A jogszabály mai napon ( 2019.07.19. ) hatályos állapota.

Megnyitom a Jogtárban

 

1465/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

az acélgyártási cselekvési programról

A Kormány

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a hazai és az európai acélipar megőrzése érdekében támogassák az Európai Unió döntéshozatali fórumain a dömping-, illetve szubvencióellenes piacvédelmi javaslatokat, különösen az alacsonyabb vám szabályának felfüggesztését, amely magasabb antidömping vámokat eredményezne és helyreállítaná az egyenlő versenyfeltételeket;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításával kapcsolatos európai uniós tárgyalások során az Európai Tanács 2014. október 23-24-i következtetéseivel összhangban, egyrészt képviselje a hazai acélipar növekedésének és nemzetközi versenyképessége fenntartásának az érdekeit a hazai acélipari létesítmények részére történő minél nagyobb mértékű ingyenes kiosztás biztosításával, másrészt azt, hogy az acélipar 2020 után is az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerének szénszivárgási listáján maradjon;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal bevonásával vizsgálja meg az energiaintenzív ágazatok terheinek csökkentésére rendelkezésre álló lehetőségeket, különös tekintettel a nagy villamosenergia-fogyasztó ipari szereplők kedvezményben részesítését a megújuló energia támogatási rendszer finanszírozása vonatkozásában a következő szempontok figyelembevételével: a mentesítés eredményeként realizált megtakarítást hatékonyságot növelő beruházásokra, fejlesztésre lehet fordítani, és a Kormány rezsicsökkentési célja, továbbá a nem kedvezményezett vállalkozások versenyképessége nem csorbulhat;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. július 31.

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és a földművelésügyi miniszter bevonásával vizsgálja felül az acélipari betétanyagként hasznosítható acélhulladék kivitelét lehetővé tévő szabályozási környezetet - figyelemmel a települési szilárd hulladék hasznosítására vonatkozó jogszabályokra is -, és tegyen javaslatot a szabályozási környezet módosítására; a felülvizsgálat terjedjen ki arra is, hogy bevezethető-e az acélhulladék-kivitel vonatkozásában bejelentési eljárás, tekintettel az acélhulladék környezeti hatására;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2017. július 31.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy mérje fel az acéliparban közép- és hosszú távon jelentkező szakképzett munkaerő iránti szükségletet, és vizsgálja meg az iparághoz kapcsolódó szakképzés esetében az anyagi és személyi feltételek fejlesztéséhez 2017-ben és 2018-ban szükséges forrásigényt (pl. ösztöndíj program);

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. szeptember 30.

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával mérje fel az acéliparban közép- és hosszú távon jelentkező felsőfokú végzettségű munkaerő iránti szükségletet, és az iparághoz kapcsolódó felsőfokú képzés esetében az anyagi és személyi feltételek fejlesztéséhez 2017-ben és 2018-ban szükséges forrásigényt vizsgálja meg;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. szeptember 30.

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg az acélipar és a járműipar, a gépipar, valamint az építőipar közötti beszállítói láncok fejlesztésének lehetőségeit a Beszállítói cselekvési tervvel összhangban;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. szeptember 30.

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával vizsgálja meg, hogy milyen módon támogatható a hazai acélipari társaságoknak az Európai Szén és Acél Kutatási Alap által meghirdetendő kutatásfejlesztési pályázatokon való részvétele.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. szeptember 30.


  Vissza az oldal tetejére