Hatály: közlönyállapot (2017.VIII.11.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat

az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról

1. A Kormány a nemzeti és egyetemes kulturális örökség javainak megismerése érdekében

1.1. egyetért azzal, hogy az általános iskolák, középfokú iskolák és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulói és minden tizedik tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő) az iskola által szervezett csoportos utazás keretében tanítási évben - a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti őszi, téli és tavaszi szünet kivételével - tanítási és - a látogatás szombati napra történő visszaigazolása esetén - szombati napokon díjmentes vasúti utazás igénybevételével látogathassák meg a következő

a) országos múzeumokat:

aa) a Budapesti Történeti Múzeumot,

ab) a Hadtörténeti Múzeumot,

ac) az Iparművészeti Múzeumot,

ad) a Magyar Mezőgazdasági Múzeumot,

ae) a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumot,

af) a Magyar Nemzeti Galériát,

ag) a Magyar Nemzeti Múzeumot,

ah) a Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeumát,

ai) a Magyar Természettudományi Múzeumot,

aj) a Néprajzi Múzeumot,

ak) a Petőfi Irodalmi Múzeumot,

al) a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot és

am) a Szépművészeti Múzeumot,

b) kiemelt nemzeti emlékhelyet:

ba) az Országházat,

c) nemzeti emlékhelyeket:

ca) a debreceni Református Nagytemplomot és Kollégiumot,

cb) az Egri Várat,

cc) az esztergomi Várhegyet és Vízivárost,

cd) a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyet,

ce) a nagycenki Széchenyi-kastélyt,

cf) az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot,

cg) a pákozdi Katonai Emlékparkot,

ch) a Pannonhalmi Bencés Főapátságot,

ci) Somogyvár - Kupavárt,

cj) a székesfehérvári Romkertet és

ck) a Szigetvári Várat,

d) műemlékeket:

da) az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjteményt,

db) a Cella Septichora Látogatóközpontot,

dc) a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhelyet,

dd) a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumát,

de) a Trianon Múzeumot,

df) a Zsolnay Kulturális Negyedet,

e) történelmi emlékhelyeket:

ea) a Diósgyőri várat,

eb) a fertődi Esterházy-kastélyt,

ec) a Gödöllői Királyi Kastélyt,

ed) a Gyulai Várat,

ee) a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumot,

ef) a Komáromi Erődrendszert,

eg) a Sárvári várat, valamint

f) a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárát;

1.2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tájékoztató megjelentetésével gondoskodjon arról, hogy az 1.1. pont szerinti nevelési-oktatási intézmények megismerjék az 1.1. pont szerinti országos múzeumok, kiemelt nemzeti emlékhely, nemzeti emlékhelyek, műemlékek, történelmi emlékhelyek és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára látogatásának rendjét és a díjmentes vasúti utazás igénybevételének feltételeit;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

1.3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy - a vasúti társaságok bevonásával - biztosítsa a díjmentes vasúti utazás feltételeit a belföldi, országos, regionális vagy elővárosi, menetrend szerinti, közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatás keretében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. Hatályát veszti az országos múzeumok látogatásáról szóló 1160/2002. (IX. 26.) Korm. határozat.