A jogszabály mai napon ( 2024.07.14. ) hatályos állapota.

 

1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról

A Kormány elfogadja a Digitális Nemzet Fejlesztési Program részeként számára bemutatott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiát (a továbbiakban: Stratégia), és az abban foglaltak megvalósítása érdekében

1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Stratégiát a kormányzati portálon tegye közzé;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos) bevonásával – hozza létre a közgyűjtemények együttműködéséért felelős Közgyűjteményi Digitalizálási Kollégiumot (a továbbiakban: Kollégium), és biztosítsa működtetésének szervezeti, személyzeti feltételeit;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. június 30.

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával – a Stratégia végrehajtása érdekében gondoskodjon a jogszabályi környezet felülvizsgálatáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

feladatkörükben érintett miniszterek

Határidő: 2017. október 30.

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Kollégium bevonásával, a belügyminiszterrel és a miniszterelnöki biztossal együttműködve – készítsen előterjesztést a Kormány részére a Stratégia eszközrendszerének akciótervi szintű feladatairól, ennek keretében gondoskodjon

a) a Nemzeti Adattár Projekt és

b) a Nemzeti Adattár Projekt részeként a Kulturális Tanösvény alprojekt megvalósításáról,

c) a Magyar Nemzeti Filmarchívumban, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Archívumában és más közgyűjteményekben őrzött audiovizuális kulturális javak helyzetéről szóló átfogó koncepció elkészítéséről, különös tekintettel a nyilvántartásokra, a tárolási módokra, a technikai feltételek észszerűsítésére és a folyamatok egyszerűsítésére,

d) a Stratégia megvalósításának finanszírozásáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

miniszterelnöki biztos

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. szeptember 30.