 0
1850. Páka 1 291 523 0
1851. Kerkabarabás 624 998 0
1852. Pat 307 667 0
1853. Zalatárnok 682 858 0
1854. Gősfa 227 738 0
1855. Szentpéterfölde 279 127 0
1856. Zalalövő 13 879 893 13 879 893
1857. Petrivente 214 810 0
1858. Nagykanizsa 27 351 723 12 099 319
1859. Semjénháza 123 127 0
1860. Pölöskefő 393 823 0
1861. Csonkahegyhát 1 915 126 0
1862. Bocska 108 455 0
1863. Rédics 2 011 766 1 054 208
1864. Zalamerenye 311 444 0
1865. Pacsa 8 755 839 6 615 069
1866. Márokföld 758 275 0
1867. Zalaegerszeg 36 136 078 17 825 259
1868. Kávás 310 668 0
1869. Vindornyafok 258 748 0
1870. Újudvar 843 224 0
1871. Külsősárd 238 792 0
1872. Kilimán 330 513 0
1873. Zalaszentgrót 3 598 186 3 598 186
1874. Tornyiszentmiklós 433 727 0
1875. Nemesnép 249 845 0
1876. Dobronhegy 630 960 0
1877. Kisrécse 321 087 0
1878. Kehidakustány 3 732 985 0
1879. Nemesbük 589 325 0
1880. Zalaszentgyörgy 213 960 0
1881. Zalaszántó 579 735 0
1882. Csörnyeföld 932 207 353 815
1883. Balatonakarattya 596 075 0

  Vissza az oldal tetejére