A jogszabály mai napon ( 2020.04.01. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1393/2017. (VI. 27.) Korm. határozat

a ciszterci rend rendi alapokmánya kihirdetésének 900. évfordulójához kapcsolódóan a Ciszterci Rend egyes fejlesztései megvalósításához szükséges feladatokról

A Kormány

1. üdvözli a ciszterci rend rendi alapokmánya kihirdetésének 2019-ben ünneplendő 900. évfordulóját, és támogatja az évfordulóhoz kapcsolódó fejlesztési terveinek megvalósítását az 1. mellékletben foglaltak szerint;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - a 2017. évben gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében 871,6 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. július 15.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - a 2018. évre gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében 2775,0 millió forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: felmerülés ütemében

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - a 2019. évre gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében 1200,0 millió forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. évi központi költségvetés tervezése során

1. melléklet az 1393/2017. (VI. 27.) Korm. határozathoz


Projektek

Kedvezményezett
Támogatás összesen millió Ft Támogatás
2017
millió Ft
Támogatás
2018
millió Ft
Támogatás
2019
millió Ft
1. Zirci Ciszterci Apátság székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumának bővítése Zirci Ciszterci Apátság 2600,0 200,0 1200,0 1200,0
2. Zirci Ciszterci Apátság Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium bővítése Zirci Ciszterci Apátság 812,8 75,0 737,8
3. Zirci Ciszterci Apátság Familiáre Társadalomszervező Központ családos központjának létrehozása Siófokon Familiáre Társadalomszervező Központ 609,6 609,6
4. Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor (Kismaros) felújítása és gyümölcs manufaktúra létrehozása Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor 221,4 221,4
5. Zirci Ciszterci Apátság budai Szent Imre plébániatemplom felújítása Zirci Ciszterci Apátság 180,0 180,0
6. Zirci Ciszterci Apátság székesfehérvári Nepomuki Szent János Plébániatemplom felújítása Zirci Ciszterci Apátság 169,5 35,5 134,0
7. Zirci Ciszterci Apátság pécsi Miasszonyunk Zárdatemplom felújítása Zirci Ciszterci Apátság 253,3 159,7 93,6
Összesen 4846,6 871,6 2775,0 1200,0

  Vissza az oldal tetejére