Hatály: közlönyállapot (2017.VII.25.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről

A Kormány - a kisvasutak növekvő népszerűségére, valamint a fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági és egészségügyi szempontokra tekintettel - támogatja a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutakkal kapcsolatos infrastruktúra fejlesztését és a járműpark felújítását. Ennek érdekében

1. a Kormány

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy a b) pont szerinti feladatátadással kapcsolatos finanszírozási kérdéseket megállapodásban rendezzék, és egyetért azzal, hogy a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) által a 3. és 4. pont szerint visszafizetett támogatás összegének figyelembevételével, annak terhére - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján - a nemzeti fejlesztési miniszter és a földművelésügyi miniszter fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítást hajtanak végre, külön megállapodás alapján;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal

b) felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy az 1. melléklet I/a. és I/b. pontja szerinti keskeny nyomtávú vasúti fejlesztésekre nyújtson támogatást, és kössön támogatási szerződést az érintett erdőgazdaságokkal, legfeljebb 6045 millió forint összegben;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. melléklet I/a. és I/b. pontjában meghatározott fejlesztésekre biztosítson legfeljebb 2491,2 millió forint összegű támogatást, és kössön támogatási szerződést;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a kötöttpályás vasúti járműfejlesztési programba való beillesztés mellett gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt járműparkfejlesztéshez (többek között járműigény-felméréshez, motorkocsi- és vontatójármű-tervezéshez, prototípusgyártáshoz és járműgyártáshoz) szükséges intézkedések megtételéről a c) pont szerinti forrás terhére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

e) felhívja a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztost, hogy gondoskodjon - az engedélyes és kiviteli tervek birtokában - az 1. melléklet szerinti II. ütemben foglalt fejlesztések végrehajtásához és a pótlólagos költségvetési forrás biztosításához szükséges kormány-előterjesztés kidolgozásáról;

Felelős: a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos

Határidő: a szükséges tervek rendelkezésre állását követően azonnal

f) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján mérje fel a keskeny nyomközű vasúti járművek beszerzésére vonatkozó igényeket és a hazai gyártók exportlehetőségeit az Európai Unió tagállamaiban.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2017. december 31.

2. A Kormány által biztosított forrás a beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó finanszírozására csak abban az esetben használható fel, ha a beruházást végrehajtó végső kedvezményezett nem jogosult a beruházásra jutó előzetesen felszámított általános forgalmi adó visszaigénylésére.

3. A Kormány egyetért azzal, hogy az egyes egyedi infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozat 1. mellékletében a „Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések” megnevezésű fejlesztésre 10 000 millió forint helyett 1463,8 millió forint támogatás kerüljön biztosításra.

4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 3. ponttal összefüggésben tegye meg a szükséges intézkedéseket a MÁV Zrt. felé a támogatás elszámolása, visszafizetése és a kapcsolódó támogatói okirat módosítása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozathoz

I/a. ütem - Tervezés
Érintett kisvasút Támogató Kedvezményezett
Balatonfenyves Gazdasági Vasút: Imremajor (kiz.) - Csisztafürdő (bez.) tervezés NFM MÁV Zrt.
Nagycenk Kastély állomás (bez.) - Fertőd Eszterházy Kastély állomás (bez.) vonalszakasz megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési és kiviteli tervek készítése NFM GYSEV Zrt.
Lillafüredi Állami Erdei Vasút pályarekonstrukció és korrekció tervezése FM ÉSZAKERDŐ Zrt.
Királyrét végállomás, valamint Kismaros-Verőce megvalósítási tanulmány, környezetvédelmi hatástanulmány, tervezés FM Ipoly Erdő Zrt.
Kemencei Erdei Múzeumvasút Csarna-völgyi újjáépítés megvalósítási tanulmány, környezetvédelmi hatástanulmány, tervezés FM Ipoly Erdő Zrt.
Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút Debrecen nagyállomási bekötés tervezése NFM DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Bicske (bez.) - Felcsút Puskás Akadémia (kiz.) fonódó vágány (HM olajtárolótól csak kisvasút Felcsútig) NFM MÁV Zrt.
Alcsútdobozi arborétum (kiz.) - Vértesacsa (bez.) megvalósítási tanulmány, környezetvédelmi hatástanulmány, tervezés, új pályaszakasz engedélyezési és kiviteli tervezése, átszállási kapcsolat kialakítása Lovasberényben NFM MÁV Zrt.
Vértesacsa-Lovasberény vizsgálati dokumentáció, szükséges tervezés NFM MÁV Zrt.
Nyíregyháza-Sóstó megvalósíthatósági tanulmány NFM MÁV Zrt.
Új és felújítandó járművek tervezése, prototípusok fejlesztése NFM Közbeszerzéssel kiválasztott szervezet(ek)
I/b. ütem - Kivitelezés
Vasút Támogató Kedvezményezett
MÁV Gyermekvasút NFM MÁV Zrt.
GYSEV Nagycenk (meglévő felújítás) NFM GYSEV Zrt.
Lillafüredi Állami Erdei Vasút FM ÉSZAKERDŐ Zrt.
Gyöngyösi Állami Erdei Vasút (Mátravasút) FM EGERERDŐ Zrt.
Királyréti Állami Erdei Vasút jelenleg működő pálya és járművek felújítása FM Ipoly Erdő Zrt.
Kemencei Erdei Múzeumvasút (meglévő szakasz felújítás és Csarna-völgyi hosszabbítás) FM Ipoly Erdő Zrt.
Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút NFM DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Balatonfenyves Gazdasági Vasút jelenleg működő szakaszának (Balatonfenyves- Somogyszentpál) felújítása NFM MÁV Zrt.
II. ütem
Vasút Támogató Kedvezményezett
MÁV Balatonfenyves (Imremajor-Csiszta szakasz) NFM MÁV Zrt.
Gemenci Állami Erdei Vasút FM Gemenc Zrt.
Kaszói Állami Erdei Vasút FM Kaszó Zrt.
Almamelléki Állami Erdei Vasút FM Mecsekerdő Zrt.
Hortobágy-halastavi kisvasút FM Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút FM EGERERDŐ Zrt.
Szilvásváradi Állami Erdei Vasút FM EGERERDŐ Zrt.
Mesztegnyői Állami Erdei Vasút FM SEFAG Zrt.
Csömödér Állami Erdei Vasút FM Zalaerdő Zrt.
Pálházi Állami Erdei Vasút FM ÉSZAKERDŐ Zrt.
Nagybörzsönyi Erdei Vasút NFM Nagybörzsönyi Erdei Kisvasút Np. Kft.
Börzsöny Kisvasút (Szob-Márianosztra) NFM Börzsöny Kisvasút Np. Kft.
Királyrét, Kismaros-Verőce szakasz meghosszabbítása FM Ipoly Erdő Zrt.
Bezina-völgyi Erdei Vasút (Márianosztra-Nagyirtás) FM Ipoly Erdő Zrt.
Vál-völgyi Kisvasút Bicske-Lovasberény közötti eddig el nem készült szakaszai NFM MÁV Zrt.

Amennyiben az I. ütem tartalékkerete nem, vagy csak részlegesen kerül felhasználására, a megmaradó forrás a Gemenci Állami Erdei Vasút fejlesztésére fordítható.


  Vissza az oldal tetejére