Hatály: közlönyállapot (2017.VIII.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1583/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Egerben Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 4. pontjának végrehajtása érdekében

1. egyetért azzal, hogy az egri Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont megvalósítására (a továbbiakban: Beruházás) - a Beruházásra 2016. évben nyújtott 1 600 000 000 forint összegű támogatáson felül - 7 280 000 000 forint összegű központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kiadásra kerülő támogatói okirat alapján - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mint építtető részére az alábbi ütemezés szerint:

a) a 2017. évben legfeljebb 331 830 000 forint,

b) a 2018. évben legfeljebb 3 880 367 000 forint,

c) a 2019. évben legfeljebb 3 067 803 000 forint;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert mint a Beruházás szakpolitikai felelősét, hogy a támogatás nyújtásának biztosítása érdekében a teljes Beruházásra nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy - a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján meghozott, erre irányuló döntése esetén - a Beruházás megvalósításához 2017. évben szükséges 331 830 000 forint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a Modern Városok Program Bizottsága által jóváhagyott éves ütemezés szerint

4. egyetért azzal, hogy - a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén - a Beruházás megvalósításához 2018. évben szükséges 3 880 367 000 forint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a Modern Városok Program Bizottsága által jóváhagyott éves ütemezés szerint

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával - gondoskodjon a Beruházás megvalósításához a 2019. évben szükséges 3 067 803 000 forint forrás biztosításáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy - a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén - a Beruházás megvalósítása érdekében a 2018-2019. költségvetési évek kiadási előirányzatai terhére összesen legfeljebb 6 948 170 000 forint összegben éven túli kötelezettséget vállaljon az 1. pont szerinti éves ütemezéssel;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a Modern Városok Program Bizottságának döntését követően

7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházás tekintetében a beruházást finanszírozó támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak teljesítésére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a támogatói okirat kiadásakor


  Vissza az oldal tetejére