A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1710/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok támogatásáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 5. pont a) alpontja megvalósítása céljából

1. *  egyetért a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével és átköltöztetésével járó programmal (a továbbiakban: fejlesztési program) és azzal, hogy a fejlesztési program - a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet] 4. § (2) bekezdése alapján meghozott jóváhagyó döntése esetén - megvalósítása érdekében legfeljebb 5 694 165 129 forint forrás kerüljön biztosításra Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata útján az alábbi ütemezés szerint:

a) a 2017. évben 118 110 000 forint,

b) a 2018. évben 1 803 946 100 forint,

c) a 2019. évben 3 077 711 650 forint,

d) *  a 2023. évben 694 397 379 forint;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert mint a fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a fejlesztési program támogatásának biztosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a teljes projekt megvalósítására vonatkozóan a Modern Városok Program Bizottsága részére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával - gondoskodjon a fejlesztési program 2019. évi megvalósításához szükséges 3 077 711 650 forint forrás biztosításáról a 2019. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezése során

4. engedélyezi a Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy - a Modern Városok Program Bizottságnak a 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén - a Miniszterelnökséget vezető miniszter a fejlesztési program megvalósítása érdekében a 2018-2019. költségvetési évek kiadási előirányzata terhére éven túli kötelezettséget vállaljon az 1. pont szerinti éves ütemezéssel;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

5. *  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint az építési és beruházási miniszter kezdeményezésére gondoskodjon az 1. pont d) alpontja szerinti összeg rendelkezésre állásáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet javára.

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

építési és beruházási miniszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében