Hatály: közlönyállapot (2017.IX.13.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektekről

A Kormány

1. egyetért az 1. mellékletben szereplő kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektek (a továbbiakban: projektek) központi költségvetés terhére történő megvalósításával;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. melléklet szerinti ütemezésben gondoskodjon a projektek Magyarország 2017. és 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényekben már biztosított forrásokból történő megvalósításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján, Budapest Főváros Önkormányzata bevonásával gondoskodjon a projektek építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. szeptember 30.

1. melléklet az 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozathoz

Központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektek

A B
Projekt megnevezése Projekt előkészítője
1. Budapest-Kelenföld és Ferencváros vasútállomások között háromvágányú kapcsolat, Danubius és Népliget-Fradiváros elővárosi megállók kialakítása és a Déli összekötő vasúti Duna-híd átépítése projekt engedélyezési terveinek elkészítése NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
2. Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal-
korrekciója projekt engedélyezési terveinek elkészítése
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
3. Ráckevei HÉV vonal fejlesztése és az egységes fővárosi kötöttpályás közösségi közlekedési hálózatba való integrálásához projekt engedélyezési terveinek elkészítése NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
4. Csepeli HÉV fővárosi villamos hálózatba integrálása projekt engedélyezési terveinek elkészítése NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
5. A Földalatti rekonstrukciója és a járműbeszerzése projekt engedélyezési terveinek elkészítése Budapest Főváros Önkormányzata
6. Gödöllői és csömöri HÉV vonalak felújítás engedélyezési terveinek elkészítése NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

2. melléklet az 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozathoz

A kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektek megvalósításához biztosított forráskeret éves felosztása

A B C D
1. A projektek megvalósításához szükséges források éves keretösszege
(bruttó, millió forint, tranzakciós illetékkel és kincstári díjjal)
2. Az előirányzat megnevezése 2017 2018 Összesen
3. Központi költségvetés kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése 1753 4477 6230