A jogszabály mai napon ( 2020.11.26. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1610/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról

A Kormány a Modern Városok Program keretében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében, a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztése céljából 1 643 476 500 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím, valamint a 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 25. Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához jogcím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

honvédelmi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1610/2017. (IX. 5.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

forintban

Állam-
Feje-
zet
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím

KIADÁSOK
A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/-)
A módosítás A módosítást
háztar-
tási
egyedi
azono-
sító
szám csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 643 476 500
XIII. Honvédelmi Minisztérium
2 Magyar Honvédség
206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei
K3 Dologi kiadások 238 944 800
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
220459 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához
K6 Beruházások 1 404 531 700
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Állam-
háztar-
Feje-
zet
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
BEVÉTEL A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/-)
A módosítás A módosítást
tási
egyedi
azono-
sító
szám csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Állam-
háztar-
Feje-
zet
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
TÁMOGATÁS A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/-)
A módosítás A módosítást
tási
egyedi
azono-
sító
szám csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
358951 78 Modern Városok Program -1 643 476 500
XIII. Honvédelmi Minisztérium
2 Magyar Honvédség
206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 238 944 800
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
220459 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 1 404 531 700
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Fejezetet irányító szerv 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 1 643 476 500 1 643 476 500
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére