Hatály: közlönyállapot (2017.VII.25.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1472/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

A Kormány

1. egyetért a részére bemutatott, a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjának (a továbbiakban: Program) megvalósításával;

2. támogatja, hogy a Program részeként a következő sportfejlesztési elemek valósuljanak meg:

a) multifunkciós sportcsarnok kialakítása birkózótermekkel és kiszolgáló egységekkel, valamint orvosdiagnosztikai és rehabilitációs központtal,

b) a salgótarjáni Szojka Ferenc Stadion rekonstrukciója és az Öblös Sporttelep területén edzőközpont kialakítása,

c) az egri Szentmarjay Tibor Stadion rekonstrukciója és az Északi Sporttelep területén edzőközpont kialakítása,

d) felvidéki labdarúgó akadémia létrehozása;

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Program megvalósításához szükséges 9974,5 millió forint összegű forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal